Новини компанії

Грудень 14, 2022

Сайт Суспільне Новини лідер у залученні експерток — гендерне дослідження ІМІ

Сайт Суспільне Новини залучив найбільше експерток для коментування подій серед українських ЗМІ — про що свідчить моніторингове дослідження Інституту масової інформації* гендерного балансу в медіа за четвертий квартал 2022 року. 

«Для нас важливо дотримуватись гендерного балансу, хоча медіа зараз не дуже просто це робити, бо під час війни й, відповідно, новин на тему війни, все-таки більшість спікерів — чоловіки. Водночас є достатньо експерток, які, можливо, не так популярні у ЗМІ, але не менш кваліфіковані. Це стосується усіх сфер, від прав людини й релігії до атомної енергетики», — додала Анастасія Коріновська, шеф-редакторка сайту Суспільне Новини

Читайте також: Суспільне — найпопулярніше медіа серед молоді

Новинний сайт Суспільного Мовлення залучив 43% експерток — найбільше серед проаналізованих ІМІ українських онлайн-ЗМІ. В інших медіа в середньому цей показник становить від 5% до 14%. 

Експерти ІМІ фіксують падіння показників присутності жінок у медіа починаючи з другого кварталу 2022 року. Останнє дослідження показало, що в середньому онлайн-медіа зараз цитують експерток лише у 12,5% матеріалів. Таких низьких показників ІМІ не фіксував із 2014 року.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

* Дослідження контенту проводилось у листопаді-грудні 2022 року в 10 загальнонаціональних інтернет-медіа: ТСН, УП, НВ, Цензор, Главком, РБК Україна, Корреспондент, УНІАН, Гордон, Суспільне. Вибірка становила 1000 новин (по 100 новин з кожного досліджуваного ЗМІ).

 

Suspilne News website being a leader in engaging female experts – IMI gender survey

According to the monitoring survey by the Institute of Mass Information of the gender balance in the media in the 4th quarter of 2022, Suspilne News website has engaged the biggest number of female experts to comment upon the events among the Ukrainian media. 

“It’s important to us to stick to the gender balance although it’s not easy for the media to do so at present because during the war and consequently, news about the war, most speakers tend to be men. Meanwhile, there are enough female experts who might be not that popular in the media, but just as qualified. It concerns all sectors, from human rights and religion to nuclear energy,” Anastasiia Korinovska, Editor-in-Chief of Suspilne News website, said.

Read also: Suspilne being the most popular media among young people

The news website of Suspilne Ukraine invited 43% of female experts, which is the biggest number among the Ukrainian media analyzed by IMI. In other media, this indicator is on average from 5% to 14%.

IMI experts document a drop in women’s presence in the media starting from the 2nd quarter of 2022. The latest survey showed that on average, online media are currently quoting female experts only in 12.5% of materials. IMI has not seen such low indicators since 2014.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels, satellite channel Suspilne News and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 regional channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

* The content survey was held in November-December 2022 in 10 nationwide internet media, including TSN, UP, NV, Censor, Glavcom, RBC Ukraine, Korrespondent, UNIAN, Gordon, and Suspilne. The sample was 1000 pieces of news (100 pieces from each media under survey).