Новини компанії

Вересень 27, 2022

Суспільне Новини у переліку найпрозоріших онлайн-медіа у 2022 році — дослідження ІМІ

Сайт Суспільне Новини увійшов до переліку найбільш прозорих онлайн-медіа у 2022 році — за результатами дослідження, яке щорічно проводить Інститут масової інформації. 

У дослідженні проаналізували три ключові параметри: інформацію на сайті про контакти редакції, дані про людину, відповідальну за контент та інформацію про власника медіа.

Читайте також: Новини Суспільного виключно українською — моніторинг онлайн-медіа Уповноваженого із захисту державної мови

Результати моніторингу 50 онлайн-медіа свідчать: лише 38% українських онлайн-медіа, до яких належить і Суспільне Новини, виявилися прозорими, відтак 52% — частково прозорими і 10% — переважно непрозорими. 

Нагадаємо, сайт Суспільне Новини також увійшов до списку найякісніших і відповідальних онлайн-медіа України — за результатами двоетапного глибинного моніторингу, проведеного Інститутом масової інформації у липні-вересні 2022 року. 

Додамо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne News on the list of most transparent online media in 2022 as surveyed by IMI

The annual survey held by the Institute of Mass Information (IMI) listed Suspilne News website as one of the most transparent online media in 2022.

The survey analyzed three basic parameters, namely information on the website about the editorial office’s contacts, person responsible for the content, and information about the owner.

Read also: Suspilne news exclusively in Ukrainian — online media monitoring by the State Language Protection Commissioner

The monitoring of 50 online media demonstrated that only 38% of Ukrainian online media, and Suspilne News is one of them, are transparent, while 52% are partially transparent, and 10% rather non-transparent.

As a reminder, Suspilne News website was also listed as one of the most quality and responsible online media in Ukraine according to the dual-stage in-depth monitoring conducted by the Institute of Mass Information in July-September 2022.

In addition, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on the website suspilne.media.