Новини компанії

Грудень 07, 2022

Суспільне — найпопулярніше медіа серед молоді

Суспільне — найпопулярніше медіа серед молоді за результатами опитування з медіаграмотності, яке провели проєкт ЮНІСЕФ U-Report та інтернет-видання «Детектор медіа».

В опитуванні через телеграм-бот взяли участь 4 237 молодих людей з усіх регіонів країни (віковий розподіл: 14-18 років — 11,2%; 19-24 роки — 40,1%; 25-34 роки — 37,8%; 35+ років — 7,6%).

Як повідомляє «Детектор медіа», до п’ятірки найпопулярніших медіа, окрім Суспільного, увійшли ТСН, Hromadske, «Українська правда» та «Свідомі».

Читайте також: Герої боїв біля Чернігова — у другій серії трилогії Суспільного «Битва за Чернігів»

За результатами дослідження, 83,4% опитаних отримують інформацію із соціальних мереж, 23,7% читають новини в онлайн-ЗМІ, 15,8% дивляться новини у ютубі. 26,8% дізнається новини переважно тільки від спілкування з рідними, колегами, друзями, сусідами.

47,7% опитаних перевіряють інформацію через пошук першоджерела чи звертають увагу на факти й докази в новині. 55% опитаних шукають додаткову інформацію щодо прочитаної новини, або ж звіряють її з офіційними джерелами (46,3%).

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 місцевих мовників. Новини про Україну читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Suspilne being the most popular media among young people

Suspilne is the most popular media among young people according to the results of a media literacy survey conducted by the UNICEF U-Report project and Detector Media online edition.

4,237 young people from all regions of the country took part in the survey through the Telegram bot (age distribution: 14-18 years — 11.2%; 19-24 years — 40.1%; 25-34 years — 37.8%; 35+ years — 7.6%).

As Detector Media reports, TSN, Hromadske, Ukrainska Pravda and Svidomi are among the top five most popular media, in addition to Suspilne.

Read also: Heroes of battles near Chernihiv - in the second series of Battle for Chernihiv trilogy by Suspilne

According to the results of the study, 83.4% of respondents receive information from social networks, 23.7% read news in online media, and 15.8% watch news on YouTube. 26.8% learn news mainly only from communication with relatives, colleagues, friends, neighbors.

47.7% of respondents check information by searching for the original source or pay attention to facts and evidence in the news. 55% of respondents look for additional information about the news they read, or check it with official sources (46.3%).

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and radio stations (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional broadcasting companies. Read news about Ukraine on suspilne.media website and digital platforms.