Новини компанії

Жовтень 13, 2022

Діджитал-платформи Суспільного рекомендовано як джерело надійної інформації

Діджитал-платформи Суспільного як надійне, якісне та перевірене джерело інформації рекомендують читати «Фільтр. Національний проєкт з медіаграмотності» й Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також: Андрій Таранов: Діджитал-платформи — основне джерело новин для українців

На сайті «Фільтр. Національний проєкт з медіаграмотності» діджитал-платформи Суспільного в кожному регіоні України визначено як такі, яким можна довіряти.

«Нині, у час посилених ракетних обстрілів рф, важливо читати та довіряти лише якісним джерелам інформації», — йдеться у публікації на сторінці «Фільтру». ЗМІ були перевірені за допомогою Інституту масової інформації (ІМІ) та Internews Ukraine.

«Ми цілодобово оновлюємо новини у своєму телеграмі. Під час війни він став нашою соцмережею  номер один по оперативності й пріоритетності. Наша сильна сторона — це перевірені новини з усіх регіонів України, які ми забираємо на центральний канал», — зазначила головна редакторка служби новин Суспільного Мовлення Христина Гаврилюк.

Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендує телеграм-канал Суспільного як надійне джерело інформації.

Нагадаємо, що впродовж 23-29 вересня новинний сайт Суспільного Мовлення suspilne.media як лідер увійшов до переліку найпрозоріших та найякісніших ЗМІ, без замовних матеріалів, з інформацією виключно українською мовою.  

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Suspilne digital platforms recommended as a source of reliable information

Suspilne digital platforms are recommended as a reliable, high-quality and trusted source of information by Filter. National Media Literacy Project and the Center for Strategic Communications and Information Security.

Read also: Andrii Taranov: Digital platforms being the main source of news for Ukrainians

On Filter. National Media Literacy Project website, the digital platforms of Suspilne in every region of Ukraine are defined as those that can be trusted.

“Nowadays, at the time of increased missile attacks by the russian federation, it is important to read and trust only quality sources of information,” reads the publication on the Filter page. The mass media were verified with the help of the Institute of Mass Information (IMI) and Internews Ukraine.

“We update the news 24 hours a day in our Telegram. During the war, it became our number one social network in terms of speed and priority. Our strong point is verified news from all regions of Ukraine, which we take to the central channel,” Hrystyna Havriliuk the Editor-in-Chief of Suspilne Ukraine news service, said.

Also, the Center for Strategic Communications and Information Security recommends the Telegram channel of Suspilne as a reliable source of information.

As a reminder, during 23-29 September, suspilne.media, the news website of Suspilne Ukraine, as a leader was included in the list of the most transparent and highest-quality mass media, without commissioned materials, with information exclusively in Ukrainian.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.