Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №61

Липень 29, 2021

Протокол № 61 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

29 липня 2021 року                                                                          м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00

Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради;
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради;
5. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради;
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради;
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової.
 

Відсутні:
1.    Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради.
 

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Ярослав Лодигін, член правління АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, голова Ревізійної комісії АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Марія Власюк, головна фахівчиня апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Денис Неклеса, фахівець з комунікацій департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, кандидат на посаду члена правління АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 12 (дванадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1.    Про Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ».
2.    Про погодження проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
3.    Про обрання члена правління АТ «НСТУ».
4.    Про затвердження форм контрактів з членами правління АТ «НСТУ».
5.    Про Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки.
6.    Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7.    Про умови і розміри оплати праці працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ».
8.    Про оголошення конкурсу на вакантну посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
9.    Про порядок функціонування комітету з питань етики.
10.    Про питання роботи Ревізійної комісії АТ «НСТУ».
11.    Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
12.     Різне.
 

Вирішили:
Затвердити порядок денний.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (М. Кречетов).
Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради приєднався Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Умов та критеріїв відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Відповідно до рекомендацій Ревізійної комісії АТ «НСТУ» була розглянута можливість відбору суб’єкта аудиторської діяльності не на один рік, а на три роки. Це дає можливість застосувати для закупівлі аудиторських послуг двоетапну процедуру відкритих торгів для закупівель вище порогів ЄС (більше 133 тис. євро) – це відкритий тендер, який передбачає на першому етапі перевірку кваліфікації учасників і технічних характеристик, після чого учасників, які відповідають вимогам, допускають до участі в аукціоні. Від директора фінансового АТ «НСТУ» був отриманий лист про те, що надані кваліфікаційні критерії та технічні вимоги щодо відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності відповідають вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Також під час засідання Комітету з питань аудиту отримано схвальні відгуки щодо застосування двоетапної процедури торгів від начальниці Служби внутрішнього аудиту та Голови Ревізійної комісії.

Вирішили:
Відповідно до підпункту 20 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 24 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності (додаток 1) для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради приєднався Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

2. Про погодження проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» погодити його та направити на затвердження акціонеру.

Родіон Кочубей поінформував, що обсяг мовлення у 2022 році збільшується на всіх платформах. Структура видатків фінансового плану (за рахунок фінансової підтримки) у розрізі напрямів використання: у 2021 році затверджено у сумі 2 274,20 млн грн, з них поточні видатки – 1838,50 млн грн, капітальні видатки – 435,70 млн грн; у проєкті фінансового плану на 2022 рік закладено у сумі 2 394,7 млн грн, з них поточні видатки – 2224,70 млн грн, капітальні видатки – 170,00 млн грн. Розподіл видатків за напрямами використання: оплата праці у 2021 році – 1 058,10 млн грн, планується у 2022 році – 1368,30 млн грн; товари, роботи, послуги, відрядження у 2021 році – 113,30 млн грн; заплановано у 2022 році – 152,60 млн грн; виробництво програм у 2021 році – 304,50 млн грн, заплановано у 2022 році – 240,00 млн грн; трансляція телерадіопрограм у 2021 році – 260,00 млн грн, заплановано у 2022 році – 345,40 млн грн; капітальні видатки у 2021 році – 435,70 млн грн, заплановано у 2022 році – 170,00 млн грн; видатки на оплату комунальних послуг, оплату податків, членських внесків суттєво не змінюються. Розподіл видатків між центральною дирекцією та філіями: у 2021 році затверджено для центральної дирекції – 1829,40 млн грн, для філій – 444,80 млн грн; у 2022 році заплановано для центральної дирекції – 1884,00 млн грн, для філій – 510,70 млн грн. Заплановано на 2022 рік надходження від комерційної діяльності: реклама – 52,50 млн грн; оренда – 24,60 млн грн; Будинок звукозапису – 1,1 млн грн; музей, хаб – 0,3 млн грн. Р. Кочубей зауважив, що відповідно до пункту 4 статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» від 17.04.2014 № 1227 VII (зі змінами) обсяг реклами буде зменшуватися, і наступного року це зменшення становитиме 50 %. Проте відповідно до пункту 3 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, компанія має закладати приріст показника надходжень від реклами. Після отримання точної суми фінансування на 2022 рік будуть внесені зміни до фінансового плану. Розподіл видатків за платформами: регіональне мовлення: у 2021 році – 585,20 млн грн, у 2022 році заплановано 664,00 млн грн; телебачення: у 2021 році – 449,90 млн грн, у 2022 році заплановано 537,70 млн грн; радіо: у 2021 році – 276,10 млн грн, у 2022 році заплановано 364,10 млн грн; новини: у 2021 році – 86,70 млн грн, у 2022 році заплановано 119,50 млн грн; цифрові платформи у 2021 році – 69,90 млн грн, у 2022 році заплановано 59,40 млн грн.

Максим Кречетов висловився проти погодження фінансового плану, зауваживши, що у фінансовому плані на 2022 рік передбачено на розвиток тільки 6% – це бюджет проїдання, а не розвитку.

Галина Титиш запитала, чому у фінансовому плані передбачено суттєве збільшення видатків на радіо?

Родіон Кочубей відповів, що під час складання проєкту фінансового плану мають бути враховані видатки на трансляцію на всі частотах для радіо, які видані НСТУ — навіть тих, що фактично не можуть бути використані через відсутність передавачів у КРРТ. Пізніше будуть внесені зміни до фінансового плану відповідно до кількості фактичних частот, на яких мовить радіо, і сума видатків на радіо зменшиться, а кошти будуть перерозподілені на інші статті.

Микола Чернотицький додав, що правління буде звертатися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням вилучити частоти, які не використовуються.

Лаврентій Малазонія поцікавився, куди підуть кошти, які вивільняться?

Микола Чернотицький відповів, що кошти будуть направлені на виробництво.

Вирішили:
Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 17 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, погодити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2022 рік та подати його на затвердження акціонеру (додаток 2).

Голосування:
За – 10. Проти – 1 (М. Кречетов). Утрималися – 3 (Л. Малазонія, Д. Ананьєв, О. Харченко).
Рішення прийнято.

3. Про обрання члена правління АТ «НСТУ»

Світлана Остапа повідомила, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув кандидатуру Дмитра Козлова та рекомендує Наглядовій раді обрати його на посаду члена правління АТ «НСТУ».

Микола Чернотицький поінформував, що після опрацювання питання щодо напрямів відповідальності членів правління пропонується кандидатура Дмитра Козлова на посаду члена правління, який буде відповідати за департамент управління людськими ресурсами, департамент кадрового адміністрування, департамент організаційної роботи та департамент стратегічного планування та бізнес-моделювання.                

Дмитро Козлов поінформував, що HR-команда Суспільного мовника достатньо кваліфікована та ефективна у технічному домені HR-компетенцій. Є потенціал для розвитку та вдосконалення. У семи інших доменах професійних HR-компетенцій наявна команда має бути посилена, якщо правління та Наглядова рада зацікавлені у більш ефективній роботі всієї організації. Щодо базових компетенцій: є декілька моментів у процесі формування та реалізації ціннісної пропозиції роботодавця. У більш ефективний спосіб може бути реалізована суттєва перевага, а саме – наявність регіональної мережі. Ще один вагомий потужний інструмент – власні експерти та практики з маркетингу, яких можна залучати до демографічних та соціологічних досліджень команди Суспільного. Ще одним напрямом реалізації HR-стратегії має бути фокус на питанні довіри. При цьому, спираючись на новітні дослідження провідних світових експертів, важлива роль у формуванні та реалізації цього напряму полягає саме на СЕО організації. Для більш ефективного управління сукупною вартістю залучення та утримання талантів у команді Суспільного також можливо та необхідно використовувати чітку та зрозумілу соціальну місію Суспільного мовника, що, у свою чергу, позитивно відгукнеться на деяких ключових HR-метриках. Саме впровадження таких метрик має стати одним з найактуальніших робочих завдань. Крім того, фокусом роботи має стати розвиток компетенцій не тільки самої HR-команди, а й усієї середньої ланки керівництва департаментів, підрозділів та регіональних дирекцій. Оскільки саме середня ланка керівників важлива у реалізації стратегії мовника.

Світлана Остапа запитала, які пан Дмитро ставить сам собі КРІ для можливості оцінки його роботи за перший рік роботи на посаді члена правління?

Дмитро Козлов відповів, що є зовнішні та внутрішні КРІ. Зовнішні КРІ – це привабливість Суспільного мовника на ринку праці. Внутрішні – це оптимізація витрат на утримання персоналу за рахунок автоматизації процесів, врахування того, що близько 40 % потенційних працівників розглядають компанії з точки зору їхньої привабливості з огляду на соціальну місію, а не на грошову винагороду, запровадження HR-методів для покращення привабливості Суспільного як роботодавця.

Лаврентій Малазонія висловив заперечення щодо обрання члена правління відповідального за напрям HR, адже питання покращення роботи Суспільного в цьому напрямі можна провести за рахунок експертної оцінки або надання консультацій.

Максим Кречетов зауважив, що в компанії за напрям HR відповідає директор з управління персоналом і директори відповідних департаментів з досить високими посадовими окладами, і обирати ще й члена правління відповідального за напрям HR не потрібно.

М. Кречетов поцікавився, як пан Козлов планує залучати таланти в умовах, коли в провідного каналу Суспільного мовника низькі рейтинги, не виконується колективний договір, відбуваються незаконні звільнення працівників?

Дмитро Козлов відповів, що висновки, як сприймають Суспільний мовник на ринку праці, потрібно робити на основі оцифрованих досліджень реальної ситуації. На українському ринку праці є декілька компаній, які мають погану репутацію, і Суспільного мовника серед них немає. 

Олексій Харченко запитав, яким чином пан Козлов планує залучати таланти і який, на його думку, оптимальний штат працівників служби HR?

Дмитро Козлов відповів, що у Суспільного мовника є власний потужний ресурс – це маркетингова служба, яка наразі не використовується на повну силу. Команду HR потрібно підтримати проведенням досліджень. На основі результатів досліджень будуть ухвалюватися рішення щодо методів залучення талантів до команди Суспільного мовника. Щодо кількості штату працівників HR, то потрібно орієнтуватися на суспільних мовників європейських країн та на процедури, які наразі обслуговує HR-команда Суспільного мовника. Якщо автоматизація процесів дасть змогу скоротити штат працівників команди HR, то таке скорочення буде проведено.

Олексій Харченко запитав, чи має пан Дмитро досвід роботи з телекомпаніями, досвід навчання працівників медійної сфери?

Дмитро Козлов відповів, що він має досвід з розвитку працівників HR в медійній сфері та досвід навчання працівників медіасфери.

Світлана Остапа поінформувала, що для проведення голосування з обрання члена правління необхідно затвердити форму бюлетеня. Члену Наглядової ради необхідно поставити позначку «за» або «проти» навпроти прізвища кандидата. Така позначка має дати змогу чітко та однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки у бюлетені тягне за собою його недійсність та неврахування при визначенні підсумків голосування.

Вирішили:
Відповідно до підпункту 32 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, пункту 4 розділу ІV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання членів правління АТ «НСТУ» (додаток 3).

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Малазонія, В. Козак).
Рішення прийнято.

Світлана Остапа поінформувала, що для підрахунку результатів голосування необхідно утворити лічильну комісію, і внесла пропозицію утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Дмитро Ананьєв, Вадим Міський, Олексій Харченко.

Вирішили:
Для підрахунку результатів голосування утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Дмитро Ананьєв, Вадим Міський, Олексій Харченко.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов).

Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради приєднався Олександр Павліченко. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа нагадала, що для того, щоб кандидат вважався обраним, йому потрібно набрати більшість голосів від загального складу Наглядової ради, тобто мінімум 9 голосів.

Світлана Остапа звернулася до членів лічильної комісії з проханням розпочати свою роботу.
Лічильна комісія у складі Дмитра Ананьєва, Вадима Міського й Олексія Харченка обрали головою лічильної комісії Дмитра Ананьєва, секретарем лічильної комісії – Вадима Міського.
Після підписання бюлетенів головою та секретарем Наглядової ради кожному члену Наглядової ради, присутньому на засіданні очно, було роздано по одному бюлетеню.

Світлана Остапа звернулася до членів Наглядової ради, які беруть участь в засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, з проханням відкрито проголосувати за або проти кандидата або не брати участі в голосуванні.
Катерина Батенко проголосувала (відкрито) проти.
Наталія Гарач проголосувала (відкрито) за.
Євген Глібовицький проголосував (відкрито) за.
Вячеслав Козак проголосував (відкрито) проти.
Максим Кречетов проголосував (відкрито) проти.
Лаврентій Малазонія проголосував (відкрито) проти.
Олександр Павліченко проголосував (відкрито) за.
Оксана Романюк проголосувала (відкрито) за.

Після проведення голосування, підрахунку голосів та підписання протоколу лічильної комісії голова лічильної комісії Дмитро Ананьєв оголосив результати голосування з обрання членів правління АТ «НСТУ»:

  • Бюлетенями: за – 6, проти – 0, зіпсовано – 1.
  • Дистанційно: за – 4, проти – 4.
  • Підсумок голосування: за – 10, проти – 4, зіпсовано бюлетенів – 1.

За підсумками голосування Козлова Дмитра Федоровича обрано членом правління АТ «НСТУ».

Вирішили:
1. Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, пункту 5 розділу ІV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, на підставі результатів голосування членів Наглядової ради АТ «НСТУ» обрати Козлова Дмитра Федоровича членом правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки з дня набрання чинності контрактом, що буде укладений з ним.
2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» М. Чернотицькому та головному юрисконсульту апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» К. Поливач забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712.

Голосування:
За – 12. Проти – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов). Утрималися – 1 (В. Козак).
Рішення прийнято.

Світлана Остапа від імені Наглядової ради привітала Дмитра Козлова з обранням його членом правління АТ «НСТУ».

Засідання Наглядової ради залишив Олександр Павліченко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

4. Про затвердження форм контрактів з членами правління АТ «НСТУ»

4.1. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт контракту з новообраним членом правління та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. При розробленні проєкту контракту за основу були взяті контракти, укладені з іншими членами правління, та додано функціонал згідно з напрямом, за який відповідатиме новообраний член правління. На засіданні комітету до проєкту були внесені зміни, проєкт контракту зі змінами був надісланий всім членам Наглядової ради для ознайомлення.

Вирішили:
Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити форму контракту із новообраним членом правління АТ «НСТУ» Козловим Д.Ф. (додаток 4).

Голосування:
За – 12. Проти – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов). Утрималися – 1 (В. Козак).
Рішення прийнято.

4.2. Про затвердження додаткових угод до контрактів з членами правління АТ «НСТУ» Я. Лодигіним та Д. Хоркіним та з головою правління АТ «НСТУ» М. Чернотицьким

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкти додаткових угод до контрактів з членами правління АТ «НСТУ» Я. Лодигіним та Д. Хоркіним та головою правління АТ «НСТУ» М. Чернотицьким та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити. Додаткові угоди до контрактів членів правління забезпечать можливість привести у відповідність контракти членів правління, які були укладені два роки тому до контрактів новообраних членів правління, зокрема в частині виконання цільових показників та умов оплати праці. Додаткова угода до контракту з головою правління стосується вилучення з контракту неконкректних відсилочних норм.

Вирішили:
Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити додаткові угоди до контрактів з членами правління АТ «НСТУ» Я. Лодигіним та Д. Хоркіним (додаток 5), а також додаткову угоду до контракту з головою правління АТ «НСТУ» М. Чернотицьким (додаток 6).

Голосування:
За – 11. Проти – 1 (М. Кречетов). Утрималися – 2 (В. Козак, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

Вирішили:
Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписання додаткових угод до контрактів з членами правління АТ «НСТУ» Я. Лодигіним та Д. Хоркіним і головою правління АТ «НСТУ» М. Чернотицьким, а також підписання контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Козловим Дмитром Федоровичем.

Голосування:
За – 11. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 2 (В. Козак, М. Кречетов).
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

5. Про Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки

Світлана Остапа поінформувала, що проєкт Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки було заздалегідь надіслано членам Наглядової ради. Але у зв’язку з тим, що не було можливості всім членам Наглядової ради спільно опрацювати проєкт Основних напрямів діяльності, пропонується прийняти його за основу і після доопрацювання та внесення доповнень або пропозицій розглянути проєкт Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки на одному з найближчих засідань Наглядової ради.

Вирішили:
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 2 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, прийняти за основу проєкт Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (додаток 7). 

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов).
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишила Катерина Батенко. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

6. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2021 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. На засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було розглянуто подання начальника Служби внутрішнього аудиту щодо преміювання працівників Служби внутрішнього аудиту та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді преміювати працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» згідно з поданням начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», а начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» – у розмірі 90 % від її посадового окладу.

Наталія Степанова поінформувала, що Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2021 року готується та подається за сталою формою. Було презентовано на засіданні Наглядової ради результати аудиту доходів від оренди нерухомого майна та надання супутніх послуг АТ «НСТУ» та аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
09.07.2021 завершено проведення аудиту доходів АТ «НСТУ» від розміщення рекламної та спонсорської інформації за період з 01.01.2019 по 31.03.2021. На сьогодні сформований проєкт аудиторського звіту. Службою внутрішнього аудиту проводиться аудит управління грошовими потоками АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.08.2021 у строк з 30.06.2021 по 10.09.2021 та аудит формування та виконання фінансового плану АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 по 31.08.2021 у строк з 12.07.2021 по 30.09.2021.

Щодо здійснення іншої діяльності протягом ІІ кварталу 2021 року було затверджено протокольним рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» Процедуру оцінки діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ, а також зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2021 рік та Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2021 року. Моніторинг виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами проведених внутрішніх аудитів здійснювався у II кварталі 2021 року за 8 аудитами, зокрема за 43 пунктами рекомендацій, що більше за І квартал 2021 року на 9 пунктів у зв’язку зі схваленням Наглядовою радою рекомендацій за результатами проведених 2 аудитів, та засвідчив виконання відповідальними особами за об’єкт аудиту 8 пунктів рекомендацій, або 18 % виконання, (у І кварталі – 10 пунктів) за 35 пунктами рекомендацій – процес виконання триває, з них за 3 пунктами (11 %) рекомендацій надіслані службові записки від відповідальних осіб за об’єкт аудиту щодо перенесення термінів їхнього виконання, 1 пункт – не виконано у строк (надіслано наказ від 23.07.2021 № 523 «Про затвердження Класифікатора матеріально-технічної бази АТ «НСТУ»).

Максим Кречетов висловив свою незгоду з розміром преміювання у 90 % начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

Вирішили:
1. Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2021 року (додаток 8).
2. Відповідно до пунктів 5.1 та 5.5 трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» преміювати працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» згідно з поданням начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (додаток 9), а начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» – у розмірі 90 % від її посадового окладу.

Голосування:
За – 9. Проти – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов). Утрималися – 1 (В. Козак).
Рішення прийнято.

7. Про умови і розміри оплати праці працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що у зв’язку із запровадженням грейдингової системи оплати праці необхідно внести зміни до трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та відповідно до Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», встановити розміри посадових окладів для працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій ради АТ «НСТУ», на рівні розрахункового значення за посадами. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» це питання опрацював і рекомендує Наглядовій раді затвердити нові форми трудових договорів для працівників Служби внутрішнього аудиту та встановити розміри посадових окладів для працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій ради АТ «НСТУ», на рівні розрахункового значення за посадами.

Вирішили:
1. Відповідно до підпунктів 4, 36 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50, Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради від 21.12.2020 № 49, та Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» встановити розміри посадових окладів для працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій ради АТ «НСТУ», на рівні розрахункового значення за посадами:
23 682 грн – головний фахівець з адміністративного забезпечення Наглядової ради;
30 322 грн – головний аудитор;
25 882 грн – аудитор;
40 000 грн* – заступник начальника Служби внутрішнього аудиту;
70 800 грн** – начальник Служби внутрішнього аудиту.
*Після впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», розроблених на основі грейдингової системи, відповідно до етапів Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», погодженого Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», посадовий оклад за посадою заступник начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» встановлюється у розмірі 49 638 (сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять вісім) грн 00 коп. на місяць.
**Після впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», розроблених на основі грейдингової системи, відповідно до етапів Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», погодженого Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», посадовий оклад за посадою начальник Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» встановлюється у розмірі 132 586 (сто тридцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят шість) грн 00 коп. на місяць.

2. Відповідно до підпункту 36 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити нові форми трудових договорів для працівників Служби внутрішнього аудиту (додаток 10) з урахуванням Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49, та доручити голові правління їхнє підписання.

Голосування:
За – 8. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 3 (Д. Ананьєв, В. Козак, М. Кречетов).
Рішення прийнято.

8. Про оголошення конкурсу на вакантну посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

Світлана Остапа поінформувала, що наразі обов’язки корпоративного секретаря тимчасово виконує юрисконсультка апарату Наглядової ради Катерина Поливач. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював текст оголошення конкурсу на вакантну посаду корпоративного секретаря та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. На засіданні комітету Олексій Харченко вніс пропозицію додати до тексту оголошення посилання на положення про корпоративного секретаря, пропозиція була підтримана комітетом. Також за пропозицією Максима Кречетова було додано, що за бажанням кандидат може додатково направити документи для участі в конкурсі засобами поштового зв’язку.

Максим Кречетов висловив заперечення щодо оголошення конкурсу на посаду корпоративного секретаря, мотивуючи це тим, що посада корпоративного секретаря, відповідно до закону про акціонерні товариства, є необов’язковою для приватних акціонерних товариств.

Вирішили:
Відповідно до підпункту 34 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ» (додаток 11) та доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити його публікацію на офіційному сайті АТ «НСТУ» не пізніше двох робочих днів з дня прийняття цього рішення.

Голосування:
За – 9. Проти – 1 (М. Кречетов). Утрималися – 2 (В. Козак, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

9. Про порядок функціонування комітету з питань етики

Світлана Остапа повідомила, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання створення комітету з питань етики і прийняв рішення, що створення окремого комітету з питань етики є недоцільним. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб рекомендує Наглядовій раді створити Комітет з питань етики Наглядової ради АТ «НСТУ» та об’єднати його із Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», додавши до переліку питань, що підлягають підготовці та вивченню Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», перелік питань з етики, а саме:
1) забезпечення ефективного застосування Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» шляхом моніторингу дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» в компанії;
2) розгляд питань щодо порушення норм Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
3) огляд, моніторинг ситуацій, оцінка та надання висновків / рекомендацій щодо конфлікту інтересів членів / членкинь Наглядової ради АТ «НСТУ»;
4) надання висновків та рекомендацій щодо спеціальних правил і процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
5) надання висновків та рекомендацій щодо заходів для усунення негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
6) моніторинг бізнес-середовища у сфері корпоративної етики.

Вирішили:
1. Відповідно до статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 8 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, створити Комітет з питань етики Наглядової ради АТ «НСТУ» та відповідно до пункту 3.13.2 Кодексу корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88, об’єднати його з Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Відповідно до статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 8 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.10.2017 № 15 в частині переліку питань, що підлягають підготовці та вивченню Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», доповнивши їх переліком питань з етики, а саме:
1) забезпечення ефективного застосування Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» шляхом моніторингу дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» в компанії;
2) розгляд питань щодо порушення норм Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
3) огляд, моніторинг ситуацій, оцінка та надання висновків / рекомендацій щодо конфлікту інтересів членів / членкинь Наглядової ради АТ «НСТУ»;
4) надання висновків та рекомендацій щодо спеціальних правил і процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
5) надання висновків та рекомендацій щодо заходів для усунення негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм членами / членкинями Наглядової ради АТ «НСТУ»;
6) моніторинг бізнес-середовища у сфері корпоративної етики.
3. Відповідно до підпункту 8 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», доповнивши пункт 3.1 розділу 3 (предмет відання Комітету) переліком питань, що підлягають підготовці та вивченню Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», відповідно до пункту 2 цього рішення.

Голосування:
За – 9. Проти – 2 (Л. Малазонія, М. Кречетов). Утрималися – 1 (В. Козак).
Рішення прийнято.

10. Про питання роботи Ревізійної комісії АТ «НСТУ»

Світлана Остапа поінформувала, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання роботи Ревізійної комісії АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді доручити Ревізійній комісії АТ «НСТУ» проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за І півріччя 2021 року в термін до 20 вересня 2021 року. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкти додаткових угод з головою і членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді затвердити умови цих додаткових угод.
Олександр Пальніков повідомив, що план проведення перевірки Ревізійною комісією АТ «НСТУ» фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за І півріччя 2021 року складається з трьох блоків: 1) аналіз виконання рекомендацій за наслідками попередньої річної перевірки фінансової звітності; 2) аналіз поточної фінансової звітності на предмет її відповідності застосовної концептуальної основи, розкриття інформації, врахування її достовірності та повноти; 3) аналіз виконання фінансового плану, перевірка звіту про виконання фінансового плану на предмет узгодженості із загальною фінансовою звітністю.

Вирішили:
1. Відповідно до абзацу 4 пункту 4.6 Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради від 29 травня 2020 року № 42, доручити Ревізійній комісії АТ «НСТУ» проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за І півріччя 2021 року в термін до 20 вересня 2021 року.
2. Відповідно до підпункту 7 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 10 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити умови:
– додатка № 2 до договору з головою Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 03 квітня 2019 року (додаток 12);
– додатків № 2 до договорів з членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 03 квітня 2019 року (додаток 13),
передбачивши в них розмір винагороди за послуги з проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за І півріччя 2021 року для голови Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Пальнікова О.В. у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень; для членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ»: Євченко Н.Г. – у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень; Дубича Є.Є. – у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень.
3. На підставі підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» підписати:
– додаток № 2 до договору з головою Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 03 квітня 2019 року;
– додатки № 2 до договорів з членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 03 квітня 2019 року.
4. При оприлюдненні додатків до договорів, укладених з головою та членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ», забезпечити захист персональних даних, що не підлягають опублікуванню.

Голосування:
За – 10. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 1 (М. Кречетов).
Рішення прийнято.

11. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення

Світлана Остапа нагадала, що відповідно до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» Наглядова рада щоквартально розглядає інформацію про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення. Сьогодні пропонується розглянути контент каналу UΛ: КУЛЬТУРА.

Засідання Наглядової ради залишили Максим Кречетов, Вячеслав Козак. На засіданні присутні 10 (десять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Ярослав Лодигін поінформував, що показники ДТРК «Культура» станом на 2017 рік (технічні виміри поза телевізійною панеллю) становили shr% 0,07 за аудиторією 18+. Показники UΛ: КУЛЬТУРА станом на 2019 рік (дані ІТК) становили shr% 0,09 за аудиторією 18+ (оновлена сітка мовлення телеканалу вступила в дію з вересня 2019 року). Показники UΛ: КУЛЬТУРА станом на 2020 рік становили shr% 0,13 за аудиторією 18+. Показники UΛ: КУЛЬТУРА станом на 2021 рік становили shr% 0,19 за аудиторією 18+ та shr% 0,2 за аудиторією 18+ в містах з населенням більше 50 000. До реформи ДТРК «Культура» не мала горизонтального планування. Побудова стратегії вертикально-горизонтального перетікання аудиторії стала одним з ключових завдань телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА. Після зупинки тренду падіння у 2017 році телеканал стабілізував показники і за перше півріччя 2021 року дав приріст 72 % за аудиторією 18+ та 54 % за аудиторією 18+ в містах з населенням більше 50 000. Станом на сьогодні у творчо-виробничому об’єднанні «UA:КУЛЬТУРА» працює 36 осіб. Проєкти, що виробляються ТВО «UA:КУЛЬТУРА»: Дитячий пісенний конкурс Євробачення, релігійні трансляції Православної церкви України, документальні фільми власного виробництва, концертні програми, телеверсії концертних програм Будинку звукозапису Українського радіо, грантові проєкти, циклова освітня передача «Ідемо в музей», циклова історична передача «Культові українці». Спецпроєкти ТВО «UA:КУЛЬТУРА»: «UΛ: КУЛЬТУРА на Каннському кінофестивалі», «Мистецький Арсенал на UΛ: КУЛЬТУРА», «Червона рута». Як це було», «Гулаг. Історія», «UΛ: КУЛЬТУРА на Одеському кінофестивалі», «UΛ: КУЛЬТУРА на Львівському BookForum», «UΛ: КУЛЬТУРА на Венеційському кінофестивалі». Важливим завданням на сьогодні є побудова універсальної студії телеканалу UΛ: КУЛЬТУРА, в ефірі якого планується вихід трьох проєктів: щоденне праймове шоу, хардток, вечірнє музичне шоу. Планується виробництво документального кіно, документального серіалу, програми «Тревел Україною», концертних програм.

Світлана Остапа поцікавилася, чи часто проводять прямі ефіри на каналі UΛ: КУЛЬТУРА?

Ярослав Лодигін відповів, що не так часто, як потрібно, але побудова нової студії дасть змогу проводити прямі ефіри щоденно.

Світлана Остапа запитала, чи висвітлювало Суспільне заходи, присвячені Дню Хрещення Київської Русі?

Микола Чернотицький відповів, що у зв’язку з трансляцією Олімпіади заходи, присвячені Дню Хрещення Київської Русі, були показані на каналі UΛ: КУЛЬТУРА.

Світлана Остапа поцікавилася, чи планується виробництво власного дитячого талант-шоу?

Ярослав Лодигін відповів, що виробництво талант-шоу дуже дороговартісне, але можливість виробництва такого шоу буде опрацьовано менеджментом компанії.

Світлана Остапа звернулася з проханням до Ярослава Лодигіна скласти перелік фестивалів, інформаційним партнером яких буде Суспільне мовлення, та розмістити цю інформацію на корпоративному сайті.

Роман Горбань запитав, чи планується виробництво освітніх програм для дітей?

Галина Титиш звернулася з пропозицією більш інтенсивно поширювати наявний освітній контент на всіх платформах Суспільного мовлення.

Тетяна Кісельчук поінформувала, що планується створити цифровий медіаактив для підлітків з освітнім контентом.

Євген Глібовицький зауважив, що деякі програми UΛ: КУЛЬТУРА дуже цікаві, якісні і для популяризації цих програм потрібна краща взаємодія каналів Суспільного та сторонніх каналів.

Ярослав Лодигін відповів, що наразі готується до продажу пакет контенту виробництва Суспільного, і надалі менеджмент буде над цим питанням працювати.

Олексій Харченко поцікавився, яким чином відбувається співпраця каналу UΛ: КУЛЬТУРА, діджитал та радіо?

Тетяна Кісельчук відповіла, що конвергентне виробництво простіше відбувається з радіо. Створені цифрові медіаактиви мають на меті дистрибутувати контент, що виробляють підрозділи діджитал, радіо і телебачення. 

Микола Чернотицький додав, що раз на тиждень відбувається робоча нарада, на якій складається короткостроковий план взаємодії всіх платформ Суспільного мовлення.
Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки: 
1. Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту АТ «НСТУ».
2. Проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
3. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».
4. Контракт з новим членом правління. 
5. Додаткова угода до контракту з членом правління АТ «НСТУ» Я. Лодигіним Д. Хоркіним.
6. Додаткова угода до контракту з головою правління АТ «НСТУ» М. Чернотицьким.
7. Проєкт Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки.
8. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2021 року.
9. Подання на преміювання працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
10. Форми трудових договорів для працівників Служби внутрішнього аудиту: головний аудитор, провідний аудитор, аудитор, аудитор (без зміни посадового окладу), заступник начальника Служби внутрішнього аудиту, начальник Служби внутрішнього аудиту.
11. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
12. Додаток № 2 до договору з головою Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
13. Додаток № 2 до договорів з членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».


Заступник голови Наглядової ради                                                      О.М. Павліченко

Секретар Наглядової ради                                                                          В.В. Міський