Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №72

Серпень 30, 2022

Протокол № 72
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

30 серпня 2022 року                                                                                                              м. Київ, вул. Хрещатик, 26
13:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
3. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
4. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
6. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
7. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
8. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
9. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
10. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
11. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
12. Павліченко Олександр Миколайович, член Наглядової ради;
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку).

 

Відсутні:

Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директорка з управління персоналом АТ «НСТУ»; Микола Ковальчук, директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання АТ «НСТУ»; Марія Фрєй, головна продюсерка регіонального мовлення АТ «НСТУ»; Вадим Задорожний, експерт проєкту трансформації.

Відкриття засідання 

Надійшла пропозиція розпо чати засідання.
На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про внесення змін до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
2. Про погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Про впровадження нової структури АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
5. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
6. Про зміну умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ».
7. Про схвалення проєкту звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2021 рік.
8. Про розгляд звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2022 року.
9. Про конкурс на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
10. Про внесення змін до Плану роботи Наглядової ради на 2022 рік.
11. Про вступ АТ «НСТУ» до громадської спілки «ПАКУ».
12. Про розгляд Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на
2022–2025 роки.
13. Різне.

 

Світлана Остапа внесла пропозицію додати до пункту 9 порядку денного «Про конкурс на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ» підпункт 9.1 «Про встановлення розміру посадового окладу корпоративного секретаря АТ «НСТУ» у зв’язку з рішенням Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ».

Пропозицію підтримано.

Катерина Батенко внесла пропозицію додати до порядку денного пункт про розгляд ситуації, що сталася у зв’язку зі зверненням авторів програми «Служба розшуку дітей» до працівників Суспільного мовлення щодо розміщення в ефірі Суспільного цієї програми. Оскільки, конфлікт відбувся в публічному просторі, то потребує обговорення питання побудови ефективної комунікації Суспільним мовником.

Максим Кречетов заперечив щодо внесення цього пункту до порядку денного.

Олексій Харченко вніс пропозицію розглянути це питання в різному і, якщо виникне необхідність, на наступному засіданні Наглядової ради розглянути це питання більш комплексно.

Пропозицію підтримано.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Про внесення змін до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
2. Про погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Про впровадження нової структури АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
5. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
6. Про зміну умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ».
7. Про схвалення проєкту звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2021 рік.
8. Про розгляд звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2022 року.
9. Про конкурс на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
9.1. Про встановлення розміру посадового окладу корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
10. Про внесення змін до плану роботи Наглядової ради на 2022 рік.
11. Про вступ АТ «НСТУ» до громадської спілки «ПАКУ».
12. Про розгляд Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на
2022–2025 роки.
13. Різне.

Голосування:
За – 14 (
Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про внесення змін до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що проєкт змін до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік було опрацьовано на засіданні Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді погодити зміни до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та подати їх на затвердження акціонеру. Також висловив пропозицію щодо приведення фінансового плану до фактично затвердженого державного бюджету у першому кварталі кожного року.

Родіона Кочубея з інформацією, що фінансовий план АТ «НСТУ» на 2022 рік було затверджено в сумі 2 394,7 млн грн, після секвестру бюджету для погодження Наглядовою радою пропонується проєкт зміненого фінансового плану на 2022 рік у сумі 1 644,2 млн грн.

Розподіл видатків за напрямом використання, млн грн:

Напрям використання

Затверджено на 2022 рік

Проєкт змін на 2022 рік

Відсоток змін

ВСЬОГО:

2 394,7

1 644,2

-31,3%

Оплата праці з нарахуваннями

1 368,3

1 135,3

-17%

Товари, роботи, послуги, відрядження

152,6

22,6

-85,2%

Виробництво програм:

240,0

91,7

-61,8%

Дирекція телебачення

189,1

50,1

 

Дирекція «Українське радіо»

15,8

5,3

 

Дирекція цифрових платформ

4,3

1,4

 

Дирекція інформаційного мовлення

11,5

3,8

 

Дирекція регіонального мовлення

19,3

31,1

 

Трансляція телерадіопрограм

345,4

229,0

-33,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

60,1

136,5

125%

Оплата податків

40,8

21,7

-47%

Членські внески ЄМС

17,2

7,4

-57%

Капітальні видатки

170

 

-100%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

20,0

 

-100%

Капітальний ремонт

30,0

 

-100%

Придбання землі та нематеріальних активів

120,0

 

-100%

Розподіл видатків між центральною дирекцією і регіональними дирекціями: затверджено на 2022 рік: центральна дирекція – 1 883,3 млн грн; регіональні дирекції – 510,7 млн грн; згідно з проєктом зміненого фінансового плану: центральна дирекція – 1220,5 млн грн; регіональні дирекції – 423,7 млн грн.

Надходження від комерційної діяльності: затверджено – 78,2 млн грн; проєкт зміненого фінансового плану передбачає 24,4 млн грн.

Розподіл видатків всередині компанії, млн грн:

Видатки

Затверджено
на 2022 рік

Проєкт змін
на 2022 рік

Телебачення

537,7

356,5

Радіо

364,1

283,2

Новини

119,5

112,4

Цифрові платформи

59,4

27,7

Регіональне мовлення

664

530,1

Сервіс, безпека

194,5

47,7

Адміністративні

218,2

183,6

Загальновиробничі

237

130,2

 

В обговоренні взяли участь: В. Козак, М. Чернотицький, М. Кречетов.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 17 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити зміни до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік (додаток 1) та подати їх на затвердження акціонеру.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Про погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік

 

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік було опрацьовано на засіданні Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», була внесена пропозиція привести проєкт фінансового плану у відповідність до точної суми видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, правління з цією пропозицією погодилося, і на погодження Наглядовою радою вноситься проєкт фінансового плану з урахуванням пропозиції комітету. Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді погодити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік та подати його на затвердження акціонеру.

Миколу Чернотицького з повідомленням, що проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік складений відповідно до статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», в якій передбачається фінансування в сумі не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. Це становить 4419,1 млн грн. З досвіду минулих років бюджет для АТ «НСТУ» буде значно зменшено. З отриманої останньої інформації, більш реалістичною може бути сума в 1,5 млн грн., і вона не є остаточною.

Родіона Кочубея з інформацією про розподіл видатків за напрямами використання, млн грн:

Напрям використання

Змінений ФП на 2022 рік

Проєкт ФП на 2023 рік

Відхилення

(+/-)

ВСЬОГО:

1 644,2

4 419,1

2 774,9

Оплата праці з нарахуваннями

1 135,3

1 414,8

279,5

Товари, роботи, послуги, відрядження

22,6

201,4

178,8

Виробництво програм:

91,7

1 874,3

1 782,6

Дирекція телебачення

50,1

770,3

720,2

Дирекція «Українське радіо»

5,3

90,0

84,7

Дирекція цифрових платформ

1,4

837,8

836,4

Дирекція інформаційного мовлення

3,8

65,6

61,8

Дирекція регіонального мовлення

31,1

110,6

79,5

Трансляція телерадіопрограм

229,0

376,2

147,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

136,5

142,0

5,5

Оплата податків

21,7

50,2

28,5

Членські внески ЄМС

7,4

20,2

12,8

Капітальні видатки

 

340,0

340,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

200,0

200,0

Капітальний ремонт

 

50,0

50,0

Придбання землі та нематеріальних активів

 

90,0

90,0

Розподіл видатків між центральною дирекцією і регіональними дирекціями: центральна дирекція – 3868,8 млн грн; регіональні дирекції – 550,3 млн грн.

Надходження від комерційної діяльності – 30 млн грн.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 17 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 2) з редакційними правками Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та подати його на затвердження акціонеру.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Про впровадження нової структури АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що нова структура АТ «НСТУ» розроблялася менеджментом компанії спільно з членами Наглядової ради АТ «НСТУ». М. Чернотицький подякував членам Наглядової ради за активну участь у розробці нової структури компанії.

Миколу Ковальчука з уточненнями щодо змін, які були внесені після останньої робочої зустрічі, і внесених на ній пропозицій. До напряму «Маркетинг та комунікації» віднесено департамент комунікацій та взаємодії зі стейкхолдерами; департамент закордонного співробітництва підсилено функцією взаємодії з ЄМС, а функцію щодо грантових надходжень віднесено до департаменту фандрейзингу та взаємовідносин з донорами; департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення віднесено до напряму «Маркетинг та комунікації»; перейменовано напрям «Соціально важливий контент та спеціальні проєкти», до якого віднесено департамент закупівлі та управління правами інтелектуальної власності; до напряму «Новини та регіональне мовлення» додано напрям «Регіональні операційні сервіси»; перейменовано департамент досліджень та розвитку технологій; до напряму «Розвиток технологій та інфраструктури, операційні сервіси» віднесено департамент інформаційних технологій; департамент технічних стандартів розширено функцією сервісів; у напрямі «Захист та безпека» другий відділ перейменовано у «відділ цивільного захисту та мобілізації».

ВИСТУПИЛИ:

Максим Кречетов з пропозицією додати до функцій департаменту комунікацій та взаємодії зі стейкхолдерами функцію GR.

Пропозицію підтримано.

Наталія Степанова з пропозицією усунути неточність та додати до Переліку самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» Службу внутрішнього аудиту і апарат Наглядової ради відповідно до Цільової організаційної структури

Пропозицію підтримано.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, В. Козак, О. Харченко, А. Таранов.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 162 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням пункту 1 розділу «Система управління» блоку 3 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66:

1. Затвердити Перелік самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» (додаток 3) (далі – Перелік) з редакційними правками та схвалити Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ» (додаток 4) з редакційними правками.
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ»:

1)   до 01 вересня 2023 року здійснити реорганізацію структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» відповідно до цього рішення Наглядової ради;

2)   забезпечити здійснення заходів, передбачених законодавством України;

3)   на основі Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробити та затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ» відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737). 

3. Надати право правлінню АТ «НСТУ» без погодження з Наглядовою радою АТ «НСТУ» приймати рішення про перейменування самостійних структурних підрозділів (у зв’язку з уточненням, розширенням, частковою зміною функціоналу), що не призведе до їхньої ліквідації, а також змінювати підпорядкованість самостійних структурних підрозділів, визначених у Переліку.
4. Зобов’язати правління АТ «НСТУ» щоквартально звітувати про хід реорганізації на засіданні Наглядової ради.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що на затвердження Наглядовою радою вноситься проєкт змін до річного плану діяльності АТ «НСТУ». Деякі показники річного плану діяльності неможливо виконати, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, введення воєнного стану в Україні та зумовлені цим зміни в усіх процесах діяльності АТ «НСТУ». Проєкт змін до річного плану діяльності разом із порівняльною таблицею до нього було розіслано членам Наглядової ради заздалегідь.

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Остапа з пропозицією обов’язково додати до розділу «Ключові результати 2022 року» три фільми-розслідування, а також на розсуд правління можливо варто додати й 15 п’яти хвилинних програм «Розстріляні машини».

Пропозицію підтримано.

Олексій Харченко відмітив, що у пункті в розділі «Ключові результати 2022 року» зазначено понад 1000 годин якісного контенту власного (лінійного) виробництва суспільно-політичної та соціальної тематики, і запитав, як виміряти якість контенту?

Микола Чернотицький відповів, що основний показник – це 1000 годин власного виробництва і, оскільки наразі немає можливості здійснювати вимірювання, тому слово «якісного» буде вилучено з цього пункту.

Родіон Кочубей зауважив, що в проєкті річного плану є технічна помилка: в пункті 3 розділу «Інформаційні технології» має бути зазначено «Впровадження таких модулів ERP: «Ведення реєстру договорів», «Банк, грошові активи», «Авансова звітність», «Регламентована звітність», «Архів договорів».

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, О. Харченко, Р. Кочубей, А. Таранов, М. Чернотицький.

ВИРІШИЛИ:

1.   Відповідно до підпункту 12 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 15 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити нову редакцію Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік (додаток 5) з редакційними правками та забезпечити її оприлюднення на офіційному вебсайті товариства.

2.   Перенести строки виконання доручень Наглядової ради, зокрема:

1)   щодо розробки та подання на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» проєкту положення про відбір суб’єкта надання аудиторських послуг АТ «НСТУ» (протокол Наглядової ради АТ «НСТУ» від 12.11.2021 № 64) – до 30 листопада 2022 року;

2)   щодо розробки та подання Службі внутрішнього аудиту плану коригувальних дій щодо виявлених під час аудиту зауважень і недоліків управління грошовими потоками АТ «НСТУ» – до 30 вересня 2022 року;

3)   щодо підготовки плану імплементації GR-стратегії АТ «НСТУ» (протокол Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.02.2022 № 68) – до 30 грудня 2022 року.

3.   Відкласти виконання доручення Наглядової ради АТ «НСТУ» (протокол Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.12.2021 № 65) щодо розробки та подання на розгляд Наглядовій раді проєкту Порядку взаємодії правління та Наглядової ради АТ «НСТУ» – до затвердження Політики внутрішнього контролю.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

5.1. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Аудиторський звіт за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ» був опрацьований на засіданні Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», і комітет прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді схвалити рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.01.2022.

Наталію Степанову з інформацією, що членами аудиторської групи за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ» підготовлені рекомендації щодо удосконалення процесу корпоративного управління, зокрема:

Наглядовій раді АТ «НСТУ»:

1. Ініціювати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до статей 8, 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» стосовно:

 • встановлення платної основи роботи Наглядової ради;
 • моделі (системи) фінансування АТ «НСТУ» з урахуванням проведених досліджень експертами Ради Європи (звіт «Система фінансування українського суспільного мовника АТ «НСТУ» у світлі стандартів Ради Європи).

2. З урахуванням внесення запропонованих змін до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо встановлення платної основи роботи Наглядової ради, з метою визначення чітких критеріїв призначення членів Наглядової ради, що безпосередньо пов’язані з функціями та сферою повноважень організацій суспільного мовлення, розробити пропозиції щодо:

 • порядку обрання членів Наглядової ради від депутатських фракцій і груп;
 • періодичної перевірки членів Наглядової ради на предмет відсутності обмежень, визначених статтею 9 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 • змін до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» стосовно встановлення кваліфікаційних критеріїв, які забезпечать покращення діяльності Наглядової ради, комітетів з питань аудиту, призначень та винагород, етики;
 • змін до статті 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» стосовно встановлення відповідальності за недотримання фідуціарних та/або функціональних обов’язків за спеціальними процедурами (з урахуванням ризику політичного та іншого втручання).

3. З метою ознайомлення нових членів Наглядової ради з питаннями щодо їхніх фідуціарних обов’язків, функцій, практик належного управління, характеру діяльності компанії, пріоритетів діяльності членів Наглядової ради, основних напрямів діяльності, цільових показників, встановлених КРІ, ОКR, стратегічних проєктів (програм), що перебувають на стадії реалізації, розробити та затвердити процедуру Induction (вступна орієнтаційна сесія для нових членів НР щодо їхніх фідуціарних обов’язків, функцій, практик належного управління, а також характеру діяльності компанії та викликів, що стоять перед нею).

4. Внести зміни до Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» стосовно включення функції, яка передбачає забезпечення нагляду за надійністю системи контролю за діяльністю АТ «НСТУ» та здійснення періодичного нагляду за ефективністю діяльності підрозділів, що входять до системи внутрішнього контролю ІІ лінії захисту.

5. З метою забезпечення надійної системи контролю за діяльністю АТ «НСТУ», з урахуванням результатів реалізації проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії», Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» спільно з правлінням АТ «НСТУ» утворити робочу групу для розробки та подальшого затвердження органами управління у встановленому порядку внутрішніх нормативних документів (Політики внутрішнього контролю, відповідних регламентів тощо), що визначатимуть систему внутрішнього контролю.

6. З урахуванням Політики планування та інвестування АТ «НСТУ» розглянути оновлену правлінням стратегію розвитку АТ «НСТУ» та з урахуванням розгляду прийняти управлінське рішення стосовно її затвердження.

7. З урахуванням цілісності системи корпоративного управління в рамках реалізації проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії» ініціювати розробку критеріїв для регулярного оцінювання діяльності Наглядової ради АТ «НСТУ».

8. Внести зміни до Положення про періодичну оцінку правління АТ «НСТУ», передбачивши в ньому норми щодо:

 • дослідження тенденцій зміни завдань, передбачених річними планами діяльності АТ «НСТУ»;
 • дослідження наслідків невиконання цільових показників у результаті невиконання та/або перенесення завдань, передбачених річними планами діяльності АТ «НСТУ»;
 • необхідності збору та зберігання документів, що підтверджують виконання членами правління встановлених КРІ, OKR.

9. Розробити політику (внутрішнє положення) про призначення та/або обрання Наглядовою радою АТ «НСТУ» осіб на посади, призначення та/або обрання яких входить до виключної компетенції Наглядової ради АТ «НСТУ».

10. Внести зміни до Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» в частині:

 • приведення функцій корпоративного секретаря у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • розширення інформації, яка зазначатиметься у звітах корпоративного секретаря.

Правлінню АТ «НСТУ»:

1. З метою здійснення контролю за дотриманням Редакційного статуту АТ «НСТУ» та забезпечення належної функціональної незалежності (автономії у здійсненні редакційного контролю):

 • передбачити направлення аналітичної інформації за результатами моніторингу контенту та стандартів мовлення, що здійснюється департаментом стандартів мовлення, Редакційній раді АТ «НСТУ» для забезпечення оцінки, вивчення тенденцій, обставин порушень та внесення змін до Редакційного статуту АТ «НСТУ»;
 • розробити систему мотивації для Редакційної ради АТ «НСТУ», що забезпечить її системну роботу та функціональну незалежність (автономію у здійсненні редакційного контролю).

2. З урахуванням Політики планування та інвестування АТ «НСТУ» та результатів реалізації проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії» оновити стратегію розвитку АТ «НСТУ», в якій передбачити:

 • довгострокові, середньострокові цілі;
 • стратегічні фокуси;
 • KPI, OKR у розрізі періодів;
 • портфелі, програми (проєкти) розвитку.

3. З метою вдосконалення організаційного забезпечення системи планування та оцінювання діяльності відповідно до Політики планування та інвестування АТ «НСТУ» правлінню АТ «НСТУ» утворити бюджетний комітет та регламентувати порядок його роботи.
4. З метою оцінювання досягнення стратегічних та контентних цілей АТ «НСТУ» опрацювати дієвий механізм фінансування витрат на проведення відповідних соціологічних досліджень та за результатами опрацювання ініціювати внесення змін до законодавства.
5. Визначити посади осіб, які належать до провідного (або ключового) управлінського персоналу АТ «НСТУ», що здійснюють управлінські функції. Розробити політику добору та призначення таких осіб.
6. З метою автоматизації системи планування та контролю за результатами діяльності компанії розробити технічні вимоги для IT-системи та вжити заходів щодо впровадження зазначеної системи.

Редакційній раді АТ «НСТУ»:

1. Розробити порядок обрання загальними зборами творчих колективів та регіональних підрозділів  АТ «НСТУ» членів відповідних редакційних рад.
2. Провести оцінку Редакційних засад інформаційного мовлення АТ «НСТУ» та з урахуванням зазначеної оцінки внести відповідні зміни до Редакційного статуту АТ «НСТУ».
3. З метою здійснення контролю за дотриманням Редакційного статуту АТ «НСТУ» опрацьовувати та оцінювати аналітичну інформацію за результатами моніторингу контенту та стандартів мовлення, що проводиться департаментом стандартів мовлення з вивченням тенденцій, обставин порушень та внесенням необхідних змін до Редакційного статуту АТ «НСТУ» за результатами обробки зазначеної інформації.

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, М. Чернотицький, В. Козак, М. Кречетов.

ВИРІШИЛИ:

1.   Схвалити рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.01.2022 (додаток 6).

2.   Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати Службі внутрішнього аудиту в термін до 30 вересня 2022 року план коригувальних дій щодо зауважень і недоліків, виявлених за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ».

3.   Начальнику Служби внутрішнього аудиту забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої Наглядовою радою АТ «НСТУ» (протокол від 18.04.2019 № 30).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

5.2. Про внесення змін до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що у зв’язку з прийняттям нового колективного договору виникла необхідність внесення змін до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту для приведення їх у відповідність до положень цього документа. Також необхідно передбачити в трудових договорах можливість ознайомлення працівників з наказами та іншими документами засобами дистанційного зв’язку.

Євгена Глібовицького з повідомленням, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув питання внесення змін до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді АТ «НСТУ» затвердити додаткові угоди до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 36 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити додаткові угоди до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту (додаток 7) та доручити голові правління забезпечити їхнє підписання.

Голосування:
За – 15
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

6. Про зміну умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вікторію Сидоренко з інформацією, що правління АТ «НСТУ» з метою подальшого впровадження нової організаційної структури телерадіокомпанії пропонує внести відповідні зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Зокрема, пропонується доповнити розділ IV «Перелік посад» новою посадою 3-го грейду – директор дирекції – з метою інтеграції та запуску об’єднаних функцій: маркетингу й комунікацій через створення дирекції маркетингу та комунікацій і відповідної посади – директор дирекції, а також дирекції досліджень, що займатиметься дослідженнями суспільної думки, медіаландшафту та аудиторій. Також відповідно до нової організаційної структури для розвитку та посилення спроможності напряму діджитал, зокрема створення департаменту розробки та розвитку цифрових продуктів, департаментів розробки внутрішньої та зовнішньої архітектури, розробки застосунків, пропонується доповнити розділ IV «Перелік посад» новими посадами 3-го грейду – директор департаменту, заступник директора департаменту, а також посадою 4-го грейду – головний програміст. Прийняття таких змін дасть змогу телерадіокомпанії залучати провідних фахівців IT-галузі, що є високозатребуваними на ринку праці сьогодні, та бути конкурентоспроможною, створюючи та використовуючи сучасні цифрові продукти й рішення. Також пропонується внести відповідні зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», доповнивши перелік посад керівного складу посадою директора дирекції. Окремо пропонується внести технічне уточнення до зазначеного Положення за рекомендацією фахівців антикорупційного департаменту та аудиторів щодо того, що механізм реалізації грейдингової системи оплати праці передбачає використання програмного забезпечення, що й містить повний виклад рівняння такої системи.

Євгена Глібовицького з повідомленням, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув питання про зміну умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

В обговоренні взяли участь: Н. Степанова, М. Чернотицький.

ВИРІШИЛИ::

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49, та до Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50, що додаються (додатки 8, 9).

 

Голосування:
За – 13
(Д. Ананьєв, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 1 (К. Батенко).
Рішення прийнято.

7. Про схвалення проєкту звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2021 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт звіту про винагороду правління та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді схвалити проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік. Наразі Наглядова рада схвалює саме проєкт та надсилає його акціонеру, після розгляду звіту акціонером Наглядова рада має затвердити його та подати до НКЦПФР.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 1² частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 8 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, підпункту 31 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік (додаток 10).

2. Відповідно до пункту 9 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, надіслати проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік для ознайомлення та пропозицій акціонеру та встановити строк для надання пропозицій акціонером – 10 робочих днів з дня отримання документа.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

8. Про розгляд Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2022 року

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що звіт Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» складений за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 відповідно до частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ». У першому півріччі 2022 року склад комітету не змінювався, комітет діяв у складі 10 осіб. За І півріччя 2022 року проведено 3 засідання комітету, на яких було розглянуто 7 питань, зокрема:

1. Розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту управління грошовими потоками АТ «НСТУ».

2. Розгляд проєктів: Узагальненого звіту про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року, Звіту про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік, Звіту про виконання стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ».

3. Розгляд проєктів: Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки, Простору внутрішнього аудиту (карти областей аудиту), Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік, Бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік.

4. Про звітування Комітету Наглядовій раді АТ «НСТУ».

5. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік.

6. Про зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік.

7. Розгляд результатів проведеної щорічної періодичної оцінки діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік.

Суб’єкт аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» у звітному періоді не здійснював перевірку (аудит) фінансової звітності АТ «НСТУ» у зв’язку із введенням воєнного стану та відтермінуванням строків подання звітності відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Відповідно, зауважень з боку комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту не було.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2022 року (додаток 11) і забезпечити його оприлюднення на вебсайті товариства протягом трьох робочих днів.

9. Про конкурс на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув кандидатури на посаду корпоративного секретаря і прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді кандидатуру Поливач Катерини Петрівни на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 34 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, обрати Поливач Катерину Петрівну корпоративним секретарем АТ «НСТУ».

2. Уповноважити голову правління АТ «НСТУ» видати наказ про призначення (в порядку переведення) корпоративним секретарем АТ «НСТУ» Поливач Катерини Петрівни з 01 вересня 2022 року.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Березовська).
Рішення прийнято.

9.1. Про встановлення розміру посадового окладу корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання встановлення посадового окладу корпоративного секретаря і прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді встановити посадовий оклад у розмірі 65 463,00 грн.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпунктів 4, 36 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50, Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради від 21.12.2020 № 49, встановити посадовий оклад корпоративного секретаря АТ «НСТУ» в розмірі 65 463,00 грн.

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

10. Про внесення змін до Плану роботи Наглядової ради на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що деякі завдання плану роботи Наглядової ради в першому і другому кварталах не виконані у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Термін виконання цих завдань переноситься у третій квартал.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 1 розділу VII Положення про Наглядову АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, внести зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2022 рік, виклавши його в новій редакції (додаток 12).

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

11. Про вступ АТ «НСТУ» до громадської спілки «ПАКУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що на засіданнях Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було обговорено питання вступу АТ «НСТУ» до громадської спілки «Професійна асоціація корпоративного управління» (далі – громадська спілка «ПАКУ», ГС «ПАКУ»). Членство у громадській спілці «ПАКУ» дасть можливість впливати на стратегію і плани роботи ПАКУ; можливість цивілізованого лобіювання змін чинного корпоративного законодавства; можливість для співробітників компанії професійно вдосконалюватися, працюючи в комітетах ПАКУ над законопроектами. Крім того, для співробітників колективного члена передбачена індивідуальна 25% знижка на оплату участі в усіх навчальних та інших заходах ПАКУ.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 161 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 27 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Схвалити рішення про вступ АТ «НСТУ» до ГС «ПАКУ» як колективного члена.

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити підготовку та подання необхідних документів для участі АТ «НСТУ» в ГС «ПАКУ».

3. Доручити правлінню АТ «НСТУ» здійснювати оплату членських внесків АТ «НСТУ» до ГС «ПАКУ».

 

Голосування:
За – 14
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

12. Про розгляд Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки

СЛУХАЛИ:

Марію Фрєй з інформацією, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року перевело діяльність філій АТ «НСТУ» в турборежим, пришвидшивши одні зміни на противагу іншим, менш важливим. В умовах, коли Суспільне має не тільки диверсифікувати виробничі ризики, а й відстояти власну редакційну незалежність, концепція регіонального мовлення потребує уточнень з урахуванням нових контекстів.

Структура документа:

 • Передмова – Україна і регіональне мовлення після 24 лютого 2022 року;
 • Диверсифікація виробничих ризиків Суспільного мовлення;
 • Воєнний та післявоєнний контент регіонального Суспільного мовлення;
 • Дискусійна та розслідувальна журналістика;
 • Проєктне виробництво і залучення аутсорсингу;
 • Гіперлокальне мовлення;
 • Регіональне радіомовлення. Завдання регіональних діджитал-команд;
 • Засади розвитку регіонального мовлення. Критерії якості контенту;
 • Суспільне для тимчасово окупованих територій і світу.

Після 24 лютого 2022 року філія АТ «НСТУ» «Львівська РД» перетворилася на бек-офіс всієї компанії, а філія АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» стала резервним центром мовлення. Ранок 24 лютого 2022 року став вирішальним для розкриття потенціалу та можливостей регіональної мережі Суспільного. Попередній прогноз виробництва свідчить про те, що ресурсів регіональної мережі в новому форматі роботи вистачить щонайменше на 12 годин інформаційного телевізійного контенту щобудня. Однак для подальшої трансформації телевізійної сітки і збільшення мовлення, зокрема у вихідні, необхідно об’єднати людські та технічні ресурси філій навколо центрів телевізійного виробництва. Це також дасть змогу створювати широкі майданчики для суспільно важливих дискусій, розповідати історії мешканців громад та разом протистояти російській дезінформації, стереотипам та стигматизації. Філії Суспільного потребують подальшої фізичної та інтелектуальної децентралізації, що фактично відбулося завдяки переміщенню управлінської та редакторської команд між столицею та регіонами країни. Для безперебійного виробництва мультиплатформного контенту АТ «НСТУ» потребує розбудови мінімум шість регіональних центрів виробництва (хабів), включно з бек-офісом компанії та резервним центром мовлення. У процесі розбудови регіональних центрів мають бути враховані демографічні та безпекові чинники. Кожен регіональний центр продукуватиме мінімум 4 години телевізійного контенту, годину радійного контенту та в середньому годину контенту для діджитал-платформи. Найбільша підтримка локальних виробників контенту в системі регіонального мовлення здійснюється через брендоутворювальний проєкт «Створюй із Суспільним», який за своєю формою та змістом є мистецьким конкурсом і відбувається один раз на рік в усіх регіонах країни. Завдяки цьому проєкту за три роки було реалізовано понад 60 ідей телевізійних програм із загальним бюджетом виробництва понад 40 млн грн. З розширенням російської агресії АТ «НСТУ» втратило можливість повноцінно виготовляти локальний контент для медіаактивів Суспільне Херсон, Суспільне Донбас та Суспільне Крим. Розповсюдження контенту українського виробництва на тимчасово окуповані території засобами телевізійного мовлення в нових умовах має низку труднощів. Паралельна розбудова державних телеканалів з російською мовою ефіру, які використовують класичні прийоми контрпропаганди і задовольняють основні інформаційні потреби аудиторії, що не розуміє державної мови, з урахуванням секвестру бюджету АТ «НСТУ», ставить під питання доцільність використання одразу двох некодованих супутникових ліцензій регіонального мовлення. Водночас у зв’язку з масовим виїздом громадян України за кордон через агресію Російської Федерації Суспільне також відчуває на собі відповідальність за створення унікальної платформи для українців у всьому світі, які мають бажання залишатися в українському порядку денному, перебуваючи за кордоном. Тому Суспільне має використати супутникове мовлення для діалогу з вимушеними переселенцями за кордоном і створити платформу, яка інформуватиме про події в Україні, зберігатиме традиції українського та корінних народів України, а також надаватиме можливість чути українську мову чи мови корінних народів України за кордоном.

Тетяну Кісельчук з інформацією, що трансформація регіональних філій – це система управління на основі хабів заради розвитку мультимедійної журналістики за принципами роботи digital first, мовлення повноцінного інформаційного каналу та найширшого покриття медіа в Україні. Планується створення 6 хабів. Хаб включає регіональний центр виробництва, кілька бюро навколишніх областей, відповідно до географічного розподілу, та гіперлокальну мережу районів відповідних областей. Регіональний центр виробництва – це філія, в якій зосереджено виробництво інформаційного марафону та управління новинним контентом із навколишніх бюро. Бюро – це філія, в якій виробляються локальні мультимедійні новини. Гіперлокальна мережа – це кореспонденти в районах. Регіональні центри виробництва формувалися за критеріями: географічне розташування, сильна команда, наявність власного приміщення, наявність підвального приміщення (опційно). Переваги трансформації: інформаційний канал, контентна децентралізація, ефективне використання ресурсів, найширше покриття в країні, бюро працюють за принципом digital first.

В обговоренні взяли участь: Л. Малазонія, В. Козак, М. Чернотицький, С. Остапа, Р. Кочубей, К. Батенко.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити нову редакцію Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки та доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити її розміщення на офіційному сайті АТ «НСТУ» (додаток 13).

Голосування:
За – 13
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Березовська, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

13. Різне

Вадим Міський поінформував, що голова Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Олександр Пальніков наразі призваний до Збройних сил України і не може виконувати свої обов’язки. З 01 січня 2023 року набирає чинності нова редакція Закону України «Про акціонерні товариства», яка не передбачає створення ревізійної комісії. Перехідними положеннями до цього закону передбачено внесення змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». На виконання вимог зазначеного закону будуть внесені зміни до всіх документів, які регулюють діяльність Суспільного мовника. Ревізійною комісією АТ «НСТУ» на сьогодні не проведено перевірки фінансової звітності компанії за 2021 рік з об’єктивних причин. Наразі це питання опрацьовується з членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа повідомила, що Олексій Харченко вніс пропозицію скликати робочу групу в першій декаді вересня з напрацювання змін до положення про періодичну оцінку правління.

Інформацію взято до відома.

Микола Чернотицький поінформував, що до Суспільного мовника звернулася команда проєкту «Служба розшуку дітей» з пропозицією розмістити в ефірі регіональних каналів їхні програми. Головна продюсерка регіонального мовлення, переглянувши ці програми, відповіла, що в неї є застереження щодо використання занадто емоційного забарвлення, що не відповідає вимогам редакційних документів Суспільного, Суспільне має дотримуватися формальних вимог і до якості, і до формату контенту. Але Суспільне відкрите для співпраці. Спілкування відбувалося шляхом листування електронною поштою. Офіційної відмови розміщувати проєкт не було. Представники проєкту «Служба розшуку дітей» більше на зв’язок із Суспільним не виходили, а висловили свою позицію в соціальних мережах. Представники Суспільного мовника спробували налагодити комунікацію із представниками проєкту «Служба розшуку дітей», але не вдалося.

Катерина Батенко зауважила, що з точки зору комунікації не вважає правильним для компанії публічно реагувати на ситуацію, що виникла, тільки коментарем у фейсбуці, який всюди дублювався PR-службою.

Андрій Таранов пояснив, що автор проєкту «Служба розшуку дітей» заявив, що на Суспільному відмовилися надати ефір для його програми. А. Таранов особисто закликав автора проєкту вирішити цю ситуацію, наголосивши, що Суспільне готове продовжити спілкування. Суспільне пропонуватиме включити проєкт «Служба розшуку дітей» до ефіру загальнонаціонального марафону «Єдині новини #UAразом».

Вадим Міський вніс пропозицію: для уникнення подібних ситуацій у майбутньому – розробити та затвердити порядок розміщення контенту стороннього виробництва в ефірі Суспільного і розмістити цей порядок на офіційному сайті компанії.

Катерина Батенко зауважила, що буде хорошим результатом цього обговорення, якщо правління розробить порядок розміщення стороннього контенту в ефірі Суспільного, де будуть прописані вимоги та критерії до контенту.

Наталія Гарач внесла пропозицію розробити цілісну стратегію комунікації в подібних ситуаціях.

В обговоренні взяли участь: О. Павліченко, О. Харченко, В. Міський, М. Кречетов, Є. Глібовицький, Л. Малазонія, С. Остапа, Н. Гарач.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1.   Проєкт зміненого Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
2.   Проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3.   Перелік самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
4.   Цільова організаційна структура АТ «НСТУ».
5.   Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік (нова редакція).
6.   Рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7.   Додаткові угоди до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
8.   Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9.   Зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
10. Проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік.
11. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2022 року.
12. План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2022 рік (нова редакція).
13. Концепція регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки (нова редакція).

 

Голова Наглядової ради                                         Світлана ОСТАПА

 

Секретар Наглядової ради                                        Вадим МІСЬКИЙ