Новини компанії

Листопад 21, 2022

Телеканал Суспільне Новини — цілодобово про головне

21 листопада розпочав цілодобове супутникове мовлення телеканал Суспільне Новини. Він також розповсюджуватиметься через різноманітні цифрові платформи.

Над ефірним наповненням працюватиме вся команда Суспільного, у кожному регіоні. На телеканалі виходитимуть щоденний 12-годинний прямоефірний проєкт «Суспільне. Спротив» та «Єдині новини #UAРазом». Журналісти Суспільного стежать за подіями в Україні та світі в режимі онлайн. 

«Це ще один наш крок до забезпечення українців в усьому світі безперебійним доступом до новин високої якості», — зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Читайте також: Суспільне підтвердило високі стандарти журналістики незалежними моніторингами

Інформаційний міжрегіональний проєкт «Суспільне. Спротив» — це новини без маніпуляцій і за стандартами журналістики, включення з усіх регіонів України, практичні рекомендації, як виживати та жити під час війни. Також Суспільне Мовлення продовжує брати участь у виробництві цілодобового телемарафону «Єдині новини #UAразом».

«Наразі канал стартує з двома основними інформаційними продуктами, але у наших планах — нарощення виробничих потужностей в регіонах, які дозволять нам мовити безперебійно цілодобово і без вихідних», — розповідає генеральна продюсерка регіонального мовлення Суспільного Марія Фрей

Онлайн-трансляція телеканалу Суспільне Новини — на ютуб-каналі. На сайтах місцевих телеканалів Суспільного під час спортивних трансляцій також передаватиметься сигнал телеканалу Суспільне Новини із лого телеканалу в регіону.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура, Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Всеукраїнський проєкт «Суспільне. Спротив» виходить щобудня вранці з 7:00 до 11:00, вдень з 12:00 до 16:00 та ввечері з 17:00 до 21:00. Добірки-дайджести найцікавіших інтерв’ю та матеріалів інформаційного проєкту «Суспільне. Спротив» — щосуботи у ранковий, денний та вечірній час (з повтором у неділю) з 7:00 до 10:00, з 12:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00.

 

Suspilne News TV channel — round-the-clock on topical issues

On 21 November, Suspilne News TV channel started its round-the-clock satellite broadcasting. It will also be distributed through various digital platforms. 

The entire Suspilne team will work on the content in each region. The channel will broadcast a daily 12-hour live project Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance) and United News #UARazom. Suspilne journalists follow the events in Ukraine and the world online.    

“This is one more step towards providing Ukrainians all over the world with uninterrupted access to high-quality news," Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, said. 

Read also: Suspilne confirms high standards of journalism by independent monitoring

Informational interregional project Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance) is news without manipulation and according to the standards of journalism, broadcasts from all regions of Ukraine, practical recommendations on how to survive and live during the war. Also, Suspilne Ukraine continues to participate in the production of a round-the-clock telethon United News #UARazom.

“Currently the channel starts with two main information products, but we plan to increase production capacities in the regions, which will allow us to broadcast uninterruptedly around the clock and seven days a week,” Mariia Frey, General Producer of Suspilne regional broadcasting, says.

Online broadcasting of Suspilne News TV channel is available on YouTube channel. The websites of local Suspilne TV channels will also broadcast the signal of Suspilne News TV channel with the logo of the TV channel in the region during sports broadcasts. 

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura, Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

The all-Ukrainian project Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance) is released every day in the morning from 7:00 to 11:00, in the afternoon from 12:00 to 16:00 and in the evening from 17:00 to 21:00. Digests of the most interesting interviews and materials of the information project Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance) is released every Saturday in the morning, afternoon and evening (with a re-run on Sunday) from 7:00 to 10:00, from 12:00 to 15:00, from 17:00 to 20:00.