Новини компанії

Лютий 01, 2023

«Відповідальність множиться на тисячі»: Майя Підгородецька про нову роль ведучої Новин на Першому

Майя Підгородецька стала новою ведучою Новин на Першому каналі Суспільного Мовлення. Відсьогодні, 1 лютого, вона вестиме прямі ефіри, розповідаючи новини про Україну та світ у контексті повномасштабної війни росії проти України. 

Про місію ведучої новин, відчуття величезної відповідальності й про те, що вразило під час знайомства із командою Суспільного, — Майя розповіла у короткому інтерв’ю.

Читайте також: Керівник Академії Суспільного Олександр Дмитренко: «Переможній Україні потрібні освічені, активні та озброєні знаннями люди»

  • З якими думками та відчуттями починаєте працювати ведучою Новин на Першому

— З відчуттям величезної відповідальності. Тому що ти розумієш — зараз чи не кожна новина для українців життєво важлива. В державі війна, навколо сила-силенна дезінформації, так званих ворожих «вкидів» і наративів, а тому ми маємо зважувати кожне слово, перевіряти будь-яку новину з максимальною ретельністю. І якщо Збройні сили України роблять усе для того, аби росія програла на полі бою, ми мусимо зробити усе для нашої перемоги на інформаційному фронті. 

  • Які маєте враження від знайомства з колективом, із командою Першого, загалом із Суспільним?

— Відкритість і привітність. Ти приходиш і з першого кроку почуваєшся як вдома. Таке відчуття, ніби працював з цими людьми завжди. І, що дуже тішить, ти розумієш, наскільки ці люди захоплені своєю справою. Я не побачила жодного співробітника, який би виконував свою роботу абияк. Людям навколо небайдуже — це для мене дуже важливо.

  • Якою ви бачите свою місію як ведучої новин, які зараз, зокрема, транслюються в межах марафону «Єдині новини #UA разом»? 

— Мені здається, що найважливіша місія ведучого — розказати й показати правду, і зробити це максимально коректно. Без прикрас і зайвих оцінок. Глядач і так знає, де добро, а де зло. Глядач і так знає, хто наш ворог і на що він здатен. Твоє завдання — дати перевірені факти, не допустити викривлення, маніпуляцій чи брехні. 

  • Чи є у вас хвилювання перед прямими ефірами? 

— Я маю досвід прямих ефірів. Але на попередній роботі була значно менша аудиторія, а тут ти розумієш, що тебе слухає вся країна. Відповідальність множиться на тисячі. У будь-якому разі, головне — сказати так, аби тебе почули і все зрозуміли. 

  • Яку найомріянішу новину хочете озвучити?

— Україна перемогла! Мені здається, що після цього я просто заплачу в ефірі й навіть не зможу розказати подробиць (усміхається).

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Анастасія Мантач

 

“Responsibility is multiplied by thousands” Maia Pidhorodetska on her new role as a presenter on Pershyi TV channel

Maya Pidhorodetska has become the new presenter on Pershyi TV channel of Suspilne Ukraine. Starting from 1 February, she will broadcast live news about Ukraine and the world in the context of russia's full-scale war against Ukraine.

In a short interview, Maia talked about her mission as a news presenter, the sense of great responsibility, and what impressed her when she met the Suspilne team.

Read also: Head of the Public Media Academy Oleksandr Dmytrenko: “A victorious Ukraine needs educated, active and knowledgeable people”

  • What thoughts and feelings do you have when you start working as a news presenter on Pershyi TV channel?

- With a sense of great responsibility. Because you realize that now almost every news item is vital for Ukrainians. The country is at war, there is a lot of disinformation, so-called enemy "stuffing" and narratives, and therefore we have to weigh every word, check any news with the utmost care. And if the Armed Forces of Ukraine are doing everything to make russia lose on the battlefield, we must do everything to ensure our victory on the information front.

  • What are your impressions of meeting the staff, the team of Pershyi TV сhannel, and the entire Suspilne?

- Openness and friendliness. You come here and feel at home from the first step. You feel as if you have always worked with these people. And, what is very pleasing, you realize how passionate these people are about their work. I didn't see a single employee who was doing their job in a casual way. People around me care and this is very important to me.

  • How do you see your mission as a news presenter, particularly as part of the United News #UA Razom marathon?

- I think that the most important mission of the presenter is to tell and show the truth, and to do it as correctly as possible. Without embellishment and unnecessary evaluations. The viewer already knows what is good and what is evil. The viewer already knows who our enemy is and what it is capable of. Your task is to provide verified facts, to prevent distortions, manipulations or lies.

  • Do you get nervous before live broadcasts?

- I have experience with live broadcasts. But in my previous job, I had a much smaller audience, and here you realize that the whole country is listening to you. The responsibility is multiplied by thousands. In any case, the main thing is to say it in such a way so that you are heard and understood.

  • What news do you dream of announcing?

- Ukraine won! I think that after that I will just cry on the air and won't even be able to tell the news (smiling).

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels Pershyi, Suspilne Kultura, satellite TV channel Suspilne News and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 regional broadcasters. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms

Photo – Anastasiia Mantach