Новини компанії

Травень 21, 2024

Суспільне розширює власне мовлення у марафоні «Єдині новини»

У рамках марафону «Єдині новини #UАразом» Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

З 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, «Суспільне. Студія», документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону «Єдині новини #UАразом».

«Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», — заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом» від 30 травня 2022 року.

Разом із тим марафон «Єдині новини #UАразом» трансформує та покращує сітку марафону та збільшує перелік нових продуктів. Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск «Ранок Марафон» у ранкових слотах. Про інші зміни та нові продукти марафон «Єдині новини #UАразом» буде повідомляти в наступних новинах. 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення найбільші комерційні мовники, телеканал «Рада» та Суспільне, об’єднались і створили цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини», щоб інформувати суспільство про найважливіші події відповідно до стандартів журналістики. Ініціатива стала одним із найкращих та унікальних у світі прикладів саморегулювання у сфері медіа, а також ефективною практикою приватно-державного партнерства.

 

Suspilne Ukraine to expand its own broadcasting in the United News telethon

As part of the Unified News #UArazom telethon, Suspilne Ukraine, an institution with a special legal status, will make its own contribution to the news telethon to be broadcast on the Pershyi nationwide TV channel.

Starting from 21 May, Suspilne Ukraine will enhance the telethon's news block on the Pershyi channel with additional content from Suspilne News, Suspilne. Studio, including in-house produced documentaries and investigations, while continuing to share content with all participants of the United News #UArazom telethon.

"The Suspilne team is expanding the production of its own content on the Pershyi channel as an integral part of the United News #UArazom telethon. For our part, we are ready to strengthen our broadcasting as much as possible, share high-quality documentaries, regional stories, topical investigations and use the capabilities of the largest network of correspondents in Ukraine across the country," said Mykola Chernotytskyi, Head of the Suspilne Ukraine Managing Board.

The telethon participants signed a Supplementary Agreement to the Memorandum of Understanding and Cooperation to introduce a new approach helping to implement Ukraine's unified information policy under martial law and ensure 24-hour support to the Unified News #UArazom telethon on 30 May 2022.

At the same time, the Unified News #UArazom telethon transforms and improves the telethon grid while expanding the list of new products. Thus, on weekends, viewers can watch Morning Telethon, a special edition of the telethon, in the morning slots. Other changes and new products will be announced in the next newsletters of the Unified News #UArazom telethon. 

As a reminder: At the beginning of the full-scale invasion, the largest commercial broadcasters, Rada TV channel and Suspilne Ukraine, teamed up to launch a round-the-clock news telethon called United News to inform the public about the most important events in line with standards of journalism. The initiative has become one of the world's best and unique examples of self-regulation in the media sector, as well as an effective practice of public-private partnership.