Новини компанії

Червень 02, 2023

Світлана Остапа: Журналісти розслідують злочини російських військових, щоб вони понесли покарання

Журналісти сьогодні не лише документують злочини російських військових, а й розслідують їх, збирають докази та передають матеріали правоохоронним органам, щоб злочинці понесли покарання. На цьому наголосила Світлана Остапа, голова наглядової ради Суспільного Мовлення, під час пресконференції «Злочини проти медійників». 

«Журналісти не лише документують злочини під час окупації, наприклад, в Бучі, а ретельно досліджують їх обставини: кожен БТР, кожен танк, з якого стріляли. Потім ці докази передають до правоохоронних органів. В рамках розслідування журналісти телефонують військовим в росію, запитують про те, що вони скоїли, а ті поводяться так, ніби не розуміють, що вчинили злочин. Потрібно покарати винних», — впевнена голова наглядової ради Суспільного.

Читайте також: «Буча: екіпаж 111» — у новому розслідуванні Суспільне розкрило імена ймовірних убивць сім’ї Чикмарьових

Під час пресконференції Світлана Остапа вшанувала пам'ять нинішніх та колишніх працівників Суспільного, які загинули, захищаючи Україну у лавах Збройних сил. Це оператор Суспільного Олексій Ольховик, радіоведучий Суспільне Донбас Дмитро Сірик, працівник технічної служби радіо Суспільне Херсон Сергій Клименко, менеджер Суспільне Черкаси Євген Старинець, режисер ранкової програми Суспільне Херсон Антон Коломієць, звукорежисер Суспільне Івано-Франківськ Сергій Силкін, працівник департаменту телевиробництва дирекції телебачення Володимир Фесюк. У полоні досі перебуває телеоператор Суспільне Миколаїв Василь Філімон.

Світлана Остапа повідомила, що 85 працівників Суспільного продовжують боронити Україну у лавах ЗСУ/ТрО, з них 4 — жінки.

Вона нагадала про збитки Суспільного через воєнні дії: пошкодження на філіях, окупацію Суспільне Херсон, втрату приміщення Суспільне Донбас в Сєвєродонецьку, атаки на сайт Суспільне Новини тощо. «В багатьох областях були нанесені ракетні та авіаційні удари по телевежах, через що мовлення тимчасово було припинено. Внаслідок ракетного удару по телевежі в Києві був пошкоджений телецентр “Олівець”, обсяг збитків близько 3 млн грн». Суспільне Мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів. 

«Росію дратують вільні медіа, демократичні ознаки та процеси, які відбуваються в Україні. Вони забули, що таке вільні медіа, тому для них дуже важливо знищити нас як клас», — зазначила вона під час пресконференції. 

Читайте також: «Буча: екіпаж 111»: автори розслідування Суспільного розповіли про співпрацю з поліцією

Окремо Світлана Остапа звернула увагу на пошкодження та знищення передавачів, через що в тому числі припинено радіомовлення на середніх хвилях: «Потрібна допомога держави, щоб відновити роботу передавачів».

«Якщо і раніше медіа важко було стати самоокупним, то зараз це фактично неможливо. Зважаючи на економічну ситуацію, в якій опинилась Україна, на перші кілька років медіа потрібна буде допомога, щоб стати на ноги, можливо, від фондів та донорів», — вважає голова наглядової ради Суспільного.

Організатором заходу став Центр громадянських свобод, лауреат Нобелівської премії миру. У пресконференції взяли участь також Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України; Сергій Мовчан, керівник Департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ); Анна Попова, менеджерка проєктів Центру громадянських свобод.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали ПершийСуспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Svitlana Ostapa: Journalists investigate crimes of the russian military to ensure that they are punished

Today, journalists not only document the crimes of the russian military, but also investigate them, collect evidence and pass the materials to law enforcement so that the criminals are punished. This was emphasised by Svitlana Ostapa, Head of Suspilne Ukraine Supervisory Board, during the press conference "Crimes against media workers". 

"Journalists not only document crimes during the occupation, for example, in Bucha, but also thoroughly investigate their circumstances: every APC, every tank that was fired from. This evidence is then passed on to law enforcement agencies. As part of the investigation, journalists call the military in russia and ask them what they have done, and they act as if they do not realise  that they have committed a crime. The perpetrators must be punished," the Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine believes.

During the press conference, Svitlana Ostapa honoured  the memory of current and former employees of Suspilne Ukraine  who died defending Ukraine in the Armed Forces. They are Oleksii Olkhovyk, a cameraman of Suspilne Ukraine, Dmytro Siryk, a radio host of Suspilne Donbas, Serhii Klymenko, a technical service worker of Suspilne Kherson, Yevhen Starynets, a manager of Suspilne Cherkasy, Anton Kolomiiets, a director of the morning program of Suspilne Kherson, Serhii Sylkin, a sound engineer of Suspilne Ivano-Frankivsk, and Volodymyr Fesiuk, an employee of the TV production department of the TV directorate. Vasyl Filimon, a cameraman of Suspilne Mykolaiv TV channel, is still in captivity.

Svitlana Ostapa reported that 85 employees of the Suspilne Ukraine continue to defend Ukraine in the ranks of the Armed Forces of Ukraine and territorial defence, 4 of whom are women.

She recalled the losses of the Suspilne Ukraine due to the hostilities: damage to branches, occupation of the  Suspilne Kherson, loss of the premises of the  Suspilne Donbas in Severodonetsk, attacks on the website of the  Suspilne News, etc. "In many regions, there were missile and air strikes on TV towers, which temporarily stopped broadcasting. As a result of a missile attack on a TV tower in Kyiv, the Olivets TV centre was damaged, the amount of damage is about UAH 3 million." Suspilne Ukraine has filed an application with the European Court of Human Rights (ECHR) alleging a violation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as international protocols. 

"russia is irritated by free media, democratic features and processes that are taking place in Ukraine. They have forgotten what free media are, so it is very important for them to destroy us as a class," she said during the press conference.

Svitlana Ostapa also drew attention to the damage and destruction of transmitters, which also resulted in the suspension of radio broadcasting on medium waves: "We need government assistance to restore the transmitters."

"While it was difficult for the media to become self-sufficient before, it is now virtually impossible. Given the economic situation in which Ukraine finds itself, the media will need help to get back on its feet for the first few years, possibly from foundations and donors," said the Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine.

The event was organised  by the Nobel Peace Prize-winning Center for Civil Liberties. The press conference was also attended by Serhii Tomilenko, the Head of the National Union of Journalists of Ukraine; Serhii Movchan, the Head of the Department for Documentation of War Crimes at the Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU); and Anna Popova, Project Manager at the Center for Civil Liberties.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.