Новини компанії

Жовтень 04, 2023

Ми зосередимо всі зусилля на перемозі України, — Посол Великої Британії Мартін Гарріс відвідав Суспільне

Новопризначений Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відвідав київський офіс Суспільного Мовлення, зустрівся із головою наглядової ради Світланою Остапою, членом наглядової ради у сфері захисту інтересів дітей та молоді, секретарем наглядової ради Вадимом Міським та головою правління Миколою Чернотицьким. Перше інтервʼю на посаді в Україні Мартін Гарріс ексклюзивно дав журналістам Суспільного. 

Микола Чернотицький, Світлана Остапа та Вадим Міський розповіли, як організована робота Суспільного Мовлення та які виклики, зокрема фінансові, доводиться долати.

Голова наглядової ради Світлана Остапа розповіла, що Суспільне Мовлення багато запозичило у BBC, зокрема редакційний статут українського мовника створений на основі статуту британських колег. А також подякувала попередниці Мартіна Гарріса Мелінді Сіммонс, яка першою ініціювала обговорення тиску на Суспільне.

Читайте також: Члени наглядової ради та правління Суспільного відвідали BBC

«Думаю, що створення BBC є найвпливовішим у розвитку Великій Британії після Другої світової війни. Для нас BBC — це велика гордість, медіа, яке відіграє важливу роль у захисті демократії Великій Британії, — сказав Посол Великої Британії Мартін Гарріс. — Ми зосередимо всі зусилля на перемозі України. Ми також думаємо про Україну і в процесі війни, і після перемоги. На мій погляд, зміцнення демократичних інституцій в Україні зараз вкрай важливе. Ви можете покладатися на нас, щоб захистити і розвивати Суспільне Мовлення — цю дуже важливу інституцію в демократичному житті України».

Микола Чернотицький зазначив, що Суспільне Мовлення має перевірений роками досвід співпраці з BBC. За підтримки британських колег був побудований ньюзрум NewsHouse 2.0. Окрім того, команда запозичила у BBC принцип виготовлення новин, за яким кожну новину адаптують для різних платформ, де її зручно споживати аудиторії. Особливо цінним досвідом співпраці з Великою Британією, на думку голови правління Суспільного, стала спільна організація та проведення Євробачення-2023.

«Така колаборація відбулася вперше, і її дуже високо оцінили в Європейській мовній спілці. Ми максимально показали світу різноманіття української та британської культури. Кількість українських проявів протягом півфіналу й фіналу була неймовірна. Це було прекрасне партнерство, яке спрацювало. Фінал Євробачення поставив в Україні рекорд — у прямому ефірі Пісенний конкурс подивилися 162 млн телеглядачів та рекордна кількість онлайн-користувачів, — сказав Микола Чернотицький. — Наше завдання на майбутнє — стати частиною екосистеми європейського виробництва контенту».

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

Фото Анастасії Мантач

 

We will focus all our efforts on Ukraine's victory, - UK Ambassador Martin Harris visits Suspilne Ukraine

The newly appointed Ambassador of the United Kingdom to Ukraine Martin Harris visited the office of Suspilne Ukraine in Kyiv, met with Svitlana Ostapa, Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine, Vadym Miskyi, member of the Supervisory Board in the area of protection of the interests of children and youth and Secretary of the Supervisory Board, and Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board. Martin Harris gave his first interview in his new position in Ukraine exclusively to the journalists of Suspilne Ukraine. 

Mykola Chernotytskyi, Svitlana Ostapa, and Vadym Miskyi told how Suspilne Ukraine functions and what challenges, namely financial ones, they have to overcome.

Svitlana Ostapa, Head of the Supervisory Board, said that Suspilne Ukraine borrowed a lot from the BBC, in particular, the Editorial Guidelines of the Ukrainian broadcaster was created on the basis of the Guidelines of its British colleagues. She also thanked Martin Harris' predecessor, Melinda Simmons, who was the first one to initiate a discussion regarding pressure on Suspilne Ukraine.

"I think that the creation of the BBC has the most influence on the development of the UK since World War II. For us, the BBC is a source of great pride, a media outlet that plays an important role in the protection of democracy of Great Britain," said UK Ambassador Martin Harris. "We will focus all our efforts on Ukraine's victory. We are also thinking about Ukraine during the war and after the victory. In my opinion, strengthening democratic institutions in Ukraine is extremely important now. You can rely on us to protect and develop Suspilne Ukraine, a very important institution in the democratic life of Ukraine".

Mykola Chernotytskyi noted that Suspilne Ukraine has a proven over the years experience of cooperation with the BBC. The NewsHouse 2.0 newsroom was built with the support of British colleagues. In addition, the team borrowed from the BBC the principle of news production, according to which each news item is adapted for different platforms where it is convenient for the audience to consume it. The joint organisation and holding of the Eurovision Song Contest 2023 was a particularly valuable experience of cooperation with the UK, according to the Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine.

"This was the first time such a collaboration took place, and it was highly appreciated by the European Broadcasting Union. We showed the world the diversity of Ukrainian and British culture to the fullest extent possible. The number of Ukrainian acts during the semi-finals and the final was incredible. It was a great partnership that worked out. The Eurovision’s Grand Final set a record in Ukraine - 162 million viewers and a record number of online users watched the Song Contest live," said Mykola Chernotytskyi. "Our goal for the future is to become part of the European content production ecosystem”.