Новини компанії

Жовтень 12, 2022

Суспільне Мовлення і BBC підписали Меморандум про співпрацю під час Євробачення-2023

У вівторок, 11 жовтня, голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та генеральний директор BBC Тім Деві підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю.

BBC та Суспільне Мовлення домовилися про формат представлення України як країни-переможця Пісенного конкурсу Євробачення-2022 під час проведення конкурсу у Великій Британії у 2023 році.

«Я вдячний нашим партнерам — BBC — за продуктивну співпрацю. Ми вже узгодили ключові принципи і напрями роботи, щоб спільно забезпечити унікальне Євробачення: це музичне свято поєднає сучасну  українську культуру і все різноманіття британської музики та творчості», — сказав Микола Чернотицький.

У Меморандумі йдеться, що Суспільне Мовлення та BBC домовилися залучити українських артистів та українську креативну спільноту до організації та проведення конкурсу.

Представник Суспільного Мовлення увійде до складу загальної Наглядової комісії BBC для проведення Євробачення-2023. Також фахівці Суспільного будуть залучені до інтеграції українських елементів під час підготовки і проведення конкурсу.

Суспільне та BBC також узгодили сфери співпраці в межах підготовки та проведення Конкурсу, які, зокрема стосуються дизайну, художнього та музичного оформлення Євробачення-2023, використання українських культурних елементів в програмному наповненні, відображення України як країни-переможця Євробачення-2022 та обрання ведучих.

Зазначимо, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги Kalush Orchestra в Турині цього року через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки. 

Гранд-фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.  

Нагадаємо, Суспільне Мовлення до 15 жовтня приймає заявки на участь у Національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення. Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. 

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Фото: BBC
 

Suspilne Ukraine and the BBC sign a Memorandum of Cooperation for Eurovision 2023 

On Tuesday, 11 October, Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, and Tim Davie, Director General of the BBC, signed a Memorandum of Cooperation.

The BBC and Suspilne Ukraine have agreed on how Ukraine will be presented as the winning country of the Eurovision Song Contest 2022 during the contest in the UK in 2023.

“I am grateful to our partners at the BBC for productive cooperation. We have already agreed on the key principles and areas of work to jointly ensure a unique Eurovision. This musical festival will combine modern Ukrainian culture and all the diversity of British music and creativity,” said Mykola Chernotytskyi.

The Memorandum states that Suspilne Ukraine and the BBC have agreed to involve Ukrainian artists and the Ukrainian creative community in the organization and delivery of the contest.

A representative of Suspilne Ukraine will be part of the overarching BBC Supervisory Committee for Eurovision 2023. Also, specialists of Suspilne will be involved in the integration of Ukrainian elements during the preparation and delivery of the contest.

Suspilne and the BBC also agreed on areas of cooperation within the framework of the preparation and delivery of the Contest, which, among other things, relate to the design, artwork and music theme of Eurovision 2023, the use of Ukrainian cultural elements in the programming, the display of Ukraine as a ESC winning country and the selection of presenters.

It should be noted that Liverpool will host the 67th Eurovision Song Contest in May 2023. The contest will be held in the UK after the victory of Kalush Orchestra in Turin this year, due to the fact that the event cannot be held in Ukraine for security reasons.

The grand final of the Eurovision Song Contest 2023 will be held at the Liverpool Arena on 13 May, and the semi-finals will be held on 9 and 11 May.

As a reminder, Suspilne Ukraine is accepting applications for participation in the National Selection for the Eurovision Song Contest until 15 October. The final of the National Selection for Eurovision 2023 will be held in Kyiv in December.

Suspilne Ukraine, which is a member of the European Broadcasting Union, organizes and conducts the selection of a song and a representative of Ukraine, as well as ensures the participation of a representative of Ukraine in the Eurovision Song Contest 2023.

Photo: BBC