Новини компанії

Травень 01, 2023

80 років тому вперше прозвучали позивні Українського Радіо

Вперше знаменита мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий» прозвучала 2 травня 1943 року на початку радіоефіру одного з підрозділів Українського Радіо, що перебував в евакуації під час Другої світової війни.  

Українське Радіо до нападу Німеччини на СРСР мовило з Києва, але з першими бойовими діями було евакуйоване спочатку до Харкова, а потім далі вглиб території СРСР. 

«Автор музики на слова “Реве та стогне Дніпр широкий” — композитор Данило Крижанівський. Це дуже важливо, що 80 років в ефірі Українського Радіо нашими позивними є ця мелодія. З початком окупації радіо переїхало з Києва до Харкова. Українське Радіо мовило як фронтовий філіал основної української урядової станції імені Тараса Шевченка, їй присвоїли назву “Дніпро”. Це був радіопотяг, який складався з близько десяти вагонів, що рухався слідом за фронтом і не раз зазнав бомбардувань. Це була така похідна радіостанція, і колектив журналістів вирішив ідентифікувати її позивними. Дослідники радіомовлення вважають, що запропонував використати мелодію “Реве та стогне Дніпр широкий” журналіст Українського Радіо Семен Кушніренко», — розповідає член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, телебачення та цифрові платформи Дмитро Хоркін.

Багато років позивні Українського Радіо звучали у виконанні акустичної бандури Андрія Бобиря, розповідає зберігач музею та ветеран Українського Радіо Анатолій Табаченко. 

«Сам Андрій Бобир був мобілізований ще на початку війни. Колись він мені розповів свою історію, що служив у винищувальній авіації й під час служби він своїми руками зробив бандуру і з хлопцями на передовій співав “Реве та стогне Дніпр широкий”. Перевозив бандуру в порожнині крила свого літака ― як оберіг, що рятує від смерті. І бандура таки врятувала», — розповідає Анатолій Табаченко.

Радіостанція «Дніпро» проіснувала до лютого 1944 року, коли після повернення основного колективу з евакуації до Києва радіостанції об’єднали.

За 80 років традиційна мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий» кілька разів набувала нових аранжувань, проте основна мелодія залишалася з Українським Радіо.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media, а також в соцмережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, Viber та Twitter англійською мовою для міжнародної аудиторії.

 

80 years ago, the call signs of Ukrainian Radio were first heard

The famous melody "Reve ta stohne Dnipr shyrokyi" (The wide Dnipro roars and moans) was heard for the first time on May 2, 1943, at the beginning of the radio broadcast of one of the Ukrainian Radio units that was evacuated during World War II.  

Before the German attack on the USSR, Ukrainian Radio broadcast from Kyiv, but with the first hostilities it was evacuated first to Kharkiv and then further into the territory of the USSR. 

"The composer Danylo Kryzhanivskyi is the author of the music for the words "Reve ta stohne Dnipr shyrokyi”. It is very important that this melody has been our call sign on the air of Ukrainian Radio for 80 years. With the beginning of the occupation, the radio moved from Kyiv to Kharkiv. Ukrainian Radio broadcast as a frontline branch of the main Ukrainian government station named after Taras Shevchenko, and it was given the name Dnipro. It was a radio train consisting of about ten cars that moved behind the front line and was repeatedly bombed. It was a kind of marching radio station, and the team of journalists decided to identify it by its call signs. Radio broadcasting researchers believe that it was Ukrainian Radio journalist Semen Kushnirenko who suggested using the tune "Reve ta stohne Dnipr shyrokyi" says Dmytro Khorkin, a member of the Suspilne Ukraine Managing Board in charge of radio, television and digital platforms.

For many years, the call signs of Ukrainian Radio were played by Andrii Bobyr's acoustic bandura, says Anatolii Tabachenko, a museum curator and veteran of Ukrainian Radio. 

"Andriy Bobyr himself was mobilised at the beginning of the war. He once told me his story that he served in fighter aircraft and during his service he made a bandura with his own hands and sang "Reve ta stohne Dnipr shyrokyi" with the guys on the front line. He transported the bandura in the wing cavity of his airplane as a talisman that saved him from death. And the bandura did save," says Anatolii Tabachenko.

The Dnipro radio station existed until February 1944, when the radio stations were merged after the main staff returned from evacuation to Kyiv.

For 80 years, the traditional melody "Reve ta stohne Dnipr shyrokyi" has been re-arranged several times, but the main melody has remained with Ukrainian Radio.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. For news about Ukraine, please visit suspilne.media and its digital platforms.