Новини компанії

Липень 20, 2023

Українське Радіо — улюблене радіо, чиїм новинам довіряють українці

Новини входять у топ улюбленого аудіоконтенту — їх полюбляють слухати 34% опитаних. Про це свідчать дані соціологічного дослідження «Споживання та довіра до медіа» (квітень, 2023)*.

При цьому 39% радіокористувачів слухають новини вранці, 31% — в середині дня, а 29% — ввечері.

Українське Радіо є абсолютним лідером серед радіостанцій за споживанням та довірою до новин** та одним із лідерів за споживанням усього радіоконтенту*. 

Так, 39% українців, які споживали новини на радіо за останній тиждень, слухали їх саме на Українському Радіо, а 29% довіряють цим новинам найбільше. На додаток, існує значний розрив між позицією Українського Радіо та позиціями наступних гравців ринку з точки зору прослуховування новин та довіри до них.

За рівнем тижневого споживання усього радіоконтенту Українське Радіо входить у трійку найпопулярніших українських радіостанцій: 18% радіослухачів слухали його за останній тиждень, 12% називають його улюбленим.

Читайте також: «Антикризовий подкаст» — результати тренінгу від Радіо Промінь

З повним звітом можна ознайомитися за посиланням.

* «Споживання та довіра до медіа» — дослідження на замовлення Суспільного проведено Info Sapiens у квітні 2023 за підтримки Шведського бюро розвитку радіомедіа, методом SMS-CAWI, серед населення України 18-70 років, окрім ТОТ та АР Крим. Національна вибірка н=5256.

** «Барометр довіри до новин» — дослідження споживання та довіри до новин, проведене на замовлення Суспільного компанією Gradus у квітні 2023, методом самозаповнення у мобільному додатку GRADUS, серед населення України 18+, окрім ТОТ та АР Крим.

Українське Радіо — найбільша FM-мережа та найпопулярніше розмовне радіо України, флагманський канал Суспільного Мовлення. У 2024 році відзначатиме століття з початку роботи. У Києві мовить на частоті 105 FM. З усіма частотами Українського Радіо та лінками на соцмережі Суспільного в регіонах можна ознайомитися за посиланням. Українське Радіо також можна слухати в мобільному застосунку suspilne.radio, на сайті ukr.radio та в мобільному застосунку «Дія».

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії та супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Ukrainian Radio is a favourite radio whose news is trusted by Ukrainians

News is among the top favourite audio content - 34% of respondents like to listen to it. This is according to the sociological survey Media Consumption and Trust (April 2023)*.

At the same time, 39% of radio users listen to the news in the morning, 31% - in the middle of the day, and 29% - in the evening.

Ukrainian Radio is the absolute leader among radio stations in terms of news consumption and trust** and one of the leaders in terms of consumption of all radio content*. 

Thus, 39% of Ukrainians who consumed news on the radio in the last week listened to it on Ukrainian Radio, and 29% trust this news the most. In addition, there is a significant gap between the position of Ukrainian Radio and the positions of the following market players in terms of listening to news and trusting it.

In terms of weekly consumption of all radio content, Ukrainian Radio is among the top-3 most popular Ukrainian radio stations: 18% of radio listeners have listened to it over the past week, and 12% say it is their favourite.

The full report in Ukrainian is available here.

* Media Consumption and Trust - a study commissioned by Suspilne Ukraine and conducted by Info Sapiens in April 2023 with the support of the Swedish Broadcasting Corporation, using the SMS-CAWI method, among the population of Ukraine aged 18-70, except for TOT and Crimea. National sample n=5256.

** News Trust Barometer is a survey of news consumption and trust conducted by Gradus Company on behalf of Suspilne Ukraine in April 2023, using the self-completion method in the GRADUS mobile application, among the population of Ukraine aged 18+, except for TOT and Crimea.

Ukrainian Radio is the largest FM network and the most popular talk radio in Ukraine, the flagship channel of Suspilne Ukraine. In 2024, it will celebrate its centenary. It broadcasts at 105 FM in Kyiv. All the frequencies of Ukrainian Radio and links to the social media channels in the regions can be found here. Ukrainian Radio can also be listened to in the mobile application suspilne.radio, on the website ukr.radio and in the mobile application Diia.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne News. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and its digital platforms.