Оголошення мистецького конкурсу на виробництво радіопроєкту «Радіоесеїстика» для Радіо Культура

Серпень 05, 2021

З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

на виробництво (часткове) радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва)
для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»


Мета мистецького конкурсу на виробництво (часткове) радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва) для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» — пошук найкращих творчих ідей на розроблення і написання автором / авторкою-наратором 25 сценаріїв передач та їхнє художнє начитування під аудіозапис* в студії організатора конкурсу для подальшого виробництва останнім 25 випусків передачі «Радіоесеїстика» (робоча назва), що виходитимуть на радіоканалі «Радіо «Культура» протягом 2022 року.

Концепція передачі «Радіоесеїстика» (робоча назва)

«Радіоесеїстика» — цикл радіопубліцистичних передач, створених на основі авторських текстів-есеїв відомих українських письменників і присвячений темі чи темам, що можуть зацікавити широке коло слухацької аудиторії радіоканалу «Радіо «Культура» і відповідати його концепції. Кожна передача циклу — це авторський погляд автора / авторки-наратора на події, явища, факти, що мають зацікавити широке коло слухацької аудиторії радіоканалу «Радіо «Культура». Загальний хронометраж однієї передачі циклу — до 20 хв.

Концепція радіоканалу «Радіо «Культура»

«Радіо «Культура» — єдина українська радіостанція, що висвітлює лише культурну тематику, пропонує аудиторії високоякісний різножанровий контент культурно-мистецького спрямування. Має загальнонаціональне покриття, мовить не лише у FM-діапазоні, але й у середньохвильовому діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через Інтернет (сайт ukr.radio, сторінка «Радіо «Культура» у Facebook, мобільний додаток suspilne.radio).

Основу контенту «Радіо «Культура» становлять лінійні розмовні культурно-мистецькі та науково-популярні передачі. Увазі слухачів представлені також музичні передачі, радіодрама, художні й документальні радіофільми. «Радіо «Культура» працює з низкою унікальних форматів: створює радіодраму, радіодокументалістику, організовує виїзні студії з визначних культурних подій. «Радіо «Культура» є суб’єктом культурної дипломатії, оскільки завдяки взаємодії з Європейською мовною спілкою провадить трансляції знакових музичних подій світу, а також надає закордонним радіомовникам знакові записи з Художнього фонду Українського радіо, зокрема у виконанні художніх колективів Українського радіо.

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи-підприємці (3 група) (далі — Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі в Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт — у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі в Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб та АТ «НСТУ».

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

Порядок організації і проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (часткове) радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва) для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:

1) попередній відбір проєктів;

2) презентація проєктів;

3) визначення переможця.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати конкурсний проєкт, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники цього Мистецького конкурсу подають свої конкурсні проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу: radio.culture.ukraine@gmail.com, зазначивши в темі листа «Пропозиція для участі в Мистецькому конкурсі радіопроєкту «Радіоесеїстика».

Телефони для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького конкурсу: +38 (044) 239-63-53

Контактна особа: Ірина Корнієнко.

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі Конкурсною комісією вважається дата надходження проєкту з усіма документами на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк, менший від зазначеного, у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.

Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Конкурсною комісією.

Строки проведення Мистецького конкурсу

Приймання проєктів з 05 серпня 2021 року по 30 серпня 2021 року (26 календарних днів).

Визначення переможця Мистецького конкурсу — не пізніше 30 листопада 2021 року.

Додаток № 1 - ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Додаток № 2 - ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПОДАННЯ

Додаток № 3 - ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

Подаючи заявку на участь у Мистецькому конкурсі, кожен учасник підтверджує, що ознайомився(-лась) з Положенням про Мистецький конкурс на виробництво (часткове) радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва) для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», зрозумів(-ла) його умови, а також підтверджує відсутність підстав та/чи обставин, які суперечать умовам Положення про Мистецький конкурс на виробництво (часткове) радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва) для радіоканалу «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ», та погоджується виконувати всі вимоги та умови участі у Мистецькому конкурсі. Кожен учасник підтверджує, що усі відомості, викладені в документах, що подаються на Мистецький конкурс, є точними, достовірними, повними, відповідають дійсності та не порушують права третіх осіб. Кожен учасник підтверджує, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», та надає АТ «НСТУ» дозвіл на збір та обробку його персональних даних. У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана учасником АТ «НСТУ», така обставина є підставою для відмови в подальшому розгляді заявки на участь у Мистецькому конкурсі, відсторонення учасника від участі у Мистецькому конкурсі або недопуску до такої участі. Учасник гарантує, що має достатні повноваження для подання заявки на участь у Мистецькому конкурсі та участі у ньому.

 

* АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір із переможцем Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання своїх договірних зобов’язань переможцем Мистецького конкурсу зменшити кількість випусків радіопроєкту «Радіоесеїстика» (робоча назва) та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця Мистецького конкурсу, у межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного договору або розірвавши договір.