Новини компанії

Листопад 09, 2022

Суспільне та «Українська правда» розпочали співпрацю

Суспільне Мовлення та «Українська правда» підписали меморандум про співпрацю. Відтепер портал «Українська правда» розміщуватиме новини та репортажі Суспільне Новини та місцевих телеканалів Суспільного мовника на своєму вебсайті.

«Суспільне Новини та “Українська правда” — два медіа, для яких дотримання журналістських стандартів — основа існування. Обидва — щорічно у переліках найякісніших загальноукраїнських медіа Інституту масової інформації. Ми об’єднуємо зусилля, щоб давати нашій аудиторії ще більше якісного контенту — важливу, оперативну, неупереджену інформацію без маніпуляцій. Впевнена, що наша співпраця може стати прикладом для інших медіа, посилюючи його ринок», — розповіла Тетяна Кисельчук, членкиня правління Суспільного Мовлення, відповідальна за інформаційне мовлення та діджитал-платформу.

Читайте також: Суспільне Новини — серед лідерів із дотримання журналістських стандартів.

Відповідно до меморандуму «Українська правда» розміщуватиме сюжети Суспільного у рубриці «Відео дня». 

«Відтак читачі УП отримують можливість бачити якісні відеосюжети Суспільного, яке має найширшу журналістську мережу в Україні. Так само Суспільне отримує нових глядачів завдяки платформі УП. Це взаємовигідна співпраця, та головніше — поширення якісного контенту. Особливо це важливо у часи війни, коли від правдивої інформації залежать життя людей», — вважає Тетяна Кисельчук.

«Новинний відеоконтент, особливо з регіонів, завжди був сильною стороною Суспільного в діджитал. Радий можливості показати його нашій аудиторії», — зазначив виконавчий директор «‎Української правди» Андрій Боборикін.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії.

 

Suspilne and Ukrainska Pravda start cooperation

Suspilne Ukraine and Ukrainska Pravda signed a memorandum of cooperation. From now on, the Ukrainska Pravda portal will post news and reports from Suspilne News and local TV channels of Suspilne on its website.

"Suspilne News and Ukrainska Pravda are two media outlets for which adherence to journalistic standards is the basis of existence. Both are annually included in the lists of the best all-Ukrainian media by the Institute of Mass Information. We are joining forces to provide our audience with even more quality content, with relevant, actionable, unbiased information without manipulation. I am confident that our cooperation can become an example for other media, strengthening its market,” Tetiana Kyselchuk, a member of Suspilne Managing Board, responsible for information broadcasting and the digital platform, said.

Read also: Suspilne News being among the leaders in compliance with journalistic standards.

According to the memorandum, Ukrainska Pravda will post Suspilne stories in the Video of the day column.

“Therefore, UP (Ukrainska Pravda) readers get the opportunity to see high-quality video stories of Suspilne, which has the widest journalistic network in Ukraine. In the same way, Suspilne receives new viewers thanks to the UP platform. This is mutually beneficial cooperation, and most importantly, the distribution of quality content. This is especially important in times of war, when people's lives depend on true information,” Tetiana Kiselchuk says.

“News video content, especially from the regions, has always been a strong point of Suspilne in digital. I'm glad to have the opportunity to show it to our audience,” Andrii Boborykin, executive director of Ukrainska Pravda, said.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels.