Новини компанії

Вересень 29, 2022

Суспільне Новини без джинси — моніторинг ІМІ

На сайті Суспільне Новини не виявлено замовних матеріалів згідно з моніторингом Інституту масової інформації, проведеним 20-21 вересня серед 19 популярних онлайн-медіа. Десять із них не мають ознак використання джинси.

Аналітики ІМІ звертають увагу, що з початком повномасштабного вторгнення росії різко зменшилася кількість замовних матеріалів в українських медіа: «Величезні безпекові ризики, захоплення територій, удари по інфраструктурі негативно вплинули на компанії, які більше не були впевнені в стратегіях розвитку і ринках. Політична тематика різко пішла з медіа, а самі політики переформатовували свою діяльність. Медіа зосередилися на передаванні суспільно важливої інформації про війну, безпеці та виживанні»

Читайте також: Суспільне Новини серед найякісніших онлайн-медіа України — моніторинг ІМІ

Водночас, за даними моніторингу ІМІ, у вересні, ринок джинси в медіа почав відроджуватися. 

«Станом на сьогодні він становить приблизно третину, а в окремих медіа — і половину довоєнних обсягів. Кількість комерційних матеріалів з ознаками замовлення поступово зростає. Однак негативним наслідком війни стало зменшення прозорості маркування прихованої реклами», — йдеться у звіті.

В ІМІ нагадують, що «замовні матеріали використовуються з різними цілями: для просування своїх товарів чи послуг (комерційна джинса), для отримання додаткових політичних дивідендів (політична джинса), для відбілювання своєї репутації (іміджева джинса). Але мета в цих матеріалів єдина — маніпулювання суспільною думкою».

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne News without plugola – IMI monitoring

 

According to the monitoring of the Institute of Mass Information, conducted on 20-21 September among 19 popular online media, no commissioned materials were found on the Suspilne News website. Ten of them have no signs of using plugola.

IMI analysts point out that since the beginning of the full-scale invasion of Russia, the number of commissioned materials in the Ukrainian media has sharply decreased: “Huge security risks, seizure of territories, strikes on infrastructure had a negative impact on companies that were no longer confident in development strategies and markets. Political topics abruptly left the media, and politicians themselves reformatted their activities. The media focused on transmitting socially important information about war, security and survival.”

Read also: Suspilne News one of the most quality Ukrainian online media by IMI monitoring

At the same time, according to IMI monitoring, in September, the plugola market in the media began to revive.

“As of today, it is about a third, and in some media half of the pre-war volumes. The number of commercial materials with signs of order is gradually increasing. However, the negative consequence of the war was a decrease in the transparency of hidden advertising labeling,” the report says.

The IMI reminds that “commissioned materials are used for different purposes, namely to promote goods or services (commercial plugola), to obtain additional political dividends (political plugola), to whiten the reputation (image plugola). But the purpose of these materials is the same, i.e. to manipulate public opinion.”

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on the website suspilne.media.