Новини компанії

Листопад 25, 2022

Проєкт Суспільного «Україна ззовні» презентували на міжнародному пітчингу в Амстердамі

Проєкт «Україна ззовні» (“Ukrainian from the outside”) Координаційного центру мовлення нацменшин Суспільного єдиний з України увійшов до шортлиста на міжнародний пітчинг EBU Documentaries Winter Edition 2022 в Амстердамі (Нідерланди). 

16 листопада експерти ЄМС з питань документалістики заслухали презентацію попереднього виробництва цього медіапроєкту в межах сесії «Особливий фокус: Україна та росія» міжнародного фестивалю документального кіно IDFA.

«Україна ззовні» — це проєкт про найбільшу міграційну кризу сучасного світу, яка виникла в Європі через повномасштабне вторгнення росії. 12 історій жінок, які руйнують стереотипи про біженок. Разом із тим це історії країн і людей, які прихистили українців.

Проєкт Суспільного проходив пітчинг в одній категорії із європейськими мовниками — ZDF (Німеччина), RTS (Швейцарія), BBC (Велика Британія) та France TV (Франція). На сесії, після презентації кожного проєкту, відбувалось голосування, де представники світових суспільних мовників висловлювали свою підтримку та готовність співпрацювати й транслювати проєкт на своїх каналах з перекладом. Проєкт «Україна ззовні» отримав підтримку понад десяти Суспільних мовників країн Європи (BBC (Великобританія), SVT (Швеція), DR (Данія), NRK (Норвегія), CTV (Чеська Республіка), ARTE GEIE (Франція/Німеччина), TG4 (Ірландія) та HRT (Хорватія)), а також представників Австрії та Японії. Команда планує реалізувати проєкт разом з іноземними колегами у першому кварталі наступного року. Така співпраця — унікальний досвід для українського Суспільного мовника. Загалом, цього року на конкурс подали 51 проєкт від 22 різних компаній.

Керівниця Координаційного центру мовлення нацменшин Суспільного Анастасія Гудима розповідала, що у перервах між сесіями пітчингів команда проєкту багато спілкувалася з іноземними колегами, намагаючись зрозуміти потреби аудиторії  їхніх  країн, адже у складний час в Україні, особливо важливо працювати на міжнародну аудиторію.

«З висновків: інформаційного, новинного контенту про Україну достатньо, проте він не дає можливості зрозуміти глибше усі аспекти нашої боротьби. Російська пропаганда роздмухує байдужість до українців. Фактично спонукає бути байдужим до чужого болю, правди та логіки. Пробудити людей до глибшого розуміння українського контексту можуть проєкти, які апелюють до душі, до прикладу, документалістика чи сторітелінг, уникаючи маніпуляції на нашій травмі, — додає Анастасія Гудима. — Колеги з інших країн у презентаціях своїх проєктів вбачають потребу у співчутті росіянам як жертвам режиму, які не мають вибору. Тому нам важлива підтримка, аби реалізувати проєкт "Україна ззовні", і ми її отримали»

Креативна продюсерка проєкту Олена Кривенко вважає почесною нагоду презентувати перед європейською аудиторією власний проєкт «Україна ззовні».

«Представники з України вперше були запрошені на цей міжнародний захід в Амстердамі. Ми дуже хотіли, аби вони бачили реальну картину подій в нашій країні та знали, що українці вдячні за підтримку всім, хто допомагає нам впродовж 9 місяців війни, — розповідає Олена Кривенко. — На жаль, вже відчувається втома у європейських колег від нашого контенту про війну, але нашою основною ціллю було змінити фокус подання матеріалу та не виставляти українців жертвами у цій війні, а навпаки, показати їхню силу духу та боротьбу з ворогом на різних фронтах. Сподіваюсь, що цей меседж нам вдалось донести іноземним колегам»

Нагадаємо, 16 та 17 листопада під час засідання експертів ЄМС з питань документалістики на міжнародному фестивалі документального кіно IDFA було відібрано проєкти, які отримають підтримку та допомогу з реалізацією у співпраці з організаціями-членами ЄМС. Пітчингова сесія стосувалася таких жанрів: огляд поточних подій, сучасна історія, мистецтво і культура, проєкти, потенційно цікаві для «Великої 5»** та інші. 

Суспільне Мовлення — єдине медіа в Україні, яке регулярно виготовляє проєкти мовами національних спільнот — для них, а про них — українською. У 2019 році був створений Координаційний центр мовлення національних меншин. Команда Центру збирає інформацію з усіх куточків України про найважливіші для кожної спільноти події, виклики та проблеми, прагне створити середовище рівності, толерантності та плюралізму нацменшин.

* Європейська мовна спілка (ЄМС) (англ. European Broadcasting Union, EBU) є найбільшою у світі професійною асоціацією телерадіомовників і станом на 2022 рік має 112 активних членів з 56 країн, а також 31 асоційований член в Азії, Африці, Австралії та Америці. Разом усі вони охоплюють аудиторію понад мільярд людей у світі, мовлячи 153 мовами. 

ЄМС/ЄСРТ є організатором конкурсів сімейства «Євробачення» (пісенний конкурс Євробачення, дитячий пісенний конкурс Євробачення, танцювальний конкурс Євробачення тощо, «Магічне циркове шоу Євробачення»). ЄМС/ЄСРТ також є розпорядником ліцензій на трансляцію чемпіонатів світу з футболу, турнірів УЄФА (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Європи з футболу), зимових та літніх Олімпійських ігор, ралі «Дакар», інших світових подій.

** «Велика 5» також відома як E.D.D.S (Програма Євробачення з розвитку документального кіно) — програма для продюсерів ЄМС, присвячена створенню п’яти великих фільмів на рік за спільний кошт за допомогою ЄМС.

 

Suspilne’s project Ukraiina Zzovni presented at international pitching in Amsterdam

Ukraiina Zzovni (Ukraine from the Outside) by Suspilne’s National Minority Programming Coordination Center is the only Ukrainian project shortlisted to the international pitching EBU Documentaries Winter Edition 2022 in Amsterdam (the Netherlands).

On 16 November, EBU documentary experts were presented this media project’s pre-production in the framework of the session Special Focus: Ukraine and russia of the IDFA International Documentary Film Festival.

Ukraiina Zzovni (Ukraine from the Outside) is a project about the toughest migration crisis in the modern world, which happened in Europe as a result of the russian invasion of Ukraine. 12 women stories that are breaking the female refugee stereotypes. At the same time, these are stories of countries and people who sheltered Ukrainians.

The Suspilne’s project was pitched in the same category with such European broadcasters as ZDF (Germany), RTS (Switzerland), BBC (UK), and France TV (France). After each project was presented at the session, there was voting where representatives of global public broadcasters expressed their support and readiness to cooperate and transmit the project with translation on their channels. Ukraiina Zzovni (Ukraine from the Outside) was granted support from a dozen of European public broadcasters, including BBC (UK), SVT (Sweden), DR (Denmark), NRK (Norway), CTV (Czech Republic), ARTE GEIE (France/Germany), TG4 (Ireland) and HRT (Croatia), as well as representatives of Austria and Japan. The team intends to implement the project together with foreign colleagues in the first quarter next year. Such cooperation is a unique experience for the Ukrainian Public Broadcaster. Totally, 51 projects from 22 companies were submitted to the contest this year.

Anastasiia Hudyma, head of Suspilne’s National Minority Programming Coordination Center, said that during breaks between the pitching sessions, the project team talked a lot with foreign colleagues trying to understand the audience needs in their countries as it is especially important to work for the international audience at this hard time in Ukraine.

“I can conclude that there is enough information and news content about Ukraine, but it does not allow deep understanding of all aspects of our struggle. russian propaganda fuels indifference toward Ukrainians. In fact, it encourages to be insensitive to other people’s pain, truth and logic. The projects appealing to the soul, e.g., documentaries or storytelling, can invoke a better understanding of the Ukrainian context without manipulations on our trauma,” Anastasiia Hudyma adds. “In their project presentations, colleagues from other countries indicate a need to sympathize with russians being the regime victims having no choice. That is why support is important for us to fulfill the project Ukraiina Zzovni, and we got it.”

Olena Kryvenko, creative producer of the project, considers it an honor to present our own project Ukraiina Zzovni (Ukraine from the Outside) before the European audience.

“Representatives from Ukraine were invited to this international event in Amsterdam for the first time. We really wanted them to see the true picture of what is going on in our country and know that Ukrainians are grateful for support to everyone who has helped us for 9 months of war,” says Olena Kryvenko. “Unfortunately, our European colleagues are already tired of our content about the war, but our primary goal was to change the focus of the material presentation and not to depict Ukrainians as victims in this war, but on the contrary, to show their spiritual strength and fight against the enemy on various fronts. I hope that we managed to convey this message to our foreign colleagues.”

As a reminder, on 16 and 17 November, at the EBU documentary experts’ session of IDFA International Documentary Film Festival, the projects were selected that will be granted support and implementation assistance jointly with the EBU members. The pitching session covered such genres as coverage of ongoing events, modern history, art and culture, project of potential interest to the Big 5**, etc.

Suspilne Ukraine is the only media in Ukraine that regularly produces projects in languages of national minorities for them and in Ukrainian about them. In 2019, the National Minority Programming Coordination Center was organized. The Center’s team gathers information from all over Ukraine about events, challenges, and problems, most important for every community, and strives to create an environment of equality, tolerance, and pluralism of national minorities.

* The European Broadcasting Union (EBU) is the world's largest professional association of broadcasters and as of 2022 has 112 active members from 56 countries, as well as 31 associate members in Asia, Africa, Australia and America. Together they reach an audience of over one billion people worldwide, broadcasting in 153 languages.

The EBU is the organizer of the Eurovision family of contests (the Eurovision Song Contest, the Junior Eurovision Song Contest, the Eurovision Dance Contest, etc., the Eurovision Magic Circus Show). The EBU also holds licenses for broadcasting the World Football Championships, UEFA tournaments (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup, UEFA European Football Championship), Winter and Summer Olympic Games, Dakar Rally, and other world events.

** The Big 5 also known as E.D.D.S (Eurovision Documentary Development Programme) is a programme for EBU producers dedicated to the creation of five major films per year co-financed by the EBU.