Новини компанії

Жовтень 17, 2022

Як російські окупанти перетворили українське село на концтабір для жителів — прем’єра фільму Суспільного

У березні 2022 року російські окупанти перетворили село Ягідне в Чернігівській області на концтабір для українців — 366 людей використовували як живий щит для російських офіцерів. Майже місяць загнаних в шкільний підвал жителів утримували в нелюдських умовах. За цей час повільно і в муках померло десятеро людей. 

18 жовтня о 20:00 на ютуб-каналі Суспільне Новини відбудеться прем’єра документального розслідування «Щоденник вцілілої», в якому на основі щоденника однієї із заручниць російських військових описані 28 днів виживання людей з Ягідного у підвалі місцевої школи. Фільм буде представлений одразу двома мовами — українською та англійською (субтитри). 

Впродовж трьох місяців журналісти проводили власне розслідування, щоб встановити підрозділи, військові з яких причетні до скоєння цього воєнного злочину, також їм вдалося встановити одного із російських офіцерів.

«“Щоденник вцілілої” — це спроба зробити детальний розбір злочину через нові, досі не відомі подробиці, спроба зробити характеристику російських офіцерів через зізнання в присутності на об'єкті одного з них, врешті-решт спроба довести, що воєнний злочин було скоєно зумисне і жодних інших мотивів, як використати цивільних як живий щит, у російських військових не було, — розповідає продюсерка фільму та шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного Інна Білецька. — Цей фільм дасть можливість разом з жителями Ягідного прожити ті страшні 28 днів у підвалі та, що найголовніше, побачити причетних до злочину російських військових. Росіяни нічим не кращі за фашистів, казали жителі Ягідного, і після побаченого, почутого, знайденого і перевіреного нами, ми з ними згідні»

Читайте також: Три проєкти Суспільного — переможці премії «Честь Професії»

Над створенням фільму працювали: авторки — Інна Білецька, Алла Садовник, режисер — Владислав Васильченко, режисер монтажу, дизайнер та композитор фільму — Олександр Стратонов, операторка-постановниця — Світлана Коваль, оператор — Павло Ільчук, журналістки — Анна Калаур, Марія Горбань

26 жовтня документальне розслідування «Щоденник вцілілої» дивіться на телеканалі Перший в межах національного телемарафону. Глядачі регіональних телеканалів мовника зможуть побачити його 29 жовтня.

Нагадаємо, у червні цього року команда журналістів-розслідувачів Суспільного представила документальний фільм «Буча 22» про пошук журналістами військових рф, що розстріляли сім’ю в Бучі. У липні фільм показали у Вроцлаві у межах виставки «За вашу і нашу свободу», котра розпочалася у Варшаві.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

How the Russian occupiers turned a Ukrainian village into a concentration camp for residents — the premiere of the film by Suspilne

In March 2022, Russian occupiers turned the village of Yahidne in Chernihiv region into a concentration camp for Ukrainians. 366 people were used as human shields for Russian officers from the headquarters. For almost a month, the residents were kept in inhumane conditions in the school basement. During this time, ten people died slowly and in agony. 

On 18 October, at 20:00 (Kyiv time), the international premiere of the documentary investigation Survivor's Diary will take place on the YouTube channel of Suspilne News. The film describes 28 days of survival of people from the village of Yahidne in the basement of a local school based on the diary of one of the hostages of the Russian military. The film will be presented in two languages at once, namely Ukrainian and English (subtitles). 

For three months, journalists conducted their own investigation to identify the units whose military were involved in the commission of this war crime, and they also managed to identify one of the Russian officers.

“Survivor's Diary is an attempt to make a detailed analysis of the crime through new, still unknown details, an attempt to characterize Russian officers through the confession of one of them at the facility, and finally an attempt to prove that the war crime was committed deliberately and that the Russian military had no other motives than to use civilians as human shields," Inna Biletska, the film's producer and Editor-in-Chief of the Suspilne Investigations CU, says. - This film will give the opportunity to live those terrible 28 days in the basement together with the residents of Yahidne and, most importantly, to see the Russian military involved in the crime. ‘Russians are no better than fascists’, said the residents of Yahidne, and after what we have seen, heard, found and verified, we agree with them.”

Read also: Three projects of Suspilne - winners of the Honor of the Profession award

The film was created by: authors - Inna Biletska, Alla Sadovnyk, director - Vladyslav Vasylchenko, editing director, designer and composer - Oleksandr Stratonov, director of photography - Svitlana Koval, cameraman - Pavlo Ilchuk, journalists - Anna Kalaur, Mariia Horban

On 26 October, watch the documentary investigation Survivor's Diary on Pershyi TV channel as part of the national telethon. Viewers of regional TV channels of the broadcaster will be able to see it on 29 October.

As a reminder, in June this year, a team of investigative journalists presented the documentary Bucha 22 about the search by journalists for the Russian military who shot a family in Bucha. In July, the film was shown in Wroclaw as part of the exhibition For Your and Our Freedom, which began in Warsaw.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.