Новини компанії

Жовтень 27, 2022

«Буча 22» — переможець Національного конкурсу спеціальних репортажів і розслідувань

Фільм-розслідування «Буча 22» переміг на Національному конкурсі спеціальних репортажів і розслідувань — про це повідомили 27 жовтня на нагородженні. Журі конкурсу обрало проєкт Суспільного серед 14 репортажів та розслідувань, які потрапили у фінал, присвячених повномасштабній війні росії проти України. 

«Я дуже хотіла нашій команді цієї перемоги, бо це справді найголовніший для нас професійний конкурс в Україні. Я дякую усім членам журі за високу оцінку нашої роботи. Але мені хочеться плакати, бо те, про що ми розповідаємо у розслідуванні “Буча-22”, — це не просто жахливо. Це за межею. Ти робиш свою роботу з дня в день з єдиною метою, щоб винуватці воєнних злочинів були покарані, щоб світ знав про ці злочини, щоб кожен з нас ні на секунду не забував про них», — зазначила продюсерка та співавторка фільму, а також шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного Інна Білецька.

Також серед авторів «Буча 22»: співавторка фільму Алла Садовник, дизайнер, режисер монтажу та композитор фільму Олександр Стратонов, режисер документального фільму Владислав Васильченко, операторка-постановниця Світлана Коваль

Читайте також: «Колективний путін винен, але кожен злочин має своє обличчя» — команда розслідувачів Суспільного про новий фільм 

У розслідуванні Суспільного йдеться про пошук журналістами військових рф, що розстріляли сім’ю в Бучі. Завдяки свідкам журналістам вдалося роздобути докази присутності на місці розстрілу конкретного підрозділу російських військ.

Родина Чікмарьових — два брати із сім’ями та їхні батьки — залишили рідну Донеччину, відмовившись від «руского міра». Вони оселились у Бучі, звідки довелося тікати вдруге. Машину, в якій їхала сім’я молодшого брата Олександра, обстріляли російські військові. Чоловік за кілька хвилин втратив обох синів та дружину. Того ж дня Буча опинилася під повним контролем російських військових. Тіла рідних Олександра пролежали у спаленій машині майже до кінця окупації. 

Також серед проєктів Суспільного, які потрапили у фінал конкурсу, — репортаж «Як Соледар живе без заводу “Артемсіль”». А у 2021 році розслідування Суспільного «Сто років ізоляції: що приховує українська психіатрія?» здобуло спеціальну відзнаку.

Національний конкурс журналістських розслідувань заснований у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks й Media Development Foundation, газетою «Kyiv Post» за підтримки SCOOP та за участі «Української правди».

Media Development Foundation — центр медіаекспертизи для посилення можливостей журналістів та медіаорганізацій в Східній Європі та країнах Східного партнерства.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media

 

Bucha 22 – the winner of the National Competition of Special Reports and Investigations

The investigative film Bucha 22 won the National Competition of Special Reports and Investigations. It was announced on 27 October at the award ceremony. The jury of the competition chose the project of Suspilne among 14 reports and investigations that made it to the final, dedicated to russia's full-scale war against Ukraine.

“I really wanted our team to win, because this is really the most important professional competition in Ukraine for us. I thank all the jury members for their appreciation of our work. But I want to cry, because what we are talking about in the investigation of Bucha-22 is not just terrible. It is beyond the limit. You do your work every day with the sole purpose of ensuring that the perpetrators of war crimes are punished, that the world knows about these crimes, that each of us does not forget about them for a second,” Inna Biletska, producer and co-author of the film, as well as Editor-in-Chief of the Investigations CU of Suspilne, said.

Also, among the authors of Bucha 22 are Alla Sadovnyk, co-author of the film, Oleksandr Stratonov, designer, picture editor and composer of the film, Vladyslav Vasylchenko, director of the documentary, Svitlana Koval, director of photography.

Read also: “Collective Putin is guilty, but every crime has its own face” - Suspilne investigative team about the new film

The investigation of Suspilne refers to the search by journalists of the russian military who shot a family in Bucha. Thanks to witnesses, journalists managed to obtain evidence of the presence of a specific unit of russian troops at the scene of the shooting.

The Chikmariov family, two brothers with their families and their parents, left their native Donetsk region, rejecting the “russian world”. They settled in Bucha, from where they had to flee for the second time. The car, in which the family of Oleksandr's younger brother was traveling, was shelled by the russian military. The man lost both sons and his wife in a few minutes. On the same day Bucha was under the full control of the russian military. The bodies of Oleksandr's relatives remained in the burnt car almost until the end of the occupation.

Also, among the projects of Suspilne that made it to the final of the competition is the report How Soledar lives without the Artemsil plant. And in 2021, the Suspilne investigation One hundred years of isolation: what does Ukrainian psychiatry hide? received a special award.

The National Competition for Investigative Journalism was founded in 2014 by the initiative of Yanukovychleaks and the Media Development Foundation, the Kyiv Post newspaper with the support of SCOOP and with the participation of Ukrainska Pravda.

Media Development Foundation is a center of media expertise to strengthen the capacity of journalists and media organizations in Eastern Europe and the Eastern Partnership countries.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.