Новини компанії

Листопад 25, 2022

Програму «Голос болгар» відзначили болгарські медійники

Цього року на XVII Всесвітній зустрічі болгарських медіа Благодійний фонд «13 століть Болгарія» відзначив нагородою керівницю проєкту та ведучу програми «Голос болгар» Анну Терзівець за внесок у поширення болгарської культури в Україні.

Зустріч на тему «ЗМІ та порятунок» відбулася в Єрусалимі та Тель-Авіві. Під час триденних заходів представники болгарських медіа обмінювалися досвідом та навчалися.

Програма болгарською мовою з українськими субтитрами «Голос Болгар» — у телеефірі вже понад 20 років. Транслюється на телеканалі Суспільне Одеса та на ютуб-каналі Суспільне Одеса. У випусках розповідають про збереження історичних цінностей, традицій, соціальне та побутове життя, волонтерство у час повномасштабної війни болгарського народу, який компактно проживає на території України (найбільше — в Одеській області, менше — в Запорізькій, Закарпатській, Кіровоградській областях і в Криму). На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну авторка й редакторка проєкту перебувала у Варні (Болгарія), де збирала і фільмувала  історії вимушено переселених українців.

Читайте також: Відчинили свої «Двері»: проєкт Суспільного про представників нацспільнот, які допомагають постраждалим від війни

Анна зазначає, що сьогодні, коли до подій в Україні прикута увага всього світу, важливо розповідати про особливості нашої країни різними мовами. Відтак зараз особливо важливим є мовлення мовами нацспільнот, яке зберегло та розвиває Суспільний мовник.

«Зараз у нас дуже зросла кількість переглядів програми болгарською мовою "Голос болгар", завдяки якій громадяни Болгарії та болгари, які проживають у різних країнах, можуть дізнатися, як раніше і зараз в умовах війни живуть етнічні болгари України. Нагороду, яку отримала програма на міжнародній зустрічі болгарських ЗМІ в Ізраїлі, підтверджує цей факт, а також важливість та необхідність розвивати проєкти, що розповідають про національні спільноти, які живуть в Україні, люблять її й сьогодні захищають від ворога», — каже Анна Терзівець.

Нагадаємо, що на Українському Радіо щодня виходять новини про події в Україні мовами національних спільнот, зокрема болгарською мовою.

Суспільне Мовлення — єдине медіа в Україні, яке регулярно виготовляє проєкти мовами національних спільнот — для них, а про них — українською. У 2019 році був створений Координаційний центр мовлення національних меншин. Команда Центру збирає інформацію з усіх куточків України про найважливіші для кожної спільноти події, виклики та проблеми, прагне створити середовище рівності, толерантності та плюралізму нацменшин.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

На Одещині 一  це телеканал Суспільне ОдесаУкраїнське Радіо Одеса та цифрові платформи: 

 

Holos Bolhar (Voice of Bulgarians) programme awarded by Bulgarian media

At this year’s 17th World Meeting of Bulgarian Media, 13 Centuries Bulgaria charity foundation awarded Anna Terzivets, project manager and presenter of Holos Bolhar (Voice of Bulgarians) program for her contribution to disseminating the Bulgarian culture in Ukraine.

The meeting called “Media and Salvation” took place in Jerusalem and Tel Aviv. Representative of Bulgarian media used the three-day events for exchanging the experience and training.

Holos Bolhar (Voice of Bulgarians), a program in Bulgarian language with Ukrainian subtitles, has been televised for over two decades. It is broadcast on Suspilne Odesa TV channel and Suspilne Odesa YouTube channel. The programme tells about preserving historical values, traditions, social and everyday life, wartime volunteer activities of Bulgarians living on the territory of Ukraine (mostly in Odesa region, and to some extent in Zaporizhzhia, Transcarpathia, and Kirovohrad regions, and also in Crimea). At the start of the full-scale russian invasion of Ukraine, the project author and editor was in Varna (Bulgaria) where she was collecting and filming stories of Ukrainians who had to relocate.

Read also: We open our Dveri (Doors): the project of Suspilne about representatives of national communities who help victims of war

Anna points out that today, when the global attention is focused on events in Ukraine, it is important to tell about our country’s specifics in various languages. Thus, it is especially important now to have broadcasting in languages of the national minorities, which the Public Broadcaster has preserved and develops.

“We have a growing number of views of the Holos Bolhar programme in Bulgarian, which helps the Bulgarian nationals and Bulgarians living in different countries to learn how ethnic Bulgarians lived and are living in Ukraine in the wartime conditions. The award the programme was given at the international meeting of Bulgarian media in Israel acknowledges that fact and also the importance and need to develop the projects telling about the ethnic communities that live in Ukraine, love it and are currently defending it from the enemy,” says Anna Terzivets.

As a reminder, the Ukrainian Radio broadcasts daily news about the developments in Ukraine in the national community languages, including Bulgarian.

Suspilne Ukraine is the only media in Ukraine that regularly produces projects in languages of national minorities for them and in Ukrainian about them. In 2019, the National Minority Programming Coordination Center was organized. The Center’s team gathers information from all over Ukraine about events, challenges, and problems, most important for every community, and strives to create an environment of equality, tolerance, and pluralism of national minorities.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

In Odesa region, these are Suspilne Odesa, Ukrainian Radio Odesa, and digital platforms: