Оголошення про проведення мистецького конкурсу на виробництво проєкту «YouTube-проєкт для Суспільного» (напрям – експлейнер)

Жовтень 07, 2021

Оголошення 

про проведення мистецького конкурсу на виробництво 

юридичними особами та фізичними особами-підприємцями 

творчого проєкту «YouTube-проєкт для Суспільного»

(напрям – експлейнер)

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оголошує мистецький конкурс на виробництво юридичними особами та фізичними особами-підприємцями проєкту «YouTube-проєкт для Суспільного» (напрям — експлейнер) (далі — Конкурс).

Період подання документів — з 07 жовтня 2021 року по 08 листопада 2021 року (включно).

Суспільне стає відкритішим до зовнішнього ринку виробництва та залучає креативні індустрії для виготовлення привабливого конкурентоспроможного контенту.

Основним завданням конкурсу є: створення оригінального відеоконтенту, стартовим майданчиком розміщення якого є платформа Youtube, про формування громадянської ідентичності українців; масштабування України в сучасному світовому контексті; дослідження впливу історії на сучасність і майбутнє; розвиток ефективного суспільства; вивчення інструментарію критичного мислення; дослідження локальних ідентичностей; сприяння збільшенню інтересу молоді до України.

До розгляду приймаються пропозиції на виробництво проєкту з можливістю реалізації до 10 грудня 2022 року (включно) шляхом створення аудіовізуального продукту для демонстрації на цифрових платформах АТ «НСТУ».

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, та згідно з відповідним наказом АТ «НСТУ».

Вид Конкурсу — конкурс на виробництво.

Напрям Конкурсу — експлейнер.

Категорія Конкурсу — 100% замовлення АТ «НСТУ».

Тематична сесія, в якій буде проводитися Конкурс, — відеоконтент, створений для аудиторії 18-40 років, у форматі експлейнера, за темами: сучасна культура, сучасний соціум, історія, локальні ідентичності, футурологія.

Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом АТ «НСТУ».

Загальні конкурсні вимоги

Звертаємо увагу на те, що АТ «НСТУ» у своїй діяльності керується Законом України «Про публічні закупівлі», згідно з яким кандидат має відповідати одному або декільком кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Подавати проєкти для участі у Конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, зареєстрованих в Україні, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці.

Проєкти, що подаються на Конкурс, мають відповідати вказаним технічним вимогам.

Комплект вихідних матеріалів та довідково-інформаційних матеріалів.

Етапи Конкурсу

Конкурс відбуватиметься в три етапи:

І. Попередній відбір
Проєкти оцінюватимуться відповідальними за попередній відбір з огляду на наступні параметри: відповідність технічним вимогам; відповідність напряму; оригінальність ідеї; глибина розкриття теми; відповідність стратегії АТ «НСТУ» на 2020-2022 роки; цінностям та місії АТ «НСТУ»; обсяг фінансування.  

ІІ. Пітчинг

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

  • драматургічна якість;
  • актуальність теми;
  • строки виробництва;
  • відповідність вимогам каналу дистрибуції продукту;
  • конвергентність відеопродукту для різних соціальних мереж;
  • маркетинговий потенціал;
  • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

ІІІ. Захист проєктів

До уваги кандидатів / учасників Конкурсу!

Для участі у Конкурсі кандидати повинні в період з 07 жовтня 2021 року по 08 листопада 2021 року (включно) заповнити форму Реєстрації на участь у мистецькому конкурсі на виробництво юридичними особами та фізичними особами-підприємцями творчого проєкту «YouTube-проєкт для Суспільного» (напрям — експлейнер)

Також необхідно заповнити картку проєкту.

Форма реєстрації та подані документи мають бути заповнені українською мовою.

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації несе учасник Конкурсу.

Рішення АТ «НСТУ» про невідповідність умовам Конкурсу оскарженню не підлягає.

Кожен учасник Конкурсу гарантує, що надані матеріали не порушують майнові права інтелектуальної власності.

Учасник Конкурсу надає свою згоду на обробку персональних даних. Зі свого боку АТ «НСТУ» гарантує захист наданої інформації учасника Конкурсу.

Запитання щодо умов проведення конкурсу Ви можете надсилати за адресою korobchuk@gmail.com.