Новини компанії

Травень 15, 2023

Частка телетрансляції Євробачення на каналі Суспільне Культура сягала 40%

Телеканал Суспільне Культура отримав рекордні показники під час трансляції фіналу Пісенного конкурсу Євробачення-2023, що відбувся 13 травня: середня частка становила майже 20%. Під час оголошення результатів голосування за учасників Євробачення-2023 частка трансляції в моменті досягала 40%. Загалом фінал пісенного конкурсу на телеканалі Суспільне Культура дивилися 584 тис. телеглядачів за аудиторією віком від 4 років, у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців, де проводяться вимірювання. Окрім того, трансляцію фіналу Євробачення показували сайти Суспільне Культура, Суспільне Євробачення, а також транслював наживо Радіо Промінь

Читайте також: Швеція перемогла на Євробаченні-2023

«Ми дуже раді, що стільки українців побачили цьогорічне шоу Євробачення, яке ми разом з BBC готували вісім місяців. Вдячний нашим партнерам за продуктивну співпрацю, результатом якої стало унікальне Євробачення: від імені України, що показало світу різноманіття української культури. Я пишаюся роботою всієї команди, яка готувала це свято для глядачів», — зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Трансляція фіналу Євробачення прикувала увагу сотень тисяч глядачів з 22:00 — середня частка аудиторії телетрансляції, що тривала понад 4 годин, становила 19,4%(1). За аудиторією 18-54 (50 тис.+) трансляція фіналу отримала частку 22,33%.

Варто зазначити, що інтерес до Пісенного конкурсу Євробачення-2023 помітно зростав від трансляції до трансляції Євробачення. Так, частка аудиторії першого півфіналу становила 5%(2), другого півфіналу – 7,5%(3)

Загалом за три дні події Пісенного конкурсу на телеканалі Суспільне Культура побачили 709 тис. телеглядачів (за аудиторією 4+, у містах 50 тис.+).

Прямі трансляції двох півфіналів та фіналу Пісенного конкурсу Євробачення-2023 велися також на інших платформах Суспільного Мовлення: на телеканалі Суспільне Культура та на діджитал-платформах Суспільного — сайті Суспільне Культура та сайті Суспільне Євробачення. На ютуб-каналі Євробачення Україна можна було спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі. Радіо Промінь транслював наживо фінальне шоу Євробачення-2023.

На ютуб-каналі Євробачення Україна коментування Тімура Мірошниченка з коментаторської кабінки у Ліверпулі у фіналі подивилося понад 473 тис. користувачів. На сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення фінал подивилися понад 147 тис. користувачів. На фейсбук-сторінках Суспільного пряму трансляцію дивилися 124 тис. користувачів.

Найбільша частка перегляду фіналу Євробачення на телеканалі Суспільне Культура у містах з населенням понад 50 тис. мешканців, де проводяться вимірювання, була серед жіночої аудиторії від 4 до 34 років — в середньому майже 50%.

При цьому найбільший внесок у телеперегляд фіналу зробили жінки у віці 55+ років (50 тис.+) — вони складали 26,1% від усієї аудиторії трансляції.

Нагадаємо, 67-й Пісенний конкурс Євробачення проходив у Ліверпулі від імені України. Гурт TVORCHI виступив з піснею «Heart of Steel» та посів шосте місце у фіналі. 

Дивіться також: влоги про Євробачення — Привіт, Eurovision 2023

Радіо Промінь — офіційний радіомовник Євробачення.

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Часові проміжки трансляцій: (1) 9.05.2023 (22:00:19 – 00:11:44), (2) 11.05.2023 (22:00:06 – 00:11:41),  (3) 13.05.2023 (22:00:01 – 02:13:52)

Фото: Chloe Hashemi/ EBU

 

 

The share of the Eurovision Song Contest broadcast on Suspilne Kultura TV channel reached 40%

Suspilne Kultura TV channel achieved record-breaking results during the broadcast of the Eurovision Song Contest 2023 final on May 13: the average share was almost 20%. During the announcement of the results of voting for the participants of Eurovision 2023, the share of the broadcast at the moment reached 40%. In total, the final of the song contest on Suspilne Kultura TV channel was watched by 584 thousand viewers in the audience aged 4 and older, in cities with a population of more than 50 thousand residents where the measurements are conducted. In addition, the Eurovision final was broadcast on Suspilne Kultura and Suspilne Eurovision websites, as well as on Radio Promin.

"We are very pleased that so many Ukrainians watched this year's Eurovision show, which we have been preparing together with the BBC for eight months. I am grateful to our partners for their productive cooperation, which resulted in a unique Eurovision Song Contest: on behalf of Ukraine, showing the world the diversity of Ukrainian culture. I am proud of the work of the entire team that prepared this feast for the audience," said Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Boards of the Suspilne Ukraine.

The broadcast of the Eurovision final captured the attention of hundreds of thousands of viewers from 22:00 – the average audience share of the broadcast, which lasted more than 4 hours, was 19.4%(1). In terms of 18-54 audience (50 thousand+), the broadcast of the final received a share of 22.33%.

It is worth noting that the interest in the Eurovision Song Contest 2023 grew significantly from one broadcast to the next. Thus, the audience share of the first semi-final was 5%(2), and the second semi-final – 7.5%(3)

In total, 709 thousand viewers watched the events of the Song Contest on Suspilne Kultura TV channel over the three days (4+ audience, 50 thousand+ in cities).

Live broadcasts of the two semifinals and the final of the Eurovision Song Contest 2023 were also broadcast on other Suspilne Ukraine platforms: on the Suspilne Kultura TV channel and on the Suspilne digital platforms – the Suspilne Kultura website and the Suspilne Eurovision website. The Eurovision Ukraine YouTube channel offered a live stream of the work of the host Timur Miroshnychenko from the commentary studio in Liverpool. Radio Promin broadcast the final show of the Eurovision Song Contest 2023 live.

More than 473 thousand people watched Timur Miroshnychenko's commentary from the commentary booth in Liverpool during the final on the Eurovision Ukraine YouTube channel. Over 147 thousand people watched the final on the websites of Suspilne Kultura and Suspilne Eurovision. On the Facebook pages of Suspilne Ukraine, 124 thousand users watched the live broadcast.

The largest share of viewers of the Eurovision Song Contest on Suspilne Kultura TV channel in the cities with a population of more than 50 thousand residents where the measurements were conducted was among the female audience aged 4 to 34 almost 50% on average. 

At the same time, women aged 55+ years (50 thousand+) made the biggest contribution to the TV viewing of the final – they accounted for 26.1% of the total audience.

The 67th Eurovision Song Contest was held in Liverpool on behalf of Ukraine. TVORCHI performed the song "Heart of Steel" and took the sixth place in the final. 

See also: Eurovision vlogs – Hello, Eurovision 2023 (Pryvit, Eurovision 2023)

Radio Promin is the official radio broadcaster of the Eurovision Song Contest.

As a member of the European Broadcasting Union, Suspilne Ukraine organizes and conducts the selection of the song and the representative of Ukraine, as well as ensures the participation of the representative of Ukraine in the Eurovision Song Contest 2023.

Time slots of the broadcasts: (1) 9.05.2023 (22:00:19 - 00:11:44), (2) 11.05.2023 (22:00:06 - 00:11:41), (3) 13.05.2023 (22:00:01 - 02:13:52)

Photo: Chloe Hashemi/ EBU