Новини компанії

Грудень 15, 2023

Кандидат у президенти США — російський пропагандист: нове розслідування Суспільного

Журналісти Суспільного на сайті Суспільне Новини оприлюднили розслідування про зв'язки проросійського кандидата в президенти США Роббі Веллса з міжнародною окультною організацією, що має українське коріння та ідеологів — «Аллатрою»

«"Аллатра" понад 10 років безперешкодно існувала в Україні під прикриттям такого собі поза політичного руху, який пропагує самопізнання, ідеї добра і взаємодопомоги. Водночас там розповідають про позаземних істот архонтів, аннунаків і рептилоїдів, лякають кінцем світу. Попри всю цю маячню й ознаки секти багато наших політиків і зірок долучались до заходів "Аллатри", з нею підписували угоди міста і компанії. Найгірше, що, ймовірно, прихильником "Аллатри" був ексголова СБУ Баканов. До історії створення цього руху і його діяльності  є багато запитань. Адже, навряд масажист з Макіївки  Ігор Данилов і його знайома Галина Яблочкіна могли самі створити "Аллатру", навряд у них і їхніх волонтерів є кошти на фінансування сотень ресурсів "Аллатри» у всьому світі, оренду офісів і купівлю нерухомості.  Наші правоохоронці пов'язують діяльність "Аллатри" зі спецслужбами рф», — розповідає авторка розслідування Ганна Калаур.

Читай також: Суспільне презентувало фільм-розслідування «Кльон» студентам львівських вишів

Фото — матеріал з розслідування «Як пов’язаний з заснованою в Україні "Аллатрою" кандидат у президенти США просуває російські наративи»

«Аллатра» — це рух, що позиціює себе як позаполітична та нерелігійна організація, мета якої — створення «благотворчого суспільства». У 2023 році СБУ офіційно заблокувала діяльність «Аллатри» на території України. В тому ж році Служба безпеки оголосила ряд підозр «пророку» прихильників злочинної організації Ігорю Данилову, зокрема у державній зраді, пропаганді комуністичного тоталітарного режиму, запереченні збройної агресії рф проти України. Попри визнання «Аллатри» псевдорелігійною сектою, яка культивує антиукраїнські наративи, її осередки активно продовжують розвиватися в США, країнах Європи та Азії. В росії нещодавно організацію визнали «небажаною» через українське коріння. До цього ж моменту «Аллатра» поширювала ідеї створення «союзу слов’янських народів» на користь російських спецслужб.

Фото — матеріал з розслідування «Як пов’язаний з заснованою в Україні "Аллатрою" кандидат у президенти США просуває російські наративи»

Серед українців, які брали участь у заходах «Аллатри» можна зустріти відомі та знайомі імена: це не тільки зірки шоубізнесу, релігійні діячі, бізнесмени, політики, а й чинна міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і вже покійний перший президент України Леонід Кравчук.

Роббі Веллс — американець за національністю, кандидат у президенти США за статусом та прихильник всього російського за власним бажанням. На ютуб-каналі «Благотворче суспільство» (інша назва «Аллатри» після ребрендингу) він розповідає наступне:

«...в Америці люблять Путіна більше ніж Трампа і Байдена. І якби зараз Путін вийшов на вибори проти Байдена, Трампа і будь-кого іншого, я вам відкрито кажу, Путін виграв би з величезним результатом».

Читай також: «У вас хребет є?». Історик Олександр Зінченко про нерішучість США, сліпоту Європи та українську травму

Сам Веллс активно розповідає про співпрацю з російськими ЗМІ на своїх сторінках в соцмережах. У російських медіа Роббі подають як успішного американського політика й експерта зі всіх питань у США. 

«Доказами російського сліду в "Аллатрі", про які відомо з публічного доступу, є прослуховування розмов "пророка" "Аллатри" Данилова і завуальовані вихваляння путіна у літературі "Аллатри".  У нашому матеріалі про одного з ключових спікерів "Аллатри" Роббі Веллса ми показали ще один зв'язок "секти" з рф. Веллс виявився російським пропагандистом, який на "Аллатрі" обмежився вихваляннями путіна, а на ефірах російського телебачення пішов далі й відкрито критикував допомогу США і фактично закликав і продовжує закликати Україну до капітуляції», — додає Ганна.

Про те, чим закінчилась розмова розслідувачів Суспільного з представником «Аллатри» та кандидатом у президенти США Роббі Веллсом, читайте у матеріалі «Як пов’язаний з заснованою в Україні "Аллатрою" кандидат у президенти США просуває російські наративи» на сайті Суспільне Новини.

Фото — матеріал з розслідування «Як пов’язаний з заснованою в Україні "Аллатрою" кандидат у президенти США просуває російські наративи»

Над розслідуванням працювала журналістка редакції розслідувань Суспільного Ганна Калаур.

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Маємо Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні. Захищаємо свободи в Україні.

 

U.S. presidential candidate is Russian propagandist: new investigation by Suspilne

Journalists of "Suspilne" on the Suspilne Novyny website published an investigation into the ties of pro-Russian U.S. presidential candidate Robbie Wells with an international occult organization that has Ukrainian roots and ideologues — "AllatRa."

"AllatRa has been operating unhindered in Ukraine for over 10 years under the guise of a non-political movement that promotes self-knowledge, ideas of good and mutual assistance. At the same time, they talk about extraterrestrial beings, archons, Anunnaki, and reptilians, and scare people with the end of the world. Despite all this nonsense and the signs of a cult, many of our politicians and stars have attended AllatRas events, and cities and companies have signed agreements with it. The worst thing is that, presumably, the ex-head of the SBU Bakanov was a supporter of AllatRas. There are many questions about the history of the creation of this movement and its activities. After all, it is unlikely that a masseur from Makiivka Igor Danilov and his acquaintance Galina Yablochkina could have created AllatRas on their own, and it is unlikely that they and their volunteers have the funds to finance hundreds of AllatRas resources around the world, rent offices and buy real estate. Our law enforcement agencies have linked the activities of AllatRas to the Russian special services," says the author of the investigation, Hanna Kalaur.

"AllatRa" is a movement that positions itself as a non-political and non-religious organization to create a "benevolent society." In 2023, the Security Service of Ukraine (SBU) officially blocked the activities of "AllatRa" in Ukraine. In the same year, the SBU announced several charges against Igor Danilov, the "prophet" of the supporters of the criminal organization, including treason, propaganda of the communist totalitarian regime, and denial of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. Despite the recognition of "AllatRa" as a pseudo-religious sect that cultivates anti-Ukrainian narratives, its centers continue to actively develop in the United States, European countries, and Asia. In Russia, the organization was recently recognized as "undesirable" due to its Ukrainian roots. Before that, "AllatRa" spread the idea of creating a "union of Slavic peoples" for the benefit of Russian special services.

Among the Ukrainians who participated in the events of "AllatRa," you can find well-known and familiar names, including not only showbiz stars, religious figures, businessmen, and politicians but also the current Minister for Reintegration of Temporarily Occupied Territories of Ukraine, Iryna Vereshchuk, and the late first President of Ukraine, Leonid Kravchuk.

Robbie Wells, an American by nationality, is a presidential candidate in the United States by status and a supporter of everything Russian by his own choice. On the YouTube channel "Charitable Society" (another name for "AllatRa" after rebranding), he says the following:

"...in America, they love Putin more than Trump and Biden. And if Putin ran in the elections against Biden, Trump, and anyone else right now, I openly tell you, Putin would win with a huge result."

Wells himself actively talks about his cooperation with Russian media on his social media pages. In Russian media, Robbie is presented as a successful American politician and expert on all issues in the United States.

“The evidence of the Russian trace in "AllatRa", which is known from the public domain, is the wiretapping of the conversations of the "AllatRa" "prophet" Danilov and veiled praises of Putin in "AllatRa" literature. In our material about one of the key speakers of "AllatRa" Robbie Wells, we showed another connection of the “sect” with the Russian Federation. Wells turned out to be a Russian propagandist, who on "AllatRa" limited himself to praising Putin, and on the air of Russian television he went further and openly criticized US aid and actually called and continues to call on Ukraine to surrender,” adds Hanna.

To learn more about how the conversation between the Suspilne investigators and the representative of "AllatRa" and the candidate for President of the United States Robbie Wells ended, read the material “How the candidate for President of the United States, who is connected with the "AllatRa" founded in Ukraine, promotes Russian narratives” on the site Suspilne Novyny.