Новини компанії

Січень 31, 2024

«Велика російська брехня»: Суспільне готує проєкт про механізми російської пропаганди

«Велика російська брехня» — це серія документальних фільмів, які демонструють тяглість впливу так званої російської культурної дипломатії як реального інструменту пропаганди, зокрема у сферах історії, кіно, літератури, спорту, медіа та мистецтва. Проєкт про те, куди сягають межі російської пропаганди, на замовлення телеканалу Суспільне Культура виготовила команда ФОП Андрій Єрьомін. 

Читайте також: За три роки частка аудиторії телеканалу Суспільне Культура зросла майже в 7 разів

Цикл із шести фільмів ґрунтується на документальних матеріалах, які показують, підтверджують і висвітлюють вплив пропаганди. Про те, як трансформується та яких форм набуває російський вплив у царині культурної дипломатії, мистецтва та гуманітарних знань, а також на спортивній арені, розповіли:  британський журналіст Пітер Померанцев, іноземний кореспондент The Guardian Люк Гардінґ, письменник, автор посібника НАТО про російську інформаційну війну Кір Джайлз, професор Єльського університету Джейсон Стенлі, літературознавиця та славістка Єва М. Томпсон, письменник Сергій Жадан, шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан та інші.

«Цей серіал — не огляд російської дезінформації чи кейсів ІПСО, це успішно робить багато фактчекінгових організацій. Наш фільм — про російські впливи, які часто є менш очевидними, але які працюють вже сотні років, — розповідає авторка сценарію Наталка Пономарів. — У світі продовжують шукати "хороших" росіян, давати їм майданчики для творчості. На Каннському фестивалі у 2022 році після недопуску російської делегації у програмі все ж залишили один фільм російського режисера. Його навіть маркували як дисидента. Вийшовши на пресконференцію в Каннах, такий дисидент назвав жахливим, що росіяни гинуть на війні з українцями, і закликав допомагати їхнім бідолашним родинам, які втрачають годувальників».

Нараторкою проєкту «Велика російська брехня» стала Анна Данильчук — науковиця, культурна менеджерка, авторка англомовного блогу «Anna from Ukraine»

«Російська брехня дуже швидко трансформується під потреби кремля. Навіть у межах однієї промови російських політиків-воєнних злочинців можна почути взаємозаперечні тези, але зазомбованому населенню усе здається ок. І так на московських чи пітерських мітингах з'являються ікони зі сталіним. І нікого ж не дивує, як той, хто підривав храми, тепер на іконі з німбом? Сотні разів переписана історія втрачає будь-який сенс і брехати стає легше», — розповідає Анна.

Читайте також: Інтерв’ю, які ви могли пропустити на Суспільне Культура

«Це один з наших найважливіших проєктів, комплексне дослідження того, як російська пропаганда використовує простір культурної дипломатії для просування маніпуляцій та пропагандистських наративів. Сподіваюсь, цей проєкт зможе працювати як додатковий антидот проти тези “культура поза політикою”, що давно не витримує критики в Україні та за її межами. До прикладу, один з конкретних кейсів, який продовжує мене вражати, — присутність російського вбивці Захара Прілєпіна як почесного гостя на Паризькому книжковому салоні у 2018 році. Тобто вже після того, як Прілєпін брав участь у російському вторгненні та стріляв в українців. На такі неоковирні факти першою реакцією стає емоційне питання: “Як?!”, — коментує виконавчий продюсер проєкту та телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін. — Цикл “Велика російська брехня” покликаний дати обґрунтовану та детальну відповідь, продемонструвати, чому присутність росіян на майданчиках цивілізованого світу є такою загрозливою. Безмежно вдячний команді виробників, з якими ми пройшли величезний шлях, повний складних пошуків та дискусій — але й гордості за пророблену роботу».

Над проєктом працювали:

 • автори ідеї — Андрій Єрьомін, Анна Білоус;
 • авторки сценарію — Наталка Пономарів, Анна Данильчук;
 • режисер — Олександр Назаров;
 • оператор-постановник — Вячеслав Пономарьов;
 • презентерка — Анна Данильчук;
 • продюсери — Вячеслав Пономарьов, Андрій Єрьомін.

Керівниця проєкту зі сторони Суспільного — Альона Голякова, виконавчий продюсер — Лук’ян Галкін.

Суспільне Культура — загальнонаціональний телеканал для культурного дозвілля. Кіно, театр і музика, цікаві програми про мистецтво, спецпроєкти та ефіри наживо з головних культурних і мистецьких подій країни та світу.

Фото — Дмитро Загребельний

 

"The Big Russian Lie": Suspilne is preparing a project on the mechanisms of Russian propaganda

"The Big Russian Lie" is a series of documentaries that demonstrate the continuing influence of the so-called Russian cultural diplomacy as a real propaganda tool, particularly in the fields of history, cinema, literature, sports, media, and art. The project about the limits of Russian propaganda was commissioned by Suspilne Kultura TV channel and produced by the team of individual entrepreneur Andriy Yeremin.

The series of six films is based on documentary materials that show, confirm and highlight the influence of propaganda. How Russian influence is transforming and what forms it is taking in the field of cultural diplomacy, art and humanities, as well as in the sports arena, were discussed by: British journalist Peter Pomerantsev, The Guardian's foreign correspondent Luke Harding, writer and author of the NATO manual on Russian information warfare Keir Giles, Yale University professor Jason Stanley, literary critic and Slavic scholar Eva M. Thompson, writer Serhiy Zhadan, six-time world fencing champion Olga Harlan and others.

"This series is not a review of Russian disinformation or PSYOP cases, as many fact-checking organizations are successfully doing. Our film is about Russian influences that are often less obvious, but which have been working for hundreds of years," says the author of the script, Natalka Ponomariv. "The world continues to look for 'good' Russians, to give them platforms for creativity. At the Cannes Film Festival in 2022, after the Russian delegation was banned, one film by a Russian director was still included in the program. He was even labeled a dissident. At a press conference in Cannes, this dissident called it terrible that Russians are dying in the war with Ukrainians and called for help for their poor families who are losing their breadwinners."

The speaker of the Big Russian Lie project is Anna Danylchuk, a scholar, cultural manager, and author of the English-language blog Anna from Ukraine. 

"Russian lies are very quickly transformed to suit the needs of the Kremlin. Even within the same speech by Russian war criminals, you can hear mutually contradictory theses, but to the zombie population, everything seems fine. And so icons of Stalin appear at Moscow or St. Petersburg rallies. And no one is surprised to see the man who blew up churches now wearing a halo on an icon. History rewritten hundreds of times loses all meaning and it becomes easier to lie," says Anna.

"This is one of our most important projects, a comprehensive study of how Russian propaganda uses the space of cultural diplomacy to promote manipulations and propaganda narratives. I hope that this project will be able to work as an additional antidote to the thesis of "culture outside politics," which has long been criticized in Ukraine and abroad. For example, one of the specific cases that continues to amaze me is the presence of the Russian murderer Zakhar Prilepin as an honored guest at the Paris Book Fair in 2018. That is, after Prilepin had already participated in the Russian invasion and shot at Ukrainians. The first reaction to such clumsy facts is an emotional question: "How?" comments Lukian Galkin, the executive producer of the project and the Suspilne Culture TV channel. "The Big Russian Lie series is intended to provide a well-founded and detailed answer, to demonstrate why the presence of Russians in the platforms of the civilized world is so threatening. I am immensely grateful to the team of producers with whom we have come a long way, full of difficult searches and discussions - but also pride in the work done."

The project has been in the works:

 • Director — Oleksandr Nazarov, Natalka Ponomariv
 • Scriptwriter — Natalka Ponomariv, Anna Danylchuk 
 • Narrator — Anna Danylchuk
 • Videographer — Viacheslav Ponomarov
 • Composer — Oleksandr Klyman
 • Motion designer — Kostiantyn Puzankin
 • Producers — Viacheslav Ponomarov, Andrii Yeromin, Lukian Halkin, Alona Holiakova 

Photo by Dmytro Zahrebelnyi