Новини компанії

Грудень 14, 2022

Журналістка Ольга Червакова приєдналася до команди Суспільного

Українська журналістка та колишня народна депутатка Ольга Червакова, на рахунку якої десятки розроблених законів України у сфері забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів, 14 грудня приєдналася до команди Суспільного Мовлення. Вона очолила новий Департамент взаємодії з органами державної влади.

«Незалежне Суспільне було одним із пріоритетів моєї діяльності під час депутатства. Ця реформа була частиною зобов’язань України перед Радою Європи, але попри це вона далася нам неймовірними зусиллями. Ми долали колосальний лобістський спротив і бюрократичний саботаж. Але я щаслива, що маю відношення до народження і становлення Суспільного Мовлення як якісного дискусійного майданчика для пошуків відповідей на ключові проблеми українського суспільства. Суспільне — це не просто про медіа. Це про цінності, про високі стандарти журналістики, про бездоганне дотримання балансів і, врешті-решт, про майбутнє України як демократичної європейської держави, де свобода слова є недоторканною», — переконана Ольга Червакова.

Читайте також: Редизайн під час повномасштабної війни. Історія Суспільного на Promax

На посаді директорки Департаменту взаємодії з органами державної влади Ольга своїм першочерговим завданням бачить «становлення Суспільного Мовлення як незалежної, фінансово стабільної та поважної інституції, яка демонструватиме високу якість журналістських стандартів та пропонуватиме глядачу формати, яких бракує на українському телебаченні».

Ольга Червакова — українська журналістка з понад 20-річним досвідом. Кар’єрний шлях починала з регіональних ЗМІ в м. Дніпро. В Києві, зокрема, працювала парламентською кореспонденткою СТБ, де у 2011 році здобула перемогу в номінації «Найкращий репортер року» Національної премії «Телетріумф», висвітлювала дві українських революції. Після Революції Гідності очолювала виробництво інформаційно-аналітичного тижневика «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер». Депутатка Верховної Ради VIII скликання (2014–2019), працювала першою заступницею голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики. За час своєї каденції була авторкою та співавторкою близько 100 законопроєктів, 25 з яких стали законами. У 2018 році увійшла до двадцятки найефективніших депутатів за версією громадської мережі «ОПОРА», щопівроку звітувала про свою діяльність через соцмережі і сайт ВР, мала стовідсоткову відвідуваність засідань парламенту. Ініціювала та просувала законодавче посилення Кримінального кодексу щодо гарантій професійної діяльності журналістів, була співавторкою законів про мовні квоти на ТБ і радіо, роздержавлення друкованих ЗМІ, авторські права, здійснювала депутатський контроль виконання законодавства щодо свободи слова і реформи Суспільного. 

Ольга за освітою політолог, закінчила історичний факультет Національного університету м. Дніпро. Членкиня Національної спілки журналістів України. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Journalist Olha Chervakova joins Suspilne

Olha Chervakova, a Ukrainian journalist and former People’s Deputy, who has dozens of draft laws of Ukraine on the freedom of speech and professional journalist activities to her credit, joined Suspilne Ukraine on 14 December. She has chaired a new Department of Interaction with Public Authorities.

“Independent Suspilne was one of my priorities while I worked in the parliament. This reform was part of Ukraine’s commitments before the European Council even though it cost us unbelievable efforts. We struggled against an enormous lobbyist resistance and bureaucratic sabotage. But I’m happy I have a relation to the emergence and establishment of Suspilne Ukraine as a quality discussion site to find answers to crucial problems of the Ukrainian society. Suspilne is not just about the media. It’s all about values, high journalism standards, impeccable compliance with balances, and as a matter of fact, Ukraine’s future as a democratic European state with inviolable freedom of speech,” Olha Chervakova says.

Read also: Redesign during full-scale war. History of Suspilne on Promax

In the position of the Department of Interaction with Public Authorities Director, Olha sees “establishing Suspilne as an independent, financially sustainable and respectable institution that will demonstrate high quality journalism standards and offer the viewers such formats that are insufficient on Ukrainian television” as her primary task.

Olha Chervakova is a Ukrainian journalist with more than 20 years of experience. Her career started with regional media in Dnipro. Inter alia, she worked as a STB parliamentary correspondent and won the nomination Best Reporter of the Year in the national award Teletriumph 2011. She covered two Ukrainian revolutions. After the Revolution of Dignity, Olha managed production of Podrobytsi Tyzhnia (Details of the Week) on Inter TV channel. Being a People’s Deputy in the Verkhovna Rada of 8th convocation (2014-2019), she worked as a Deputy Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Freedom of Speech and Information. During her mandate, she authored and co-authored about a hundred of draft laws 25 of which were passed to be laws. In 2018, she was on the top 20 most efficient deputies according to OPORA public network. She reported on her activities every six months on social media and Verkhovna Rada’s website and attended 100% of the parliamentary sessions. Olha initiated and promoted legislative strengthening of the Criminal Code in term of guarantees of journalists’ professional activities, co-authored laws on language quotas on TV and radio, privatization of printed media, and copyright. She carried out deputy’s control of abiding the legislation on freedom of speech and reform at Suspilne.

Olha is a political expert by education. She graduated from the Faculty of History of Dnipro National University. She is a member of the National Union of Journalists of Ukraine.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local broadcasting companies. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.