Новини компанії

Січень 16, 2023

Суспільне Мовлення отримає права на трансляцію чотирьох Олімпійських ігор з 2026 року

Сьогодні, 16 січня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що всі права на трансляцію чотирьох Олімпійських ігор у Європі в період 2026-2032 років були передані Європейській мовній спілці (ЄМС) та Warner Bros. Discovery. Це означає, що Суспільне Мовлення отримає права на трансляцію зимових та літніх Олімпійських ігор 2026, 2028, 2030 та 2032 років на території України.

Читайте також: Євробачення-2023: перша подія сезону

У заяві МОК зазначається, що нова угода гарантує безплатну трансляцію Ігор через мережу суспільних мовників ЄМС, переважна більшість з яких продовжували висвітлювати Олімпійські ігри протягом останніх трьох Ігор у партнерстві з МОК та Warner Bros. Discovery.

Починаючи з 2026 року, ЄМС володітиме правами на безплатну трансляцію на телебаченні та цифрових платформах. Кожен член ЄМС транслюватиме понад 200 годин висвітлення Олімпійських ігор та щонайменше 100 годин зимових Олімпійських ігор на телебаченні з широким спектром охоплення на радіо, прямих трансляцій і репортажів через інтернет, додатки й соціальні медіаплатформи.

«Олімпійські ігри вже давно є вагомою частиною Суспільного, і ми дуже раді, що маємо можливість транслювати Ігри й надалі для українських вболівальників. Щоразу ми покращуємо можливості наших трансляцій. Показуємо Ігри не тільки на телебаченні, а й на діджитал-платформі, де глядачі можуть обрати вид спорту, який хочуть дивитися. Олімпійські ігри в Україні мають великий попит, і ми, як Суспільне Мовлення, маємо задовольнити потреби кожного вболівальника. Крім цього, регулярні покази змагань найвищого рівня мотивують дітей до занять спортом. Впевнений, постійність у цьому питанні — є запорукою успіху. Тому Олімпійські ігри для нас це не лише про спортивні видовища та яскраве свято, а також і про соціальну відповідальність», — говорить голова правління Микола Чернотицький.

Генеральний директор ЄМС Ноел Каррен зазначив:

«Спорт має бути для всіх. Нам потрібні суспільні медіа, щоб об'єднати аудиторію, щоб насолоджуватися великими національними моментами, надихати наступне покоління спортсменів і розширювати фан-бази для нових видів спорту, що розвиваються.

Жоден інший медіабренд не може гарантувати такого мультиплатформового доступу до такої великої кількості людей. Ця угода лише підкреслює неймовірну силу суспільних медіа, коли ми всі об'єднуємося».

Зазначимо, Суспільне Мовлення — є офіційним транслятором Олімпійських ігор в Україні.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Suspilne Ukraine to receive the rights to broadcast four Olympic Games starting from 2026

Today, on 16 January, the International Olympic Committee (IOC) announced that all rights to broadcast four Olympic Games in Europe in the period 2026-2032 have been transferred to the European Broadcasting Union (EBU) and Warner Bros. Discovery. This means that Suspilne Ukraine will receive the rights to broadcast the Winter and Summer Olympic Games in 2026, 2028, 2030 and 2032 in Ukraine.

Read also: Eurovision 2023: the first event of the season

The IOC said in a statement that the new agreement guarantees free broadcasting of the Games through the EBU network of public service broadcasters, the vast majority of which have continued to cover the Olympic Games for the last three Games in partnership with the IOC and Warner Bros. Discovery.

Starting in 2026, the EBU will own the rights to broadcast free-to-air on television and digital platforms. Each EBU member will broadcast more than 200 hours of Olympic Games coverage and at least 100 hours of Winter Olympic Games on television with a wide range of radio coverage, live broadcasts and reports via the Internet, apps and social media platforms.

“The Olympic Games have long been an important part of Suspilne, and we are very pleased to be able to continue broadcasting the Games for Ukrainian fans. Every time we improve our broadcasting capabilities. We show the Games not only on television but also on a digital platform where viewers can choose the sport they want to watch. The Olympic Games in Ukraine are in great demand, and we, as Suspilne Ukraine, must meet the needs of every fan. In addition, regular broadcasts of top-level competitions motivate children to go in for sports. I am sure that consistency in this matter is the key to success. That is why the Olympic Games for us are not only about sports spectacles and a bright holiday, but also about social responsibility,” Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board, says.

EBU’s Director General Noel Curran said:

“Sport should be for everyone. We need public service media to bring audiences together to enjoy big national moments, to inspire the next generation of athletes and to grow fanbases for new and emerging sports.”  

“No other media brand can guarantee so much multi-platform exposure to so many people. This deal just highlights the incredible power of public service media when we all pull together.”

As a reminder, Suspilne Ukraine is the official broadcaster of the Olympic Games in Ukraine.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local broadcasting companies. Read news about Ukraine on suspilne.media website and digital platforms