Новини компанії

Травень 22, 2023

Суспільне стане частиною міжнародного воркшопу виробників документального кіно EURODOC-2023

Суспільне Мовлення долучиться до воркшопу від EURODOC — міжнародної лабораторії творчого документального кіно, яка понад 20 років збирає навколо себе виробників-документалістів з усього світу. У другій сесії міжнародної програми, яка розпочнеться 4 червня 2023 року, візьмуть участь виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін та виконавча продюсерка суспільно-політичного мовлення Катерина Феленюк.

Читайте також: Фільм «Буча 22» отримав спеціальну відзнаку Bucha journalism conference

Спеціальна сесія триватиме протягом тижня і буде присвячена продюсерам, які попри війну працюють в Україні чи перебувають в еміграції, а також редакції Суспільного Мовлення. Захід пройде за підтримки французької агенції з розвитку ЗМІ та журналістської освіти CFI Media Development та проєкту MediaFit від Європейського Союзу в Україні у партнерстві з Українським інститутом.

Організатори EURODOC нагадують, що українські виробники щороку понад десятиріччя беруть участь у міжнародних навчальних сесіях спільно з іншими європейськими колегами, які на постійній основі створюють контент спільно з Україною: «У 2021 році ми планували організувати сесію в Україні через рік. Проте повномасштабне вторгнення росії в Україну завадило проєкту».

Лук’ян Галкін, виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура, підкреслює важливість участі у професійних подіях на кшталт EURODOC для кожного фахівця креативної індустрії. За його словами, це необхідна практика, у межах якої ідеї проходитимуть прискіпливу супервізію, а також матимуть можливість представлення європейським фахівцям документального виробництва на стадії девелопменту.

«Оскільки я представлятиму проєкт-дослідження впливу російської пропаганди у соціокультурному вимірі, можливість докторингу й особливо розуміння додаткових опцій для адаптації історії зі спрямуванням на європейський ринок є вчасною та вкрай вагомою. Маємо мету вести діалог з європейським медіасередовищем, і для цього недостатньо, наприклад, прямолінійного перекладу українського тексту субтитрами чи озвученням — потрібне розуміння усталених практик та глядацького контексту. Принагідно вкотре дякую CFI за таку можливість та послідовну підтримку Суспільного Мовлення під час повномасштабного вторгнення», — зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін

Виконавча продюсерка суспільно-політичного мовлення Суспільного Катерина Феленюк розповіла про соціальну важливість проєкту, який представлятиме.

«Я представлятиму проєкт про українських пресофіцерів. Це важлива історія про персоніфікацію тих людей, які в стереотипах суспільства все ще залишаються усього лише речниками оперативної інформації. Глобальна важливість циркуляції правди під час повномасштабного вторгнення потребує незалежного погляду ззовні. Тому я щаслива, що зможу попрацювати над проєктом з європейськими продюсерами й зробити його актуальним і для міжнародної аудиторії», — додала про участь Катерина Феленюк.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни по сьогодні командою телеканалу Суспільне Культура вироблено та представлено низку документальних проєктів: 

Командою суспільно-політичного мовлення з початку повномасштабного вторгнення росії в України вироблено та представлено:

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Suspilne Ukraine will join the international workshop for documentary filmmakers EURODOC-2023

Suspilne Ukraine will join the workshop organised by EURODOC, an international laboratory for creative documentary filmmaking that has been bringing together documentary producers from all over the world for over 20 years. The second session of the international program, which is scheduled to begin on June 4, 2023, will be attended by Lukian Halkin, Executive Producer of Suspilne Kultura TV channel, and Kateryna Feleniuk, Executive Producer of social and political broadcasting.

The special session will last for a week and will be dedicated to producers who work in Ukraine despite the war or are in exile, as well as to the editorial staff of Suspilne Ukraine. The event will be supported by the French media development and journalism education agency CFI Media Development and the MediaFit project of the European Union in Ukraine in partnership with the Ukrainian Institute.

The EURODOC organisers remind that Ukrainian producers have been participating in international training sessions for more than a decade in joint with other European colleagues who create content together with Ukraine on a regular basis: "In 2021, we plan to organise a session in Ukraine a year later. However, russia's full-scale invasion of Ukraine prevented the project."

Lukian Halkin, executive producer at Suspilne Kultura TV channel, emphasises the importance of participating in professional events like EURODOC for every creative industry professional. According to him, this is a necessary practice, where ideas will be subjected to scrutiny and will have the opportunity to present documentary production at the development stage to European experts.

"Since I will be presenting a project studying the impact of russian propaganda in the socio-cultural dimension, the opportunity for doctoral studies and especially understanding additional options for adapting the story to the European market is timely and extremely important. Our goal is to engage in a dialogue with the European media environment, and for this purpose, it is not enough, for example, to translate the Ukrainian text directly into subtitles or voice-over; we need to understand the established practices and the audience context. I would like to thank CFI once again for this opportunity and for its consistent support of Suspilne Ukraine during the full-scale invasion," said Lukian Halkin, Executive Producer of Suspilne Kultura TV channel.

Kateryna Feleniuk, Executive Producer of the sociopolitical broadcasting of Suspilne Ukraine, spoke about the social importance of the project she will present.

"I will present a project about Ukrainian press officers. This is an important story about the personification of those people who, in society's stereotypes, are still just spokespeople for operational information. The global importance of circulating the truth during a full-scale invasion requires an independent outside perspective. That is why I am happy that I will be able to work on the project with European producers and make it relevant to an international audience," Kateryna Feleniuk added about her participation.

It should be noted that since the beginning of the full-scale war, the team of Suspilne KulturaTV channel has produced and presented a number of documentary projects: 

Since the beginning of russia's full-scale invasion of Ukraine, the socio-political broadcasting team of Suspilne Ukraine has produced and presented

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.