Новини компанії

Серпень 17, 2022

Суспільне Мовлення розпочинає Нацвідбір на Євробачення-2023

У середу, 17 серпня, Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у Національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення. Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua

Це вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення-2023 у Великій Британії.

Період підготовки — не єдине, що змінилося, нижче розповідаємо про нововведення й нагадуємо базові вимоги до учасників і конкурсної пісні.

 • Офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

«Як музикант, що постійно працює, я добре розумію, наскільки потужною зброєю є музика під час війни. Музика підіймає з емоційного дна, дає надію, заряджає, лікує. Україні є що дати світові, ми нація вільних людей, які хочуть створювати, а не руйнувати, і дуже важливо, щоб нова українська музика народжувалась і потрапляла до людей. 

Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Артиста, який саме завдяки його музиці, його унікальності, таланту та харизмі, зможе бути своїм на будь-якому світовому фестивалі або концертному майданчику. Музиканта, який буде звучати у навушниках та плейлистах людей по всьому світу. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору. Приймання заявок триватиме до 15 жовтня, тож у вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ», — розповів Дмитро Шуров.

 • Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці. Цього року Суспільний Мовник дослухався до побажань аудиторії й планує провести онлайн-голосування за тих, хто даватиме професійну оцінку виступам учасників. 

Читайте також: Суспільне оголошує нацвідбір на Дитяче Євробачення-2022

 • Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі. 
 • Вік виконавців — від 16 років. 
 • Кількість учасників колективу — до 6 осіб. 
 • Хронометраж пісні — до 3 хвилин. 
 • Мова пісні — будь-яка, крім мови держави-агресора. 
 • Виконання пісні відбуватиметься наживо. Фонограма може містити записаний беквокал, але ніколи — основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника. 
 • Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою. 

Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного. Далі переможець Нацвідбору має укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі Євробачення. 

Читайте також: BBC оголошує шортлист із семи міст для проведення Пісенного конкурсу Євробачення-2023

Попри перемогу українського гурту «Kalush Orchestra» на Євробаченні-2022, наступний конкурс відбудеться не в Україні. Рішення перенести проведення конкурсу до Великої Британії з міркувань безпеки прийняла Європейська мовна спілка (ЄМС). На її запрошення британський суспільний мовник BBC стане організатором Євробачення-2023 на честь і підтримку України. Представник України автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

 

Suspilne Ukraine starting the National Selection for Eurovision 2023

On Wednesday, August 17, Suspilne Ukraine will start accepting applications for participation in the National Selection for the Eurovision Song Contest. The deadline for submitting applications is October 15, 2022. Applications for participation in the National Selection are accepted using the form on the website www.eurovision.ua.

This is the first time the preparation process for the contest starts in the summer, and already in December it will be known who will represent Ukraine on the stage of Eurovision 2023 in Great Britain.

The preparation period is not the only thing that has changed, below we tell about the innovations and remind the basic requirements for participants and the contest song.

 • Musician Dmytro Shurov (Pianoboy) will be the official music producer of the National Selection for Eurovision.

“As a full-time musician, I understand well how powerful a weapon music is in times of war. Music lifts from the emotional bottom, gives hope, recharges, heals. Ukraine has something to give to the world, we are a nation of free people who want to create, not destroy, and it is very important that new Ukrainian music is born and reaches people.

I am delighted to have the opportunity to be the music producer for this year's selection. I want Europe to hear and see a modern Ukrainian musician who is part of the world musical context. An artist who, thanks to his music, his uniqueness, talent and charisma, will be able to be his own at any world festival or concert venue. A musician who will be heard in the headphones and playlists of people all over the world. I know that we have such people, and although it is very difficult to create now, I invite and urge musicians of all styles and genres to urgently take up their favorite instrument and join the selection. Applications will be accepted until October 15, so you have almost two months to create your winning song that breathes the new Ukraine, a song that will touch and inspire the world,” said Dmytro Shurov.

 • The composition and the jury for the final of the National Selection and the national jury for the international Eurovision Song Contest will be determined by the Ukrainians. This year, the Public Broadcaster listened to the wishes of the audience and plans to hold an online vote for those who will provide a professional assessment of the participants' performances.

Read also: Suspilne announcing the National Selection for Junior Eurovision 2022

 • As in previous years, solo performers or bands that already exist or were created specifically for participation in the National Selection are allowed to participate in the Eurovision Song Contest.
 • The age of performers is from 16 years old.
 • The number of team members is up to 6 people.
 • The length of the song is up to 3 minutes.
 • The language of the song is any, except for the language of the aggressor state.
 • The song will be performed live. A soundtrack may contain recorded backing vocals, but never lead vocals or other vocals that will assist the original voice of the participant.
 • Personal participation in the audition of the longlist participants is mandatory.

The final of the National Selection for Eurovision 2023 will be held in Kyiv in December. The winner will be announced during the live broadcast on Suspilne TV channels and digital platforms. Then the winner shall sign a contract with Suspilne on his/her participation in Eurovision Song Contest.

Read also: BBC publishing a shortlist of 7 cities to host Eurovision Song Contest 2023

Despite the fact that the Ukrainian band Kalush Orchestra won Eurovision 2022, the next contest will not be held in Ukraine. The European Broadcasting Union (EBU) decided to move the contest to the UK due to safety reasons. At EBU’s request, the British public broadcaster BBC will organize Eurovision 2023 in honor and support of Ukraine. The representative of Ukraine will automatically enter the final of the upcoming contest.

As a reminder, being a member of the EBU, Suspilne organizes and conducts selection of the song and representative from Ukraine and ensures his/her participation in Eurovision Song Contest 2023.