Новини компанії

Вересень 26, 2022

Суспільне Новини серед найякісніших онлайн-медіа України — моніторинг ІМІ

Сайт Суспільне Новини, що належить до діджитал-активів Суспільного мовника, увійшов до списку найякісніших і відповідальних онлайн-медіа України — за результатами двоетапного глибинного моніторингу, проведеного Інститутом масової інформації у липні-вересні 2022 року. 

Суспільне Новини традиційно у «білому списку» ІМІ починаючи з 2020 року. Рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які увійшли до переліку, в середньому становить близько 96%. 

Читайте також: Новини Суспільного виключно українською — моніторинг онлайн-медіа Уповноваженого із захисту державної мови

Окрім Суспільне Новини у списку найякісніших онлайн-медіа: «Громадське», «Ліга», «Українська правда», «Укрінформ», «Радіо Свобода», «Дзеркало тижня», «НВ» та «Бабель». У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму та фейків. 

Як проводили моніторинг? 

  • На першому етапі 50 українських онлайн-медіа оцінювали на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення. 
  • На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за критеріями: дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості — наявності на сайті контактів, редакційної політики, даних про власника, інформації про людей, відповідальних за контент тощо. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne News one of the most quality Ukrainian online media by IMI monitoring

Suspilne News website which is part of the Public Broadcaster’s digital assets has been listed as one of the most quality and responsible online media in Ukraine according to the dual-stage in-depth monitoring held by the Institute of Mass Information (IMI) in July-September 2022.

Traditionally, Suspilne News has been on the IMI’s “white list” since 2020. The average level of professional standard compliance in the listed resources is close 96%.

Together with Suspilne News, the list of the most quality online media includes Hromadske, Liga, Ukrainska Pravda, Ukrinform, Radio Liberty, Dzerkalo Tyzhnia, NV, and Babel. On these websites, the survey did not find plugola, hostile language, sexism, and fakes in the central news feed.

How the monitoring was held?

  • In the first stage, 50 Ukrainian online media were evaluated in terms of having manipulations, fakes, hostile language, mud-slinging, breaches of ethics, and materials that seem ordered.
  • In the second stage, the media that passed the first stage were analyzed by the following criteria: compliance with standards of balance, truthfulness and separation of facts and comments, as well as transparency, i.e. availability of contacts, editorial office’s policy, information about the owner and staff responsible for the content on the website, etc.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on the website suspilne.media.