Новини компанії

Січень 19, 2024

7 років захищаємо свободи в Україні: про виклики та плани Суспільного на 2024 рік

Сьогодні, 19 січня, Суспільному Мовленню виповнилося 7 років. Саме у 2017-му компанія розпочала свій шлях з довгоочікуваної реформи, яка припинила існування державного медіа та заклала появу незалежного українського суспільного мовника з європейськими цінностями та єдиною місією на всіх — захищати свободи в Україні.

Читайте також: 2023: рік згуртованості й партнерства

2023 рік, попри складні виклики, підтвердив правильність нашого шляху та показав: з нами — мільйони українців. 

  • Ми маємо безпрецедентно високий рівень довіри аудиторії — 86%, яка дивиться, слухає та читає новини Суспільного. 
  • Ми перетнули межу в 10 млн підписок на наших діджитал-платформах. 
  • Наші журналісти отримували українські та міжнародні премії, серед яких найвагоміша європейська журналістська нагорода «Приз Європа 2023». 
  • Ми запустили новий спортивний телеканал Суспільне Спорт, Радіоточку та унікальну платформу архівних відео- й аудіофайлів Суспільне Медіатека.
  • Виробили якісні документальні проєкти. 

«Наш найбільший виклик — жити та розвиватись в умовах війни. Завдяки підтримці партнерів ми вистояли як інституція й адаптувались до викликів часу. Наразі ми робимо все можливе, аби наша аудиторія отримувала інформацію тут і зараз всіма доступними нам каналами інформації. Ми пишаємося рішучістю колег, які, ризикуючи життям, їздять на лінію фронту, і ми вдячні кожному працівнику, адже завдяки їм ми мовимо. І окрема подяка кожному захиснику країни, завдяки яким ми можемо щодня робити свою роботу», — зазначив голова правління Микола Чернотицький.

У 2024 році команда Суспільного Мовлення крокує далі та ділиться планами.

«2024 рік для нашої команди буде роком чергових викликів: старих та нових. Емоційне вигорання, мінімальний горизонт планування, інформаційний шум, поляризація та нові технології — і все це в умовах продовження війни. Наші аудиторії потребуватимуть глибших та зрозуміліших матеріалів, які розповідатимуть про те, що відбувається насправді. Ми плануємо бути поруч з нашими аудиторіями і знайомити їх з досвідами та практиками, які допоможуть зрозуміти та гідно пережити складні часи. 

В умовах тривалої війни найбільшим викликом для нас є загибель наших людей, загроза втрати державності або зміни демократичного курсу країни. З іншими викликами ми напевно впораємось!»Марія Фрей, членкиня правління Суспільного Мовлення, відповідальна за новини та регіональне мовлення.

«Продовжуємо бути найбільш надійним медійним сервісом для українців під час війни, це стосується усіх платформ: телебачення, радіо і діджиталу. Окрім планових проєктів, у цьому році для нас будуть особливі події: Олімпіада та 100-річчя Українського Радіо.

Головний виклик — зберегти команди, підтримувати наших працівників у цей складний час», — Дмитро Хоркін, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформи радіо, телебачення та діджитал.

«Ми дуже ефективно провели 2023 рік, завдання 2024-го — не втратити темп. У дослідженнях ми будемо разом з колегами з індустрії відновлювати й оновлювати систему вимірювання аудиторії та технології дослідження суспільної думки. Наша місія — розуміти суспільні настрої й ділитися цими знаннями.

На міжнародному напрямку минулий рік був безпрецедентним за рівнем активності, важливо підтримувати актуальність новин про Україну та увагу до українського контенту, продовжувати нашу інтеграцію в ЄМС.

Завдання команди маркетингових комунікацій — допомагати людям швидко і зручно знаходити наш контент на всіх можливих платформах. Цього року ми говоритимемо про 100 років Українського Радіо, про Євробачення і про Олімпіаду, і вже традиційно — про цілу серію премʼєр від Суспільного», — Андрій Таранов, член правління Суспільного, відповідальний за маркетинг.

«Маю дуже великі сподівання щодо нового формату впровадження змін в компанії, який ми активували наприкінці 2023 року й активно використовуємо зараз. Це робота в так званих “малих групах”, які сформовано навколо окремих проблем та задач, виявлених у дослідженні корпоративної культури 2023 року. Вважаю, що це може стати потужним інструментом саме на шляху змін на краще», Дмитро Козлов, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за управління персоналом.

Окрім цього, 2024 року в компанії планують приділити набагато більше уваги роботі з корпоративною культурою у філіях. 

Щодо довгострокових планів: Суспільне напрацювало «Стратегію залучення, розвитку та підтримки талантів Суспільного мовника на 2023–2028 роки»: «Саме ця Стратегія визначає, як HR-команда сприяє досягненню стратегічних цілей компанії. Та спрямовує діяльність із залучення, розвитку, утримання та підтримки всіх працівників у найближчі 5 років».

Дмитро Козлов зазначає, що у 2024 році перед Суспільним і загалом перед усіма українськими медіа постане виклик, який складається з двох частин: «По-перше, це дедалі більший дефіцит талантів у медіа, обумовлений мобілізацією та вимушеним виїздом за кордон великої кількості талановитих медійників. Але це об’єктивна реальність і, у випадку з мобілізацією потреба набагато важливіша за будь-яку галузь чи окрему медіагрупу. Друга частина цього ж виклику — загальна емоційна виснаженість кожного та кожної в нашій країні через війну, що триває вже десять років. Подолати цей виклик повністю неможливо, але важливо враховувати це в роботі та знаходити інструменти й механізми відновлення кожного для реалізації місії Суспільного».

«2024 року ми маємо плани на підписання двох нових великих грантових угод та продовжимо роботу з реалізації поточних, повʼязаних з великою технологічною модернізацією Суспільного та створенням нового контенту. Нові угоди започаткують проєкти на майбутні 2-3 роки. У фокусі особливої уваги — розвиток національної інформаційної мережі.

Щодо викликів: продовжує змінюватися структура споживання контенту, що потребує від медіакомпаній нових шляхів залучення споживачів. Суспільне, своєю чергою, буде працювати над розширенням охоплення аудиторії через створення нових продуктів та зміни у дистрибуції контенту. При цьому ми залишаємося у важких та непередбачуваних умовах війни, що буде вимагати від нас швидкого реагування на ще не відомі нам виклики й загрози», — Родіон Кочубей, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за напрям операційної діяльності

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Маємо Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні. Захищаємо свободи в Україні.

 

Seven years of protecting freedoms in Ukraine: on challenges and plans of Suspilne Ukraine for 2024

Today, on 19 January, Suspilne Ukraine celebrates its 7th anniversary. It was in 2017 that the Company began its journey with the long-awaited reform that ended the existence of the state-owned media and paved the way for the emergence of an independent Ukrainian public service broadcaster with European values and a universal mission to protect freedoms in Ukraine.

Read also: 2023: Year of Unity and Partnership

Despite the tough challenges, the year 2023 showed that we are on the right way and that millions of Ukrainians are standing with us. 

  • We have an unprecedentedly high level of trust from the audience with 86% watching, listening and reading the news delivered by Suspilne Ukraine. 
  • Our digital platforms have over ten million subscribers. 
  • Our journalists received Ukrainian and international awards, including the Prix Europa 2023, the most important European journalism award. 
  • We launched Suspilne Sport, a new sports TV channel, Radiotochka, a radio station, and Suspilne Mediateka (Media Library), a unique platform for archival video and audio files.

We produced high-quality documentary projects. 

"Our biggest challenge is to live and grow in a time of war. With the support of our partners, we have survived as an institution and adapted to the challenges of the moment. We are currently doing everything possible to ensure that our audience receives information here and now through all the information channels available to us. We are proud of the determination of our colleagues who risk their lives while travelling to the frontline, and we are grateful to each and every employee, as they are the reason we can broadcast today. And special thanks to every defender of Ukraine, who makes it possible for us to do our job every day," said Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board.

In 2024, the Suspilne Ukraine team is moving forward while sharing its plans.

"2024 will be a year of new challenges for our team, both existing and new. Emotional burnout, a minimum planning horizon, information noise, polarisation and new technologies – all in the context of the ongoing war. Our audiences will need more in-depth and understandable content telling them what is really going on. We plan to be close to our audiences and show them experiences and practices that will help them understand and survive difficult times with dignity. 

In the context of a lasting war, the death of our people, the threat of losing our statehood or change in the country's democratic course are the biggest challenges for us. We will surely cope with the other challenges!" commented Mariia Frey, Member of the Suspilne Managing Board responsible for news and regional broadcasting.

"We continue to be the most reliable media service for Ukrainians during the war, and this applies to all platforms, including television, radio and digital platforms. In addition to the planned projects, we will have special events this year, in particular, the Olympics and the 100th anniversary of Ukrainian Radio.

The main challenge is to keep the teams together and support our employees in these difficult times," remarked Dmytro Khorkin, Member of the Suspilne Managing Board responsible for radio, television and digital platforms.

"We have had a very productive year in 2023, and the challenge for 2024 is to keep up the momentum. In our research, we will work together with our colleagues in the industry to recover and update the audience measurement system and public opinion research technologies. Our mission is to understand public sentiment and share this knowledge.

Internationally, last year was unprecedented in terms of activity, and it is crucial to maintain the relevance of news about Ukraine and attention to Ukrainian content while continuing our integration into the EBU.

The task of the marketing communications team is to help people find our content quickly and conveniently on all platforms available. This year, we will talk about 100 years of Ukrainian Radio, Eurovision and the Olympics, and, traditionally, about a whole series of premieres from Suspilne Ukraine," commented Andrii Taranov, Member of the Suspilne Managing Board responsible for marketing.

"I have very high expectations for the new format of implementing changes in the Company, which we introduced at the end of 2023 and are actively using now. This involves working in so-called "small groups" formed around specific issues and tasks identified in the 2023 Corporate Culture Survey. I believe that this can become a powerful tool on the way to change for the better," explained Dmytro Kozlov, Member of the Suspilne Managing Board responsible for HR management.

Moreover, in 2024, the Company plans to pay much more attention to corporate culture in its branches. 

As for long-term plans: Suspilne Ukraine has developed the Strategy for Attracting, Developing and Supporting Talents of the Public Broadcasting Company for 2023-2028: "This Strategy defines how the HR team contributes to achieving the Company's strategic goals and focuses on attracting, developing, retaining and supporting all employees in the next 5 years."

Dmytro Kozlov notes that in 2024 Suspilne Ukraine and all Ukrainian media in general will face a double challenge: "Firstly, there is a growing shortage of talent in the media due to the mobilisation and forced migration of a large number of talented media professionals abroad. But this is an objective reality and, in the case of mobilisation, the need is much more important than any industry or individual media group. The second part of the challenge is the overall emotional exhaustion of everyone in Ukraine because of the war that has been going on for ten years. It is impossible to overcome this challenge completely, but it is essential to consider it in our work and find tools and mechanisms to support everyone to achieve the mission of Suspilne Ukraine."

"In 2024, we have plans to sign two new major grant agreements and continue to perform the current ones related to a major technological upgrading of Suspilne Ukraine and the creation of new content. The new agreements will launch projects for the next 2–3 years. The development of a national information network will be at the centre of attention.

As for the challenges, the structure of content consumption continues to change, which requires media companies to find new ways to attract consumers. Suspilne Ukraine, in turn, will work to expand its audience reach by creating new products and changing the distribution of content. At the same time, we keep working amidst difficult and unpredictable conditions of war, which will require us to respond quickly to the yet unknown challenges and threats," noted Rodion Kochubey, Member of the Suspilne Managing Board responsible for business operations.

Suspilne Ukraine is an independent media company with a powerful reach across all platforms, including the Pershyi, Suspilne News, Suspilne Kultura and Suspilne Sport TV channels, a national network of local channels, and Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura and Radiotochka radio stations. Only verified news is available on the suspilne.media website and national and local digital platforms. We broadcast in the languages of national communities, represent Ukraine at the Eurovision Song Contest, develop the children's resource Brobaks, and train the media community at the Public Media Academy. We have the Suspilne Mediateka (Media Library), a platform of unique video and audio files from the 1950s to the present day. We protect freedoms in Ukraine.