Новини компанії

Жовтень 04, 2022

Микола Чернотицький: Соціально важливий контент, діджитал, маркетинг — пріоритет Суспільного

Протягом наступного року Суспільне Мовлення змінюватиме структуру задля посилення напрямів виробництва соціально важливого контенту, діджиталу та маркетингу. Про це повідомив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький під час координаційної зустрічі з продюсерами, менеджерами та шеф-редакторами новин філій мовника, яка відбулася 3-4 жовтня.

«Під час війни Суспільний мовник зміг організуватися, зберегти свої позиції на ринку, попри на суттєві обмеження, та посилити окремі напрями. Це заслуга людей Суспільного, і я вдячний за це. Водночас ми бачимо, що медіаринок змінюється, деяким компаніям все важче виживати. Ми маємо знаходити ресурси, щоб стати міцніше», — зазначив Микола Чернотицький.

Читайте також: Андрій Таранов: Діджитал-платформи — основне джерело новин для українців

Він зауважив, що під час війни стало зрозуміло, де можливо зменшити видатки компанії, які витрачаються на сервісні функції, а не на виробництво.  

На зустрічі з продюсерами, менеджерами та головними редакторами новин філій Суспільного Мовлення було представлено нову цільову організаційну структуру компанії. Під час зустрічі також виступили Дмитро Козлов, член правління Суспільного, відповідальний за роботу з персоналом, Андрій Таранов, член правління Суспільного, відповідальний за маркетинг, та директори напрямів компанії.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Володимир Шевчук 

 

Mykola Chernotytskyi: Socially relevant content, digital segment, and marketing are Suspilne’s priorities

Over the next year, Suspilne Ukraine will be modifying its structure to strengthen production of the socially relevant content, digital and marketing. This was informed by Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, in a coordination meeting with producers, managers, and news editors-in-chief of the broadcaster’s branches, which was held on 3-4 October.

“During the war, the public broadcaster has been able to organize its work, keep its positions on the market in spite of significant limitations, and strengthen certain sectors. It is to the credit of the Suspilne people, and I am grateful for that. At the same time, we can see the media market is changing, and some companies are finding it harder to survive. We have to find resources to become stronger,” Mr. Chernotytskyi noted.

Read also: Andrii Taranov: Digital platforms being the main source of news for Ukrainians  

He pointed out that it became clear during the war how the company costs can be cut, which are used for service functions and not for the production.

In the meeting with producers, managers, and news editors-in-chief of the Suspilne Ukraine branches, a new target organizational chart was presented. Dmytro Kozlov, Member of the Managing Board of Suspilne, responsible for human resources, also took the floor, as well as Andrii Taranov, Member of the Managing Board of Suspilne, responsible for marketing, and directors of the company sectors.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

Photos by Volodymyr Shevchuk