Новини компанії

Серпень 30, 2022

Микола Чернотицький для японського телеканалу: «росії не відібрати у нас свободу слова»

«Ми розуміємо, що росія вибрала собі медіа як одного з ворогів, та попри їхні спроби підірвати вежі, зламати сайти, заглушити супутники й багато іншого, їм все одно не відібрати у нас свободу слова», — голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький показав знімальній групі японського телеканалу «News Zero» як працює українське медіа в умовах повномасштабної війни.

Японські колеги з’ясували, як працює колектив Суспільного під час повітряних тривог та що відбувається в цей час у студії в бомбосховищі, поспілкувалися з командами національного марафону «Єдині новини» на Першому каналі та Суспільне Чернігів.

Відеосюжет можна подивитися за посиланням.

Читайте також: «Я народилась і виросла в Маріуполі, якого вже немає», — шеф-редакторка телевізійних новин Суспільного Дарина Феденко

Микола Чернотицький підкреслив, що сьогодні росія всіляко намагається насаджувати в інформаційному просторі свої наративи та знищувати українські медіа — від ударів по телевежах до атак на сайти. 

«Люди потребують інформації, правдивої інформації. Її відсутність породжує сумніви, страхи, й тому подібне. Тому робота медіа під час війни дуже важлива, і наш обов'язок як суспільного мовника надавати інформацію чесно й неупереджено. Саме це ми й робимо. Як і всі люди, ми можемо помилятися, але навіть перебуваючи в умовах емоційної напруги, ми намагаємося виконувати свою роботу якісно, щоб перемога України була якнайшвидшою. Бо для нас найбільше і найщиріше бажання зараз, як і всього народу, — це перемога України», — вважає голова правління Суспільного.

Під час візиту до Суспільного ведуча News Zero Юміко Удо поспілкувалася з ведучим Новин на Першому В’ячеславом Афутіним, який разом з іншими колегами також веде національний інформаційний марафон. Він відверто розповів їй про свою роботу під час війни та емоції в кадрі, які важко ховати за «кам’яним обличчям».

«Найважчі новини були, коли почався масований наступ росії, тому що ситуація змінювалася кожну хвилину. Хоч пройшло пів року, та все одно воно проходить крізь мене. Так, я намагаюся вести ефір виважено, спокійно, але розповідати людям, як ракета залетіла в будинок і загинуло 20 людей, — з абсолютно з кам'яним обличчям це неможливо говорити. Звісно, за нашими критеріями я не можу висловлювати свої думки, та це війна, є агресор і є Україна, яка захищається. Намагаючись про це виважено говорити, виразом обличчя, тембром голосу я прагну звернути увагу людей на те, наскільки це важливо і наскільки важко».

Читайте також: «Україна — у стані війни, інформація — один із засобів її ведення», — Олена Ремовська про іноземні ЗМІ та Суспільне

Водночас кореспондентка Суспільне Чернігів Аліна Клименко розповіла японським колегам про роботу в Чернігові під час березневої блокади, коли місто потерпало від обстрілів російської армії, й те, з якими тяжкими історіями мешканців їй довелося тоді зіткнутися.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення продовжує цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» одночасно на:

З 17 березня в ефірі усіх регіональних телеканалів Суспільного виходить інформаційний міжрегіональний телемарафон «Суспільне. Спротив» — щобудня з 7:00 до 11:00, з 12:00 до 16:00 та з 17:00 до 21:00 одночасно на усіх регіональних телеканалах Суспільного. Це новини без маніпуляцій і за стандартами журналістики, включення з усіх регіонів України, практичні рекомендації, як виживати та жити під час війни. Онлайн дивитися регіональні телеканали Суспільного Мовлення можна на сайтах філій і на ютуб-каналі Суспільне Новини.

Також з 15 квітня OTT-платформа MEGOGO.NET почала показувати Перший канал Суспільного Мовлення, Суспільне Культура та Суспільне Львів в HD-якості.

 

Mykola Chernotytskyi at Japanese TV channel: “Russia will not take away our freedom of speech”

“We understand that Russia has chosen the media as one of its enemies, and despite their attempts to blow up TV towers, hack websites, jam satellites, and much more, they will still not take away our freedom of speech,” Mykola Chernotytskyi, Head of Suspilne Ukraine Managing Board showed the TV crew of the Japanese TV channel News Zero how the Ukrainian media works in the conditions of a full-scale war.

Japanese colleagues found out how the Suspilne team works during air raid alerts and what happens at this time in the studio in the bomb shelter, talked with the teams of the information telethon United News on Pershyi TV channel and Suspilne Chernihiv.

You can watch the video report at the link.

Mykola Chernotytskyi emphasized that today Russia is trying in every possible way to plant its narratives in the information space and to destroy Ukrainian media from strikes on TV towers to attacks on websites.

“People need information, true information. Its absence gives rise to doubts, fears, and so on. Therefore, the work of the media during wartime is very important, and it is our duty as a Public Broadcaster to provide information honestly and impartially. That's exactly what we do. Like all people, we can make mistakes, but even when we are under emotional stress, we try to do our job well so that Ukraine's victory is as soon as possible. Because for us, the greatest and most sincere desire now, as well as for the entire nation, is the victory of Ukraine,” the Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, says.

During a visit of News Zero presenter, Yumiko Udo, to Suspilne, she spoke with the presenter of News on Pershyi, Viacheslav Afutin, who, together with other colleagues, also takes part in a national information telethon. He frankly told her about his work during the war and emotions in the frame, which are difficult to hide behind a “poker face”.

“The most difficult news was when the massive Russian offensive began, because the situation was changing every minute. Although half a year has passed, it still passes through me. Yes, I try to broadcast in a balanced, calm manner, but it is impossible to say with a completely poker face that a rocket flew into a house and killed 20 people. Of course, according to our criteria, I cannot express my thoughts, but this is war, there is an aggressor and there is Ukraine, which is defending itself. Trying to talk about it in a balanced way, with my facial expression and tone of voice, I try to draw people's attention to how important and how difficult it is.”

At the same time, Suspilne Chernihiv correspondent Alina Klymenko told her Japanese colleagues about her work in Chernihiv during the blockade in March, when the city suffered from shelling by the Russian army, and what difficult stories of the residents she had to face then.

As a reminder, Suspilne Ukraine continues the round-the-clock information telethon United News #UArazom simultaneously on:

Since March 17, the interregional information telethon Suspilne. Sprotyv (Suspilne. Resistance) is broadcast simultaneously on all regional Suspilne channels on weekdays from 7:00 to 11:00, from 12:00 to 16:00 and from 17:00 to 21:00. This is news without manipulations and according to the standards of journalism, live broadcasts from all Ukrainian regions, and practical recommendations on survival and living during the war. Regional channels of Suspilne Ukraine are available online on the branches’ websites and Suspilne News YouTube channel.

Also, since April 15, the MEGOGO.NET OTT platform began broadcasting Pershyi TV channel of Suspilne Ukraine, Suspilne Kultura and Suspilne Lviv in HD quality.