Новини компанії

Травень 19, 2023

Подкасти Суспільного — у рейтингу найбільш популярних на Megogo

Подкасти від Суспільного Мовлення — «Суспільне Казки» та «Теорія неймовірності з Максом Кідруком» увійшли до переліку аудіопроєктів, які найбільше слухали на Megogo у першому кварталі 2023 року, повідомляє медіасервіс. 

Читайте також: Майже 21 млн переглядів відео про Євробачення-2023 на YouTube та в соцмережах Суспільного

«Подкасти Суспільного регулярно потрапляють у топрейтинги провідних платформ. Це означає, що слухачі цінують наш контент, і завдяки цим результатам ми можемо визначати пріоритетні та цікаві для українців теми. Те, що у перелік потрапив дитячий подкаст “Суспільне Казки”, свідчить про запит на ціннісний дитячий контент. Радісно, що наймолодша аудиторія вже набуває звичку слухати подкасти і цей напрям буде розвиватися», — зазначила генеральна продюсерка цифрових платформ Суспільного Вікторія Мурована.

  • «Суспільне Казки»: вмикайте дітям в укриттях, у довгій дорозі, в евакуації чи вдома під час комендантської години. Чому кенгуру стрибає, а кіт вмивається по обіді? Коли з'явилось могутнє дерево баобаб, а лис вовку масло показав? Навіщо миші збираються на раду, а бджола рятує гусці життя? Про все це можна дізнатися з найкращих казок народів світу, які ми вибрали та озвучили спеціально для вас. 

Нагадуємо, на яких аудіомайданчиках можна слухати «Суспільне Казки», а також діджитал-платформи: Telegram-канал та YouTube-канал.

Також подкаст «Суспільне Казки» входить у 10 найпопулярніших подкастів за прослуховуваннями серед усіх аудіопроєктів Суспільного Мовлення.

  • «Теорія неймовірності»

У які наукові міфи ми схильні вірити та чому? Чи діє на нас 25-ий кадр? Наскільки реальна загроза підвищення рівня океану на десятки метрів через потепління? Чи здатні електромобілі замінити весь транспорт? Розвінчуємо ці та інші стереотипи з автором найвідоміших українських технотрилерів Максом Кідруком. Подкаст реалізовано командою діджиталу Суспільного за участі Українського Радіо. Слухати подкаст на зручному аудіомайданчику — тут.

У 2022 році подкаст  «Теорія неймовірності» став переможцем аудіопремії «Слушно» у категорії «Про науку та технології» завдяки вибору слухачів. Подкаст створений на основі розважально-пізнавального шоу Українського Радіо.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Podcasts of Suspilne Ukraine in the most popular Megogo ranking

Suspilne Ukraine podcasts – "Suspilne Kazky" (Suspilne Fairy Tales) and "Theory of Improbability with Max Kidruk" – were included in the list of audio projects that were most listened to on Megogo in the first quarter of 2023, the media service reports.

"Podcasts by Suspilne Ukraine are regularly included in the top rankings of leading platforms. This means that listeners appreciate our content, and thanks to these results, we can identify priority and interesting topics for Ukrainians. The fact that the Suspilne Kazky children's podcast was included in the list shows that there is a demand for value-based children's content. I am glad that the youngest audience is already getting into the habit of listening to podcasts and this area will continue to develop," said Viktoriia Murovana, General Producer of Suspilne Ukraine  digital platforms.

"Suspilne Kazky": turn on for children in shelters, on a long journey, in evacuation or at home during curfew. Why does a kangaroo jump and a cat wash its face in the afternoon? When did the mighty baobab tree appear and the fox show the wolf the butter? Why do mice gather for a council and a bee saves a goose's life? You can learn about all of this from the best fairy tales from around the world that we have selected and narrated especially for you. 

We remind you of the audio platforms where you can listen to Suspilne Kazky, as well as digital platforms: Telegram channel and YouTube channel.

Also, the Suspilne Kazky podcast is among the 10 most popular podcasts by listenership among all audio projects of Suspilne Ukraine.

"Theory of Improbability"

What scientific myths do we tend to believe and why? Does the 25th frame affect us? How realistic is the threat of sea level rise by tens  metres due to warming? Can electric cars replace all transportation? We debunk these and other stereotypes with Max Kidruk, the author of the most famous Ukrainian techno-thrillers. The podcast was produced by the digital team of the Suspilne Ukraine with the participation of Ukrainian Radio. You can listen to the podcast on a convenient audio platform here.

In 2022, the Theory of Improbability podcast won the “Slushno” Audio Award in the Science and Technology category as selected by listeners. The podcast was created on the basis of an entertaining and informative show by Ukrainian Radio.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.