Новини компанії

Липень 06, 2023

Розширення виробництва із Суспільним — Ноель Карран про плани ЄМС

«Для Європейської мовної спілки пріоритет номер один — в часи повномасштабного вторгнення продовжувати всіма можливими способами підтримувати неймовірну роботу Суспільного. Ми будемо допомагати поширювати історії з України завдяки нашим репортерам, редакції новин, а також через обмін новинами в Європі та світі», — заявив генеральний директор Європейської мовної спілки Ноель Карран.

Він розповів, що члени Європейської мовної спілки та Суспільне Мовлення можуть виробляти спільні документальні фільми й журналістські розслідування.

«Я цілком переконаний, що варто подумати про ширшу копродукцію, тому що зараз, очевидно, існує величезна зацікавленість щодо України. Війна торкнулася всіх куточків України, та нещодавно я був у Києві й бачив, що життя триває, зокрема живе й мистецтво. Люди демонструють неймовірну стійкість, і я гадаю, що поширення таких історій є надзвичайно важливим. Безумовно, копродукція — це той шлях, яким треба йти», — підкреслив Ноель Карран.

Читайте також: Проєкт Суспільного «Wedding during the War» — серед переможців The UCC Documentary Pitch

За його словами, ЄМС вже виробила декілька спецпроєктів про події повномасштабної війни в Україні, зокрема розслідування про вивезення українських дітей з України до росії: «Матеріали наших журналістів вийшли тривожними й дуже емоційними. Вони транслювалися по всьому світу й отримали неймовірну реакцію. Тому ми хочемо бачити більше таких розслідувань». 

Нагадаємо, 29-30 червня в Іспанії пройшла 90-та Генеральна асамблея ЄМС, в якій взяли участь Микола Чернотицький, голова правління Суспільного Мовлення та член виконавчої ради ЄМС, а також Андрій Таранов, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за маркетинг.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії та супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Expanding production with Suspilne - Noel Curran on EBU plans

"For the European Broadcasting Union, the number one priority is to continue to support the incredible work of Suspilne Ukraine in every way possible in the face of full-scale invasion. We will help spread the stories from Ukraine through our reporters, newsrooms, and by sharing the news in Europe and around the world," said Noel Curran, Director General of the European Broadcasting Union.

He said that the members of the European Broadcasting Union and Suspilne Ukraine could produce joint documentaries and investigative journalism.

"I'm quite convinced that we should think about broader co-productions, because there is obviously a huge interest in Ukraine right now. The war has affected all parts of Ukraine, but I was recently in Kyiv and saw that life goes on, including art. People are showing incredible resilience, and I think it's extremely important to share these stories. Co-production is definitely the way to go," Noel Curran emphasized.

According to Noel, the EBU has already produced several special projects about the events of the full-scale war in Ukraine, including an investigation into the deportation of Ukrainian children from Ukraine to russia: "Our journalists' reports were disturbing and very emotional. They were broadcast around the world and received an incredible response. That is why we want to see more such investigations."

As a reminder, on June 29-30, Spain hosted the 90th EBU General Assembly, which was attended by Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine and member of the EBU Executive Board, and Andriy Taranov, member of the Bthe Managing Board of Suspilne Ukraine responsible for marketing.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and its digital platforms.