Новини компанії

Листопад 16, 2022

Микола Чернотицький: «У викликах маємо знаходити нові можливості»

Члени правління Суспільного Мовлення поділилися досвідом роботи в умовах воєнного часу з колегами Суспільного мовника Латвії — головою правління Латвійського телебачення Іварсом Прієде та директоркою служби новин Іветою Елксне.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Суспільне зіткнулося з новими викликами, на які потрібно було оперативно реагувати: технічними, фінансовими, кадровими.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з новою реальністю: захоплення регіональних філій, глушіння супутникового сигналу та інформаційних ресурсів мовника, атаки на телевежі в Україні. В умовах війни ми не мали права зволікати. Виклики стали реальністю нашого життя, але в кожному з них ми знаходили нові можливості. Ми мали швидко реагувати, десь ризикувати та змінюватися», — розповів Микола Чернотицький

Читайте також: Ірина Славінська — членкиня Виконавчої ради ПЕН-клубу

З колегами з Латвійського суспільного мовника також спілкувалися Тетяна Кисельчук, членкиня правління Суспільного, відповідальна за інформаційне мовлення та діджитал-платформу, Андрій Таранов, член правління, відповідальний за маркетинг, Ангеліна Карякіна, генеральна продюсерка інформаційного мовлення, та інші члени команди.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Артем Галкін

 

Mykola Chernotytskyi: “We must find new opportunities in challenges”

Members of the Managing Board of Suspilne Ukraine shared their experience of working in wartime with colleagues of the Latvian Public Broadcaster, namely Chairman of the Management Board of Latvian Television Ivars Priede and Director of News Service Iveta Elksne.

Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine Mykola Chernotytskyi said that since the beginning of the full-scale invasion, Suspilne has faced new challenges to which it was necessary to respond promptly, that is, technical, financial and personnel ones.

“From the first days of the full-scale invasion we faced a new reality: seizure of regional branches, jamming of satellite signal and information resources of the broadcaster, attacks on TV towers in Ukraine. In the conditions of war, we had no right to delay. Challenges became a reality of our life, but in each of them we found new opportunities. We had to react quickly, take risks and change,” said Mykola Chernotytskyi.

Read also: Iryna Slavinska — member of the Executive Board of PEN Club

Tetiana Kyselchuk, Member of Suspilne Managing Board in charge of news broadcasting and digital platform, Andrii Taranov, Member of the Managing Board in charge of marketing, Angelina Kariakina, General Producer of Information Broadcasting Directorate, and other members of the team also communicated with colleagues from the Latvian Public Broadcaster.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

Photo — Artem Halkin