Новини компанії

Грудень 01, 2022

Інфогігієна та юридична обізнаність: результати навчання в Одесі від Суспільного

30 листопада в Одеській національній науковій бібліотеці презентували календар на 2023 рік «Дорослі поради щодо медіаграмотності на цілий рік». Його створили спільно медіатренери та учасники навчально-просвітницького проєкту від Академії Суспільного Мовлення в Одесі.

Читайте також: Вирішальні матчі групового етапу Чемпіонату світу у Катарі – дивіться на Суспільне Одеса

Основи медіаграмотності, інфогігієна та юридична підтримка — упродовж жовтня й листопада в Одеському хабі Академії Суспільного Мовлення відбувалися навчання для літніх людей, вимушених переселенців та працівників закладів культури. Медіатренери та експерти з юридичних питань навчали роботи з інформацією, як подбати про захист власних прав та отримати фінансову підтримку малозабезпеченим. Навчання відбулися за сприяння Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні за підтримки Федеративної Республіки Німеччина.

За словами керівника Академії Суспільного Мовлення Олександра Дмитренка, зазначена програма є експериментальною, подібних проєктів в Одеському хабі ще не було. До розробки залучили продюсерку Суспільне Одеса Олену Квашу, яка спеціалізується на неформальній освіті для дорослих.

«На сьогодні ми отримали багато схвальних оцінок, це дуже приємно. Маємо і багато запитів на нові теми і тренінги. Зокрема в останній навчальній групі були представники Польського товариства імені Адама Міцкевича, які висловили бажання продовжити заняття з командою і вивчити такі теми, як створення подкастів, моніторити місцеві медіа на тему фейків. Тож початок у нас є. Продовжуємо роботу», — зазначив Олександр Дмитренко.

Читайте також: Програму «Голос болгар» відзначили болгарські медійники

«Прагнули зробити навчання цікавим, наповнити його прикладними речами, навчити користатися цифровими можливостями, показати боти для перевірки інформації, познайомити з подкастами, пояснити, де черпати інформацію, як її перевіряти. Словом, завдань було багато. А ще — різноманітні вправи, руханки, творчі завдання та інше», — розповідає Олена Кваша.

Співавтор навчальної програми, менеджер Суспільне Одеса Назарій Максимчук зазначає, що юридичні питання — завжди непрості, а літні люди, особливо, ті, хто був вимушений тікати від війни, доволі часто залишаються сам на сам. Тому допомагати їм — це почесно і приємно.

Нагадаємо, Академія Суспільного Мовлення — навчальний центр, створений під егідою Суспільного мовника України. Реалізовує навчальні програми за участі тренерів європейських медіашкіл та міжнародних організацій, таких як Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action, CFI, IREX, UN Women, Council of Europe Office in Ukraine, а також українських медіатренерів. Проводить семінари й тренінги для журналістів та медіаменеджерів, організовує навчальні тури до європейських суспільних мовників та суспільних мовників США, стратегічні та фасилітаційні сесії, консультації європейських медіаекспертів тощо.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

На Одещині 一  це телеканал Суспільне ОдесаУкраїнське Радіо Одеса та цифрові платформи: 

 

Information hygiene and legal awareness: outcomes of Suspilne training in Odesa

On 30 November, a 2023 calendar Adult advice on media awareness for one year was presented in Odesa National Scientific Library. It was prepared jointly by media trainers and participants of an educational training project by the Public Media Academy in Odesa.

Read also: Watch the group stage deciding matches of FIFA World Cup Qatar 2022 on Suspilne Odesa

Basic media literacy, information hygiene and legal support are the subjects of trainings for senior and internally displaced people and employees of cultural facilities, which were held throughout October and November in Odesa hub of the Public Media Academy. Media trainers and legal experts taught how to work with information, how to take care of your own rights and how low-income people can get financial support. The trainings were conducted with the support of Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Office Ukraine and the Federal Republic of Germany.

According to Oleksandr Dmytrenko, the Head of the Public Media Academy, the above program is experimental, Odesa hub hasn’t had such projects before. Olena Kvasha, Producer at Suspilne Odesa, who is specialized in informal education for adults, was engaged in developing the project.

“We’ve received a lot of appreciation now, it’s very pleasant. We also have many requests for new topics and trainings. For example, the last group of trainees had representatives of Adam Mickiewicz Polish Society, who said they wished to continue training with the team and study such subjects as making the podcasts and monitoring the local media for disinformation. So, we gave it a good start and we’ll keep working,” Oleksandr Dmytrenko said.

Read also: Holos Bolhar (Voice of Bulgarians) programme awarded by Bulgarian media

“We wanted to make the training interesting, add some applied things to it, teach how to use digital facilities, show the bots for information verification, familiarize with podcasts, and explain where to get information and how to check it. In a word, there were lots of tasks. And in addition, various exercises, activities, creative tasks, and so on,” says Olena Kvasha.

Nazarii Maksymchuk, co-author of the training program and Manager at Suspilne Odesa, points out that legal issues are always challenging, and senior people, especially those who had to flee the war, are often left alone, so it is important and pleasant to help them.

As a reminder, the Public Media Academy is a training center established under the auspices of the Ukrainian Public Broadcaster. It implements training courses involving trainers from European media schools and international organizations, such as Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action, CFI, IREX, UN Women, Council of Europe Office in Ukraine, as well as Ukrainian media trainers. The Academy conducts workshops and training sessions for journalists and media managers, arranges training tours to European and American public broadcasters, strategic and facilitation sessions, consultations of European media experts, etc.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and radio stations (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional broadcasting companies. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

In Odesa region, these are Suspilne Odesa, Ukrainian Radio Odesa, and digital platforms: