Новини компанії

Листопад 29, 2022

«ВІДСІЧ 10/10. Як українська культура перемагає російські ракети» — Суспільне Культура

У середу, 30 листопада, о 21:05 на телеканалі Суспільне Культура вийде документальний проєкт Надії Миколаєнко та Сергія Дмитренка «ВІДСІЧ 10/10. Як українська культура перемагає російські ракети» про наслідки обстрілів у Києві 10 жовтня 2022 року.

Редактор Юрій Марченко, заступниця директора Національного науково-природничого музею НАН Оксана Червоненко, директорка Музею Ханенків Юлія Ваганова, волонтер Сергій Притула, архітектор Слава Балбек діляться досвідом протистояння російській агресії.

«росія обстрілює нас не вперше, обстрілює не лише Київ. На жаль, такі “ранки” ледь не щодня переживають міста і села вздовж лінії фронту й кордону з рф. Але 10 жовтня масованим ракетним обстрілом ворог визнав, що воює з цивільними, з кожним з нас. А ще з пам’ятниками, музеями, університетами й дитячими майданчиками. І це така дикість, яка не перестає мене дивувати. Як не перестає дивувати наша стійкість і єдність», — каже режисерка-документалістка Суспільне Культура Надія Миколаєнко.

Читайте також: Олександр Зінченко: «путінська росія до 2030 року може нагадувати швейцарську конфедерацію»

«Назва нашого фільму співзвучна з кінострічкою американського режисера Майкла Мура “Фаренгейт 9/11” про атаку на башти-близнюки у 2001 році. Обидва фільми — про дії звичайних терористів проти мирного населення. Через цей фільм ми розкриваємо справжнє єство так званої “загадкової російської душі” цивілізованому світу. Наші вороги — це всього лише безпринципові гопники. От і вся розгадка. Про душу не йдеться в них взагалі. Нездатні протистояти українським військовим, вони раділи ракетам, що влучали в центр Києва по людям й історичним пам'яткам», — додає співавтор сценарію та режисер монтажу Суспільне Культура Сергій Дмитренко

Головним оповідачем у фільмі став журналіст, редактор Юрій Марченко. Ракети влучили за кількасот метрів від його дому. Юрій проводить невеличку екскурсію центром міста і пригадує, як батьки розповідали йому про війну минулого:  «Ми з батьками одного разу гуляли Арсенальною і вони звернули мою увагу на сліди від куль на заводі Арсенал — це були сліди з Першої світової, наскільки я пам'ятаю. Я тоді думав:  “Ого! У моєму Києві! У центрі міста… стріляли!”». Тепер стрілянина по центру Києва стала частиною і його теперішнього.

Через історії відомих мешканців столиці показане загальне ставлення представників української інтелігенції до дій росіян.

«Герої нашої стрічки — свідки подій того дня. У кожного з них “своє 10 жовтня”. Їхні особисті фото і відео з того дня додають більшої переконливості їхнім історіям, а новинні сюжети з місць вибухів — більшої автентичності фільму», — пояснює Сергій Дмитренко.  

Інтерв’ю дали також представниці музеїв, що постраждали від вибухів 10 жовтня: Оксана Червоненко (Національний науково-природничий музей НАН) та Юлія Ваганова (Музей Ханенків). 

«Це мало абсолютно жахливий вигляд, тому що музей [Національний науково-природничий музей — ред.] стояв без вікон. Фасад цілий, а зі сторони вибуху, це три поверхи, 57 вікон, не залишилося жодного [вцілілого — ред.] вікна», — каже Оксана Червоненко

Розповіді архітектора Слави Балбека, волонтера Сергія Притули, військового експерта Сергія Кузана та історика Олександра Палія доповнюють сюжет.

Винахід команди Слави Балбека допоміг врятувати пам’ятник Михайлу Грушевському біля Київського міського будинку вчителя.

«Досвід, який в історії є, не відповідає нашому поточному стану. Ми намагаємося відбудовувати під час війни, під час бойових дій, під час того, що сьогодні захищається — завтра туди ж прилітає, ну як сталося з Грушевським», — архітектор Слава Балбек у фільмі ділиться досвідом збереження монументів та будівель. 

За версією історика Олександра Палія, росіяни 10 жовтня спеціально цілилися у місце скупчення пам’яток. Зокрема і в Будинок вчителя, колишній будинок Центральної ради.

«росія хотіла пошкодити пам’ятник Шевченку, щоб він упав. росіяни від цього дуже тішилися, що пошкоджено якийсь такий символічний великий об’єкт. І, крім того, є будинок колишній Центральної Ради, Педагогічний музей, що був фактично символом відродження державності, і там відбувалися знакові події XX століття. Фашиствуюча злочинна російська тусовка, вочевидь, вимагала ударів по знакових об’єктах Києва», — каже історик. 

Коментуючи події 10 жовтня, військовий експерт Сергій Кузан зазначає: «росіяни не вірили у наш Майдан, вони не вірили у Революцію Гідності, вони не вірили в те, що на нас насилля будь-яке чинить об’єднавчий і, навпаки, мобілізаційний ефект».

Волонтер Сергій Притула у фільмі ділиться спогадами про збір «На помсту» — тоді йому разом із громадським діячем Сергієм Стерненком вдалося зібрати 352 млн гривень донатів. 

«Коли сидиш під будинком у паркінгу, там купа людей, сусіди, то дивишся, як усі люди зляться, лютують, клянуть того кацапа, бачиш, що щось треба робити. І прийшло розуміння, що отак, як ми в паркінгу, там десятки людей, то ж по всій Україні зараз так. І всі сидять десь по підвалах, по бомбосховищах, по метро, і кожен думає: “Що, от що можна зробити?” І ми вирішили одразу запустити кампанію збору коштів, тому що люди повинні скерувати свою лють у конструктивне русло», — пригадує Притула

Ілюструють події новинні матеріали Суспільного, архівні матеріали музеїв, будівлі яких постраждали, та відео від очевидців. 

Нагадаємо, Суспільне Культура — суспільний загальнонаціональний телеканал для культурного дозвілля. Кіно, театр і музика, цікаві програми про мистецтво, спецпроєкти та ефіри наживо з головних культурних та мистецьких подій країни. 

 

REBUFF 10/10. How Ukrainian Culture Gets over russian Missiles — Suspilne Kultura

On Wednesday, 30 November, at 21:05, Suspilne Kultura TV channel will show a documentary project of Nadiia Mykolaienko and Serhii Dmytrenko REBUFF 10/10. How Ukrainian Culture Gets over russian Missiles about the consequences of the attack on Kyiv on 10 October 2022.

Editor Yurii Marchenko, Oksana Chervonenko, deputy director of the National Museum of Natural History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Yuliia Vahanova, director of the Khanenkos Museum, volunteer Serhii Prytula, and architect Slava Balbek share their experiences of resisting the russian aggression.

“It’s not the first time russia shells us, it’s not only Kyiv under fire. Unfortunately, almost every day cities and villages along the front line and the border with the russian federation wake up to such ‘good mornings’. But on 10 October, with massive missile strike, the enemy admitted it is fighting the civilians, each of us. And also monuments, museums, universities, and playgrounds. And this is the savageness that never stops amazing me just as our resilience and unity,” Nadiia Mykolaienko, a documentary filmmaker of Suspilne Kultura, says.

Read also: Oleksandr Zinchenko: “Putin’s Russia by 2030 can resemble Swiss confederation”

“The title of our film resonates with Fahrenheit 9/11, a movie by American director Michael Moore about the attack on the twin towers in 2001. Both films are about the actions of ordinary terrorists against the peaceful population. Through this film, we reveal the true nature of the so-called ‘mysterious russian soul’ to the civilized world. Our enemies are just criminals without codes, that's the simple solution. There’s no talking about their souls at all. Unable to resist the Ukrainian military, they rejoiced at the missiles hitting people and historical monuments in the downtown Kyiv,” Serhii Dmytrenko, co-screenwriter and film editor of Suspilne Kultura, adds.

Journalist and editor Yurii Marchenko became the main narrator in the film. The missiles hit a few hundred meters from his home. Yurii takes a short tour of the city center and recalls how his parents told him about the war of the past, “One time my parents and I were walking around Arsenalna and they drew my attention to the traces of bullets on the Arsenal plant wall - these were traces from the First World War, as far as I remember. I thought then, ‘Wow! In my Kyiv! In the center of the city... they were shooting!’” Now shooting in the Kyiv center has become part of his present-day life.

Through the stories of famous residents of the capital, the film shows a general attitude of the Ukrainian intelligentsia to the actions of russians.

“Characters of our film are witnesses of that day’s events. Each of them has ‘their own 10 October’. Their personal photos and videos from that day add more persuasiveness to their stories, and news stories from the site of blasts add more authenticity to the film,” explains Serhii Dmytrenko.

Interviews were also given by representatives of the museums affected by the 10 October blasts, namely Oksana Chervonenko (National Museum of Natural History) and Yuliia Vahanova (The Khanenkos Museum).

“It had an absolutely terrible appearance, because the museum [National Museum of Natural History — ed.] had no windows. The facade is intact, but on the side of the explosion, all 57 windows on three floors were gone,” says Oksana Chervonenko.

The stories of architect Slava Balbek, volunteer Serhii Prytula, military expert Serhii Kuzan, and historian Oleksandr Palii complement the plot.

The invention of Slava Balbek's team helped save the monument to Mykhailo Hrushevskyi near the Kyiv City Teacher's House.

“The experience that exists in history does not correspond to our current state. We try to rebuild things during the war, during hostilities, during what is being defended today — it will hit there tomorrow, well, that’s what happened to Hrushevskyi,” architect Slava Balbek shares his experience of preserving monuments and buildings in the film.

According to the version of historian Oleksandr Palii, on 10 October, the russians targeted the place of many monuments on purpose. In particular, the Teacher's House, the former building of the Central Council.

“russia wanted to damage the monument to Shevchenko so that it would fall. They were very happy that such a symbolic large object was damaged. And, in addition, there is the building of the former Central Council, the Pedagogical Museum, which was actually a symbol of the statehood revival and hosted significant events of the 20th century. The fascist criminal russian group apparently demanded strikes on iconic objects in Kyiv,” says the historian.

Commenting on the events of 10 October, military expert Serhii Kuzan notes, “russians did not believe in our Maidan, they did not believe in the Revolution of Dignity, they did not believe that any kind of violence has a unifying and, conversely, mobilizing effect on us.”

In the film, volunteer Serhii Prytula shares his memories of the fundraiser “Revenge”. He and public activist Serhii Sternenko managed to raise UAH 352 million in donations.

“When you are sitting in the underground parking lot, there are a lot of people, neighbors, then you see how all the people are angry, raging, cursing the katcaps (derogatory for a russian person – ed.), you see that something needs to be done. And it struck me that just like us in the parking lot, there were dozens of people, the same situation was all over Ukraine now. And everyone is sitting somewhere in the basements, in bomb shelters, in the subway, and everyone thinks, ‘What, what can be done?’ And we decided to immediately launch a fund-raising campaign because people should aim their anger in a constructive direction,” Serhii Prytula recalls.

News materials from Suspilne, archival materials of museums whose buildings were damaged, and videos from eyewitnesses illustrate the events.

As a reminder, Suspilne Kultura is a nationwide public service TV channel for cultural leisure. Cinema, theater and music, interesting programmes about art, special projects and live broadcasts from the country's major cultural and artistic events.