Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №60

Червень 25, 2021

Протокол № 60
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

25 червня 2021 року                                                                                                                      м. Київ, вул. Хрещатик, 26
14:00

Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради;
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради;
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради;
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку).

Відсутні:
1. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Ярослав Лодигін, член правління АТ «НСТУ»; Володимир Проценко, директор антикорупційного департаменту АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Марія Власюк, головна фахівчиня апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) з 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.
Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ».
2. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
3. Розгляд питань ефективності роботи функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до рішень Наглядової ради АТ «НСТУ», що регламентують діяльність Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту «НСТУ»
5. Про порядок попереднього розгляду комітетами Наглядової ради питань дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ».
6. Про зміни в складі Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту.
7. Про підготовку фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік (інформація від правління АТ «НСТУ»).
8. Питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
9. Різне.

Вадим Міський вніс пропозицію розглянути питання порядку денного «Питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» першим.

Вирішили:
Затвердити порядок денний з урахуванням пропозиції В. Міського:
1. Питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
2. Про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ».
3. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
4. Розгляд питань ефективності роботи функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
5. Про внесення змін до рішень Наглядової ради АТ «НСТУ», що регламентують діяльність Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту «НСТУ».
6. Про порядок попереднього розгляду комітетами Наглядової ради питань дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ».
7. Про зміни в складі Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту.
8. Про підготовку фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік (інформація від правління АТ «НСТУ»).
9. Різне.

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0. 
Рішення прийнято.


Обговорення питань порядку денного

1. Питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що у зв’язку зі звільненням корпоративного секретаря та необхідністю здійснювати розкриття інформації щодо посадових осіб компанії відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді доручити головному юрисконсульту апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» Поливач К.П. виконувати сумісно зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за вакантною посадою корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на період до призначення корпоративного секретаря із встановленням доплати за суміщення посад у розмірі 20 % від посадового окладу головного юрисконсульта апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» та внести зміни до пункту 1.5 Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» в частині визначення, що корпоративний секретар не є посадовою особою.

Вирішили:
1. Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, підпункту 1 пункту 2.3 Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11 лютого 2020 року № 39, внести зміни до пункту 1.5 Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11 лютого 2020 року № 39, виклавши його у такій редакції:
«1.5. Корпоративний секретар здійснює інформаційне та організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради, скеровує діяльність апарату Наглядової ради, а також забезпечує обмін інформацією між органами управління Товариства, між акціонером та Товариством, між Товариством та іншими особами, які зацікавлені в діяльності Товариства, та/або інвесторами. Корпоративний секретар не є посадовою особою у розумінні законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та Статуту АТ «НСТУ».».
2. Відповідно до підпункту 34 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, пункту 3.1 розділу 3 Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 11 лютого 2020 року № 39 (далі – Положення), абзацу шостого пункту 3.9 Колективного договору АТ «НСТУ» на 2018–2023 роки, доручити головному юрисконсульту апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» Поливач К.П. (за її згодою) виконувати сумісно зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за вакантною посадою корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на період до призначення корпоративного секретаря у порядку, визначеному Положенням, із встановленням доплати за суміщення посад у розмірі 20 % від посадового окладу головного юрисконсульта апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Правлінню АТ «НСТУ» забезпечити реалізацію цього рішення.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

2. Про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що на сьогодні є дві вакансії в редакційній раді за квотою Наглядової ради. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув на засіданні три кандидатури на призначення членами редакційної ради АТ «НСТУ»: Скрипника Федора Васильовича, який очолює дирекцію інформаційного мовлення, Корнієнко Ірину Іванівну (pen name – Ірина Славінська),  продюсера виконавчого творчого об’єднання «УР-3» «Культура», Діхтяренка Андрія Олександровича, менеджера з мультимедійних новин дирекції інформаційного мовлення, та рекомендує всі три кандидатури до розгляду на засіданні Наглядової ради.

Максим Кречетов повідомив: «По-перше, про те, що це питання буде персонально розглядатися на комітеті ми дізналися буквально перед самим засіданням, а не заздалегідь, і не всі мали можливість подати кандидатури. Обіцяли сьогодні засідання комітету, цього не відбулося. Тому це питання не підготовлене, не пророблене, окрім того, до Федора Скрипника є питання щодо етичності поведінки. І ми говорили з пані Сидоренко, якщо не помиляюся, про розгляд цього питання: в який спосіб людина розмовляє з керівниками філій і звільняє їх».

Світлана Остапа зауважила, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб при розгляді питання про призначення членів редакційної ради було запропоновано Максиму Кречетову подати пропозиції щодо кандидатур для призначення членами редакційної ради і, якщо такі пропозиції надійдуть, то Комітет проведе засідання перед засіданням Наглядової ради та прийме рішення рекомендувати чи не рекомендувати ці кандидатури. Від Максима Кречетова не надійшло жодних пропозицій щодо кандидатур для призначення членами редакційної ради. С. Остапа нагадала, що резюме трьох кандидатур, що розглядаються сьогодні, були подані в березні, інших резюме не надходило. Членам Наглядової ради кілька місяців назад було повідомлено, що вони можуть надсилати резюме кандидатів для призначення членами редакційної ради.

Максим Кречетов запитав: «За скільки часу до засідання комітету ми дізналися, що буде розглядатися це питання?»

Євген Глібовицький нагадав, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород 05 квітня Максим Кречетов вніс пропозицію не розглядати питання призначення членів редакційної ради на цьому засіданні, а перенести його розгляд, щоб він мав можливість подати кандидатури для призначення членами редакційної ради. Комітет прийняв рішення: «Рекомендувати Наглядовій раді АТ «НСТУ» зняти питання порядку денного: «Про зміни у складі редакційної ради АТ «НСТУ» з розгляду 07 квітня 2021 року і включити розгляд цього питання після завершення конкурсу з обрання голови правління АТ «НСТУ». Від Максима Кречетова пропозицій щодо кандидатур не надійшло. Порядок денний засідання комітету був надісланий напередодні засідання і часу для підготовки цього питання було достатньо.

Максим Кречетов запропонував: «Дати час, щоб вивчити поведінку людини, яку потім не відкликати з редради і не робити скандал на рівному місці, і дати можливість подати кандидатів, і ще тому, що засідання комітету сьогодні не було призначено. Я не впевнений, що всі члени Наглядової ради мали можливість подати своїх кандидатів, тому що я не знав, що буде розгляд цього питання, а Олексій Харченко звідкись знав і подав. Про засідання комітету повідомили перед вихідними, це фізично не можна було встигнути. Я не розумію, чому ви два місяці не хотіли це розглядати, а тепер треба терміново».

Олексій Харченко повідомив, що питання призначення членів редакційної ради обговорювалося членами Наглядової ради неодноразово з початку квітня. І, відповідно до рішення Наглядової ради від 7 квітня 2021 року, планувалося розглянути це питання ще в кінці травня.

Світлана Остапа вчергове звернулася до Максима Кречетова з проханням не перебивати тих, хто виступає, а говорити лише після надання слова головуючою на засіданні.

Галина Титиш нагадала, що обговорення питання призначення членів редакційної ради відбувалося і на засіданні, і в закритій групі Наглядової ради, де чітко було поінформовано, що всі члени Наглядової ради можуть вносити пропозиції щодо кандидатур. Наразі на дві вакантні посади є три кандидатури.

Роман Горбань запитав, чи наразі редакційна рада правоможна проводити засідання?

Світлана Остапа відповіла, що редакційна рада складається з 15 осіб, зараз є 13 осіб, кворум наявний.

Роман Горбань вніс пропозицію перенести розгляд цього питання на наступне засідання Наглядової ради.

Максим Кречетов заявив: «Я вважаю, що хибну практику розсилки документів і порядку денного засідання комітету просто безпосередньо перед самим засіданням припинити, бо я, наприклад, не хочу, щоб мене використовували як статиста, який проголосує за все, що розішлють хоч за 5 хвилин до засідання, хоч за годину після засідання. Це ненормальний режим роботи, навіть не турборежим, а гірше. Давайте за 5 робочих днів, а не так, що ввечері вихідного дня нам кажуть, я за кермом, я не можу, а потім по двадцять документів по сто сорок сторінок, і завтра за це голосуємо. Хто не встиг, то до побачення. Давайте, щоб так не робили».

Лаврентій Малазонія зауважив: «Я це казав на засіданні комітету і я думаю не варто на цьому втрачати час, тому що ми чудово розуміємо, що за тих людей, які там подані, зараз будуть голоси. Чи подасть там Кречетов чи хтось інший іншу кандидатуру, воно не пройде, ми розуміємо, в чому справа. Давайте переходити до голосування».

Вадим Міський уточнив, що порядок денний засідання комітетів має подаватися за два дні до засідання і цей термін дотримується. За можливості документи і порядок денний розсилаються заздалегідь, але з об’єктивних причин раніше ніж за два дні не завжди виходить. В. Міський вніс пропозицію розглянути можливість встановлення графіка засідань Наглядової ради, і тоді можна буде завчасно планувати засідання комітетів.

Максим Кречетов заявив, що не було жодного робочого дня перед тим, як був оголошений порядок денний засідання комітету і самого засідання.

Катерина Батенко зауважила, що встановлення графіка засідань Наглядової ради дасть можливість вчасно надсилати документи до розгляду і дасть достатньо часу для їхнього вивчення, але це питання потрібно обговорити пізніше. А наразі пропонується перейти до обговорення питань порядку денного.

Максим Кречетов вніс пропозицію розглянути кандидатуру Ірини Корнієнко, а одну посаду члена редакційної ради залишити вакантною і розглянути пізніше.

Світлана Остапа оголосила пропозиції проєктів рішень:
1. Пропозиція Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» – провести рейтингове голосування для призначення членами Редакційної ради АТ «НСТУ» двох із трьох запропонованих кандидатур: Корнієнко Ірина Іванівна, Скрипник Федір Васильович, Діхтяренко Андрій Олександрович.
2. Пропозиція Максима Кречетова – проголосувати за кандидатуру Ірини Корнієнко, а одну посаду залишити вакантною, і розглянути питання призначення ще одного члена редакційної ради пізніше.
3. Пропозиція Романа Горбаня – перенести розгляд питання призначення членів редакційної ради на інше засідання Наглядової ради.
Світлана Остапа поставила на голосування пропозицію Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»: «Провести рейтингове голосування для призначення членами Редакційної ради АТ «НСТУ» двох кандидатур із трьох запропонованих: Корнієнко Ірина Іванівна, Скрипник Федір Васильович, Діхтяренко Андрій Олександрович».

Голосування:
За – 10. Проти – 3 (Л. Малазонія, М. Кречетов, В. Козак). Утрималися – 2 (Д. Ананьєв, Р. Горбань).
Рішення прийнято.

Світлана Остапа поставила на голосування для обрання членом редакційної ради кандидатуру Андрія Діхтяренка.

Голосування:
За – 10. Проти – 0. Утрималися – 5 (Н. Гарач, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Козак, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

Світлана Остапа поставила на голосування для обрання членом редакційної ради кандидатуру Ірини Корнієнко.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 3 (Р. Горбань, О. Харченко, Л. Березовська).
Рішення прийнято.

Світлана Остапа поставила на голосування для обрання членом редакційної ради кандидатуру Федора Скрипника.

Голосування:
За – 2 (О. Харченко, Л. Березовська). Проти – 0. Утрималися – 13.
Рішення не прийнято.

Вирішили:
1. Відповідно до підпункту 9 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, підпункту 12 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, призначити членами Редакційної ради АТ «НСТУ»:
1) Корнієнко Ірину Іванівну;
2) Діхтяренка Андрія Олександровича.
2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» М. Чернотицькому і головному юрисконсульту апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» К. Поливач забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 1 (М. Кречетов).
Рішення прийнято.

3. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення

Ярослав Лодигін поінформував, що дирекція телебачення нараховує 622 працівники, забезпечує виробництво та мовлення каналів UΛ: ПЕРШИЙ, UΛ: КУЛЬТУРА, підтримує та забезпечує виробництво каналів UΛ: КИЇВ та UΛ: КРИМ. Операційне керівництво дирекцією забезпечує головний продюсер дирекції телебачення. 173 особи працюють у творчо-виробничому об’єднанні «UA:ПЕРШИЙ», 50 осіб – в департаменті програм, 4 особи – в центральній редакції, 35 осіб – у творчо-виробничому об’єднанні «UA:КУЛЬТУРА», 144 особи – у департаменті телевиробництва, 20 осіб – в департаменті маркетингу і реклами, 166 особи – в департаменті технічного забезпечення телевиробництва та телемовлення, 15 осіб – в управлінні «Медіатека», 8 осіб – в департаменті розвитку проєктів, 3 особи – в департаменті закупівлі прав. 

Я. Лодигін нагадав, що було до реформи телеканалів Перший національний (УТ-1) та Культура: низькоякісний контент; пропаганда; сервільність; джинса; технічне відставання; непрозоре виробництво. У 2014 році (Перший національний) частка за аудиторією 18+ становила Shr 1.8 %; у 2015 році (UΛ: ПЕРШИЙ) – Shr 0,91 %; у 2016 році – Shr 0,87 %. У перші роки реформи (2017–2019) відбулося: кардинальна зміна контентної політики, зрозуміла втрата великої частини аудиторії, перехід на формат 16:9, оновлення графіки, створення ради генеральних продюсерів.

Я. Лодигін зауважив, що у 2019 році, коли Наглядова рада призначила його членом правління, він побачив: розрізнені проєкти, деполітизовані новини та соціальні шоу, початок розбудови бренду токшоу «Зворотний відлік», відсутність базової інфраструктури та техніки, рейтингові показники каналу UΛ: ПЕРШИЙ становили 0,71 %. З 2019 року було зроблено: створення дирекції телебачення, формування нової команди та професійний аудит наявних кадрів, створення департаменту закупівель, розробка альтернативної концепції розвитку, початок будівництва базової універсальної студії (Суспільна студія), розробка системи планування. У 2020–2021 роках маємо такі обсяги власного виробництва: 2020 рік – 2093 години (з них 351 година – ТРК «Ера»), 2021 рік – 2727 годин (з них ТРК «Ера» – 0), побудована Суспільна студія, триває історичне технічне переоснащення, запуск нових проєктів (у тому числі створення творчого  об’єднання розслідування), акумульована частка за 2021 рік становила 1,01 %.
У 2020 році розпочалося зростання показників перегляду. Частка UΛ: ПЕРШИЙ зросла на 31 % і становила 0,93 %.
Найкращі ефіри UΛ: ПЕРШИЙ:
1) Футбол. Чемпіонат світу – 2019. Україна – Південна Корея (2019 рік – shr 13,20 %);
2) Футбол. Кубок України. «Динамо» – «Ворскла» (2020 рік – shr 6,73 %);
3) Вечір футболу на Суспільному (2019 рік – shr 6,36 %);
4) Футбол. Кубок України. Фінал. «Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) (2020 рік – shr 5,87 %);
5) Новини (2019 рік – shr 4,64 %).
У 2021 році розпочалося проведення творчих конкурсів: 11 конкурсів вже проведено та до кінця року планується ще провести 2–4 конкурси. У конкурсах взяли участь 148 учасників (включно з 1+1, Стар Медіа), 60 мільйонів гривень очікуваного фінансування, планується отримання понад 170 годин оригінального контенту.

Максим Кречетов запитав, чи нікого не бентежить назва серіалу «Народ Донбасу» – не «населення», а саме «народ» Донбасу?

Ярослав Лодигін поінформував, що планується виробництво таких найпомітніших проєктів: д/с «Колапс»; щоденне соціальне шоу; д/с з робочою назвою «Народ Донбасу», це іронічна назва, це не сепаратистський фільм; перший пакет проєктів художніх серіалів в історії компанії.

Ярослав Лодигін зазначив, що назва серіалу «Народ Донбасу» – це робоча назва. Цей серіал – це результат конкурсу, який Суспільне проводить спільно з посольством США, мета якого – виробництво контенту, що протистоїть дезінформації в інформаційній війні з Російською Федерацією, працює з фейками, відповідає на наративи в документалістиці, які направлені проти українського народу. І один з таких наративів – це існування «народу Донбасу», з яким автори цього серіалу працюватимуть для створення повноцінного проєкту, що спростовуватиме існування таких народностей.

У новому сезоні з осені планується до ефіру: до Дня Незалежності України –документальний серіал «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» (7 серій); Олімпійські ігри у Токіо – 2020; Паралімпійські ігри у Токіо – 2020; щоденне соціальне токшоу; два розважальних шоу вихідного дня (дейтінг-шоу «Давай разом» та реаліті-шоу «Грибники»). Новий сезон розважальної програми «Країна пісень». Власні документальні фільми: проєкт «Сильна» (3 серії), проєкт «Ціна віри», «Польська операція НКВС», «Пласт». Власні фільми-розслідування – 4 фільми. Девелопмент художніх серіалів.
Головні виклики: нестабільність фінансування, система ко-продакшену та володіння правами, доступ до нових аудиторій (традиціоналізм проти модернізації).

Світлана Остапа звернулася з проханням до Я. Лодигіна змінити робочу назву серіалу «Народ Донбасу».

Максим Кречетов заявив: «Те, що ви сказали, що «Народ Донбасу» – це іронічна назва – ви іронізуєте над тим, де ви нічого не втратили: домівку, як я, рідних, як я, не втратили, тому, може, вам весело іронізувати над цією тематикою. Я не казав, що контент сепаратистський, я сказав, що назва сепаратистська, бо сепаратисти так себе називають – «народ Донбасу», це ворожий наратив й іронізувати тут я вважаю злочинним, і як може очолювати напрям телебачення на Суспільному мовнику людина, яка цього не розуміє? Щодо рейтингів, то всім відомо, що рейтинг UA:Першого стоїть на черепахах, на яких стоять слони, і там потім латиноамериканські серіали. Але тварини з цих програм вже всі померли, як і актори цих серіалів, тому коли нарешті ви оновите сітку контенту, де будуть фігурувати живі істоти?»

Вячеслав Козак поінформував, що після створення Суспільного мовлення було звільнено 3500 працівників. Яка ідея такого колосального скорочення? Щоб залишити найкращих професіоналів, які будуть виконувати місію Суспільного, виробляти професійний контент. На думку В. Козака, на жаль, цього не сталося, а інформаційна служба не завжди виконує місію Суспільного, іноді замовчуються суспільно важливі теми, іноді сюжети робляться непрофесійно, залучаються сумнівні експерти. В. Козак навів приклад підсумкового випуску новин 24 червня о 21:00, в якому була відсутня інформація про санкції РНБО стосовно Павла Фірташа і Дмитра Фукса, про обшуки ДБР і СБУ у родичів Віктора Медведчука, а це – суспільно важлива тема. Також була відсутня інформація щодо запланованої зустрічі зі спецслужбами США щодо санкцій проти 130 громадян України. Відсутня інформація щодо зустрічі Президента України з французькими інвесторами і планування нового авіапроєкту для України. Інформація про штам коронавірусу «Дельта» неповна, досить поверхова. Не сказали, що Україна немає тестів, а реагент тільки замовлено й очікують його, відсутні прогнози фахівців щодо динаміки поширення в Україні цього штаму. Про події на фронті у новинах лише дані з Міністерства оборони, тоді як конкуренти роблять додаткові сюжети про військових, сюжети з передової, про ветеранів. На Суспільному ця тема, очевидно, менш важлива. В.Козак запропонував колегам самим перевірити відповідність інформаційних випусків місії Суспільного. Це не складно, потрібно лише взяти анонси подій будь якого дня і промоніторити випуски новин. Вони  переконаються в тому, що в АТ «НСТУ» замовчуються важливі для суспільства теми і не завжди надається збалансована інформація про події в Україні. В.Козак порадив  правлінню АТ «НСТУ» звернути особливу увагу на роботу дирекції інформаційного мовлення, оцінити професійність менеджменту і стежити за виконанням місії.

Світлана Остапа уточнила, що за новини у правлінні відповідає Тетяна Кісельчук, а не Ярослав Лодигін.

Олександр Павліченко запитав, як співпрацює телебачення з радіо- і діджитал-платформами, та в яких стратегічних завданнях потрібна допомога Наглядової ради?

Микола Чернотицький відповів, що запроваджена щотижнева тактична та щомісячна стратегічна координація всіх платформ щодо виробництва контенту. Представники всіх платформ обмінюються своїми виробничими планами. Наприклад, промо радіопроєктів транслюється на телебаченні і діджиталі, і навпаки.

Ярослав Лодигін додав, що стратегічні питання, які виконує правління, формуються з того, як Наглядова рада формує КРІ. Якщо Наглядова рада формує КРІ для телебачення як зростання за індустріальним показником, створеним рекламними агенціями для продажу рекламного часу на комерційних каналах, – це, власне, призводить до того, що ми переходимо рамки комерційного мовника, а в нас немає достатнього ресурсу, і тут відбувається розходження. Я. Лодигін звернувся з проханням опрацювати питання, як індустріальною мовою сформулювати місійні завдання телебачення Суспільного. Потрібно більш конкретно прописати показники КРІ.

Світлана Остапа поцікавилася, чи може дирекція телебачення своїми силами виробити невеликий серіал цього року?

Ярослав Лодигін відповів, що це неможливо. Цикл виробництва якісного художнього серіалу навіть на три-чотири серії триває не менше одного року. Цього року була проведена підготовка до виробництва художніх серіалів, наразі триває конкурс на сценарії для художніх серіалів. За умови належного фінансування наступного року розпочнеться виробництво художнього серіалу.

Світлана Остапа поінформувала, що під час зустрічі з Міністром культури та інформаційної політики України на повідомлення про те, що Суспільне витрачає значні кошти на трансляцію спортивних змагань, отримали зауваження, що права на трансляцію футбольних змагань краще віддати комерційним каналам. С. Остапа запитала, яка позиція з цього питання у Я. Лодигіна.

Ярослав Лодигін відповів, що потрібно розділити трансляцію футболу і трансляцію Олімпіади та Паралімпіади. Цього року планується напрацювати концепцію спортивного мовлення. Вартість права на трансляцію чемпіонату світу з футболу стає все вищою, і Суспільному потрібно буде вирішувати, чи варто витрачати практично весь бюджет для закупівлі цих прав. А трансляція Олімпіади і Паралімпіади – це соціальний обов’язок Суспільного мовника, і вона має проводитися.

Світлана Остапа повідомила, що у липні запланована зустріч членів Наглядової ради і правління АТ «НСТУ» з Міністром культури та інформаційної політики України, на яку попросили підготувати план підвищення рейтингів каналу UΛ: ПЕРШИЙ. С. Остапа запитала у Я. Лодигіна, яким чином, на його думку, можна підняти рейтинг каналу UΛ: ПЕРШИЙ?

Ярослав Лодигін  відповів, що потрібно провести деолігархізацію в медіа, запровадити феєр-плей в медіа, для підняття частки Суспільного мовлення потрібен час, збільшення бюджетів закупівель, стабільність фінансування, щоб мати можливість планувати закупівлі й виробництво контенту не на пів року, а на декілька років вперед.

Вячеслав Козак відмітив, що йому дуже сподобався марафон «Ринок землі. Початок», який провело «Українське радіо», також на радіоканалі «Радіо «Промінь» проводили трансляцію футболу з коментуванням. Це підвищує рейтинги, і телебаченню також потрібно проводити такі програми.

Микола Чернотицький зауважив, що купівля прав на трансляцію футболу для радіо і для телебачення відрізняється за ціною, для радіо це значно дешевше, і Суспільне мало можливість закупити ці права.

Вадим Міський зауважив, що орієнтування показників КРІ тільки на загальні рейтинги справді не відображає повною мірою специфіку роботи Суспільного і того, що Наглядова рада хоче від правління. Потрібно розробити набір індикаторів, який надав би ширше вимірювали роботу НСТУ і були б індустріально зрозумілими. В. Міський запропонував Ярославу Лодигіну під час розроблення Наглядовою радою спільно з правлінням Основних напрямів діяльності внести свої пропозиції щодо індикаторів КРІ.

Лаврентій Малазонія заявив, що категорично не згоден з атмосферою, яка панує на засіданні – постійні сварки, з'ясування стосунків і тд. Саме тому змушений вперше покинути засідання наглядової ради. Він додав, що якщо підтвердиться інформація викладена у запиті члена наглядової ради Кречетова, щодо сплати профспілкою НСТУ обіду для членів НР під час виїзної сесії у Пущі, то попросить надати рахунок за свій обід і поверне гроші.

Засідання Наглядової ради залишив Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вадим Міський зазначив, що співпраця між платформами Суспільного відбувається на високому рівні, зокрема, з’явилося крос-промо програм, зокрема у телеефірі звучать анонси трансляції футбольних матчів на радіо. Це ще раз підтверджує, що рішення Наглядової ради щодо запровадження організаційної структури, яка базується на платформенному розподілі, було правильним і привело до позитивних результатів, посиливши синергію між медіаактивами в компанії. В. Міський відзначив, що проєкт «Зворотний відлік» з моменту запуску два роки тому став брендоутворювальним, рівень гостей є високим, а теми ефірів – актуальними. Це ще один приклад співпраці між платформами, адже шоу транслюється і в телеефірі, і радіоефірі, і на цифрових платформах. В. Міський подякував керівництву дирекції телебачення та колективу, який виробляє проєкт, за продукт високої якості.

Роман Горбань запитав, чи відрізняється ціна закупівлі прав на трансляцію для різних платформ?

Ярослав Лодигін відповів, що ціна значно відрізняється.

Людмила Березовська поцікавилася, якщо Суспільне замовляє виробництво контенту у стороннього виробника, хто і на який строк отримує права на цей продукт?

Ярослав Лодигін відповів, що Суспільне отримує 100 % всіх майнових прав на цей контент.

Людмила Березовська запитала, якщо Суспільне замовляє у стороннього виробника виробництво, наприклад ранкового блоку, чи це означає, що певну кількість персоналу можна скоротити?

Ярослав Лодигін відповів, що наявний персонал дирекції телебачення залучений на 100 %, і замовлення ранкового сегмента в стороннього виробника не змінить ситуацію. Наразі дирекція телебачення не є виробником ранкового сегмента для регіональних каналів, а надає технічну підтримку.

Галина Титиш запитала, чи в новій лінійці буде щось якісне з освітнім контентом, що пропагувало б важливість навчання, висвітлювало шкільні проблеми.

Ярослав Лодигін відповів, що освітні завдання – сфера діяльності каналу UΛ: КУЛЬТУРА, який є основним виробником освітнього контенту. Зокрема, вироблено вже другий сезон проєкту «Ідемо в музей», що є унікальним продуктом, яким можна пишатися. Також освітніми є документальні проєкти, наприклад, скоро вийде в ефір проєкт про українського композитора Березовського, який забутий українцями. На каналі виробляється історичний цикл «Видатні українці», також виробляються проєкти до всіх визначних дат, висвітлюються всі ключові фестивалі.

Максим Кречетов зазначив, що нинішня організаційна структура, що передбачає розподіл функціоналу за окремими платформами, є ефективною, він би хотів, щоб ця структура збереглася і працювала саме в такій формі, тому що вона оптимальна. Він висловив сподівання, що нових революцій в цьому напрямі не передбачається. Він також поцікавився, чи прийде НСТУ колись, за умови 100 % фінансування, до того, що весь контент або виробляється, або закуповується і оплачується саме Суспільним мовником, щоб не потрібно було звертатися по підтримку до донорів саме з питань створення контенту.

Ярослав Лодигін відповів, що підтримка донорів потрібна на певному історичному відрізку. Якщо контент куплений за допомогою партнерів Суспільного, то це контент найкращих виробників суспільних мовників світу. Наразі більша частина контенту, який купує Суспільне, закуповується за власні кошти.

Світлана Остапа поінформувала, що сформовано пакет проєктів, напрацьованих і відібраних на конкурсах. Не донори замовляють проєкт, а Суспільне подає перелік проєктів, які пропонується виробити, і донори надають кошти на певні запропоновані проєкти. Донори ніколи не втручаються в редакційну політику компанії.

Інформацію взято до відома.

4. Розгляд питань ефективності роботи функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» раз на рік відповідно до своїх повноважень здійснює розгляд питань управління ризиками та оцінку їх ефективності. Щоб дізнатися ефективність управління ризиками на засіданні Комітету з питань аудиту було заслухано керівника управління ризиками Антона Шейка та звіт Служби внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту функції комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 року. За підсумками розгляду цих питань Комітет з питань аудиту взяв до відома інформацію керівника управління ризиками та схвалив рекомендації Служби внутрішнього аудиту щодо вдосконалення функції комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю.

Наталія Степанова поінформувала, що на виконання плану проведення аудитів та наказу АТ «НСТУ» Службою внутрішнього аудиту підготовлені рекомендації за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» щодо удосконалення системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», управління ризиками та комплаєнсу в АТ «НСТУ».

Наглядовій раді АТ «НСТУ»:
1. Розглянути питання функціонування Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ» проведеного у 2018 році ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ». Аудитом встановлено нерегулярність проведення засідань Керівного комітету. Як наслідок, значна тривалість між засіданнями Керівного комітету призвела до суттєвої затримки у впровадженні необхідних для Компанії внутрішніх документів (таких як політики, положення, стратегії, методики, кодекси тощо) враховуючи, що правління зобов'язане приймати відповідні рішення лише після обговорення документів у межах ініціатив Дорожньої карти на Керівному комітеті. Крім того, розгляд Керівним комітетом проєктів рішень правління не узгоджується з Кодексом (принципами) корпоративного управління АТ «НСТУ» в частині розмежування повноважень Наглядової ради та правління, яке відбувається за принципом «правління відповідає за поточний стан справ, а Наглядова рада, не втручаючись в поточну діяльність правління, здійснює стратегічне планування та контроль за діяльністю правління, призначає правління, регулярно оцінює його діяльність та змінює склад правління у передбачених Законом та контрактами випадках. Наглядова рада розглядає плани та звітність правління та виконує інші дії щодо контролю та оцінювання роботи правління відповідно до Закону, Статуту НСТУ та положення про Наглядову раду.
2. Переглянути Дорожню карту запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ», визначивши пріоритетність впровадження заходів для телерадіокомпанії та виключивши заходи, які на сьогоднішній день втратили свою актуальність. Рівень виконання комплексу заходів Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ» склав близько 50 %.

Правлінню АТ «НСТУ»:
1. Розробити та затвердити політику внутрішнього контролю АТ «НСТУ» у відповідності до вимог Кодексу (принципів) корпоративного управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Система внутрішнього контролю являє собою політики і процедури, прийняті управлінським персоналом суб’єкта господарювання для досягнення цілей щодо забезпечення ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі, дотримання політики системи управління, забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, їх виявлення, забезпечення точності та повноти облікових записів, забезпечення своєчасної підготовки достовірної інформації. Політика внутрішнього контролю, передбачена Дорожньою картою запровадження ініціатив з рекомендаціями щодо покращення результатів роботи АТ «НСТУ» та Кодексом (принципами) корпоративного управління АТ «НСТУ», що свідчить про відсутність регламентованих єдиних підходів до організації системи внутрішнього контролю.
2. Відновити заходи щодо впровадження функції комплаєнс у Телерадіокомпанії та розглянути питання доцільності статусу самостійного структурного підрозділу в структурі Товариства. За результатами аналізу організації та впровадження функції комплаєнсу в АТ «НСТУ» встановлено не виконання наказу АТ «НСТУ» від 05.10.2020 № 534 в частині початкової оцінки комплаєнс-ризиків АТ «НСТУ». У грудні 2020 року відбулось призупинення функціонування системи комплаєнс-контролю у Телерадіокомпанії, у зв’язку зі звільненням керівника підрозділу, що призвело до не впровадження плану заходів виявлення комплаєнс-ризиків у АТ «НСТУ» та як наслідок, не вжиття заходів з мінімізації наявних комплаєнс-ризиків.
3. Визначити внутрішніми документами АТ «НСТУ» порядок формування та виконання річних планів діяльності самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» (періодичність, форми, строки звітування тощо). Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік був затверджений Наглядовою радою АТ «НСТУ» 28.02.2020 року, річні плани діяльності самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» на 2020 рік були затверджені головою правління Телерадіокомпанії лише в червні. Щомісячне звітування керівниками самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» про виконання річного плану здійснюється в межах врахування при формуванні пропозицій до розподілу фонду преміювання структурного підрозділу. Інших форм звітування щодо виконання плану та моніторингу стану виконання запланованих завдань документально не визначено.
4. Актуалізувати положення про: департамент технічних стандартів, департамент координації філій, департамент організаційної роботи, дирекцію регіонального мовлення в частині здійснення контрольних функцій структурних підрозділів, що входять до складу зазначених самостійних структурних підрозділів, та визначити механізми виконання таких функцій. Проведеним аналізом положень про самостійні структурні підрозділи та підпорядковані структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів встановлено факти невідповідності контрольних функцій, визначених в положеннях про департамент технічних стандартів, департамент координації філій, департамент організаційної роботи та дирекції регіонального мовлення, з контрольними функціями структурних підрозділів, що входять до складу самостійних структурних підрозділів, що не сприяє визначенню механізмів їх виконання та створює ризик невиконання таких функцій.
5. Актуалізувати Інструкцію з діловодства АТ «НСТУ», зокрема в частині інтеграції та нормативного визначення в ній системи електронного документообігу «Мегаполіс», розроблення регламентів по роботі з системою та прискореного введення в експлуатацію підсистеми контролю - «контроль виконання». Виконання розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) в АТ «НСТУ» знаходиться на задовільному рівні, проте перевагою механізму контролю фактично є самоконтроль. Як наслідок, Інструкція з діловодства потребує доопрацювання в частині інтеграції та нормативного визначення в ній системи електронного документообігу «Мегаполіс», розроблення регламентів по роботі з системою та прискореного введення в експлуатацію підсистеми контролю «контроль виконання», що підвищить ефективність системи внутрішнього контролю.
6. Внести зміни до пункту 3.3 Положення про управління ризиків Центральної дирекції АТ «НСТУ» в частині звітування управління ризиків Наглядовій раді через правління АТ «НСТУ».
7. Переглянути проєкт методики управління ризиками АТ «НСТУ», враховуючи специфіку телерадіокомпанії, на предмет здійснення зайвих розрахунків та аналітичних процедур; створити централізовану інформаційну базу даних для збору інформації про події ризиків; ідентифікувати та регламентувати бізнес-процеси в частині діяльності самостійного структурного підрозділу управління ризиків АТ «НСТУ»; визначити внутрішніми документами Товариства алгоритм взаємодії між І, ІІ та ІІІ лініями захисту; затвердити форми та строки подання управлінської звітності про виконання Плану заходів за результатами проведення щорічної оцінки ризиків.
8. Визначити ризик-координаторів, які братимуть участь у процесі ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків, а також провести тренінги для співробітників Телерадіокомпанії (І, ІІ та ІІІ ліній захисту) щодо ідентифікації та оцінки ризиків.
9. При проведенні щорічної оцінці ризиків забезпечити здійснення оцінки ринкових ризиків при визначенні договірної вартості послуг з комерційної діяльності (розміщення реклами, спонсорство, телепродаж, політична агітація, продаж прав, послуг з використання технічних засобів, організації зйомок, виготовлення та розміщення програм, виступів оркестру, використання студії звукозапису тощо), а також проведення детального аналізу інформації при складанні бази інцидентів/подій ризику.

Вадим Міський поінформував, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб було відбулася домовленість з правлінням, що на одному із засідань комітету відбудеться звітування про виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ», буде проведено аналіз рекомендацій Дорожньої карти та напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до неї.

Засідання Наглядової ради залишили Дмитро Ананьєв, Євген Глібовицький. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили:
1. Схвалити рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» з метою покращення діяльності та уникнення ризиків для АТ «НСТУ» (додаток 1).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати Службі внутрішнього аудиту у термін до 09 липня 2021 року план коригувальних дій відносно виявлених зауважень і недоліків аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
3. Начальнику Служби внутрішнього аудиту забезпечити моніторинг виконання рекомендацій правлінням АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої Наглядовою радою АТ «НСТУ» (протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30).

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (К. Батенко).
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишила Катерина Батенко. На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

5. Про внесення змін до рішень Наглядової ради АТ «НСТУ», що регламентують діяльність Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ»

Світлана Остапа поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб розглянув рекомендацію Служби внутрішнього аудиту щодо функціонування Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ». Олексій Харченко вніс пропозицію ліквідувати Керівний комітет і Комітет з питань призначень та винагород більшістю голосів прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді ліквідувати керівний комітет.

Вирішили:
1. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», ліквідувати дорадчий орган — Керівний комітет із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».
2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 5-13 пункту 1 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22).

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

6. Про порядок попереднього розгляду комітетами Наглядової ради питань дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ»

Світлана Остапа поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглядав питання дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді перенести розгляд цього питання.

Вирішили:
Перенести розгляд питання: «Про порядок попереднього розгляду комітетами Наглядової ради АТ «НСТУ» питань дотримання Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» на наступне засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 10. Проти – 0. Утрималися – 1 (М. Кречетов).
Рішення прийнято.

7. Про зміни в складі Комітету Наглядової ради АТ «НСТУ» з питань аудиту

Світлана Остапа поінформувала, що Роман Горбань висловив бажання працювати у складі Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув цю пропозицію та рекомендує Наглядовій раді включити Романа Горбаня до складу Комітету з питань аудиту.

Вирішили:
Відповідно до пункту 30 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до рішення Наглядової ради від 13 лютого 2021 року (протокол № 51) про склад комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердивши новий склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» (10 членів), включивши до нього Романа Горбаня.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради долучився Євген Глібовицький. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

8. Про підготовку фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік (інформація від правління АТ «НСТУ»)

Микола Чернотицький повідомив, що правління підготувало попередній проєкт фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.

Вадим Міський уточнив, що це поки що не проєкт документу, а презентація для ознайомлення з планами, до відома членів Наглядової ради.

Максим Кречетов запропонував не заслуховувати цю презентацію, оскільки попередня інформація не розсилалася.

Вадим Міський вніс пропозицію внести зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2021 рік змінивши терміни виконання пунктів Плану: «Погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік», «Забезпечення подання на затвердження акціонеру Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік» з другого на третій квартал 2021 року.

Вирішили:
Відповідно до пункту 1 розділу VII Положення про Наглядову АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 року № 47 (далі — План), змінивши терміни виконання пунктів 25, 26 Плану (Погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та Забезпечення подання на затвердження акціонеру Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік) з другого на третій квартал 2021 року.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

9. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що на адресу Наглядової ради надійшли два звернення від народних депутатів. На них підготовлені проєкти відповідей. На звернення народних депутатів щодо припинення порушень принципів дискримінації громадян за релігійною ознакою, прозорості та відкритості АТ «НСТУ» відповідь надало правління АТ «НСТУ», у яку був включений один абзац щодо проведення перевірки Ревізійною комісією АТ «НСТУ». Проєкт відповіді від Наглядової ради наступний: «Щодо ініціювання вами проведення Ревізійною комісією АТ «НСТУ» позапланової перевірки, повідомляємо, відповідно до пункту 4.6. Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 29 травня 2020 року № 42, Ревізійна комісія проводить планові перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ». Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією за ініціативою Наглядової ради АТ «НСТУ».

Світлана Остапа поцікавилася чи не проти члени Наглядової ради про надання такої відповіді на звернення?

Заперечень від членів Наглядової ради не надійшло.

Світлана Остапа повідомила, що депутатське звернення Сушка П. М. щодо можливого конфлікту інтересів з боку членів Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлани Остапи і Вадима Міського було розглянуто на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ». На засіданні комітету Світлана Остапа та Вадим Міський заявили, що в них конфлікту інтересів немає.

Максим Кречетов заявив, що не вважає за необхідне відповідати на це звернення, адже в адресатах першим стоїть НАЗК і у самому листі немає звернення до Наглядової ради. На думку М. Кречетова ця інформація Наглядовій раді до відома, і не потрібно надавати відповідь.

Олександр Павліченко пояснив, що в шапці звернення в переліку адресатів вказані члени Наглядової ради, тому можна надати відповідь. Відповідь надається першому адресату і він повинен врахувати нашу відповідь.

Володимир Проценко додав, що відповідно до законодавства на звернення народного депутата повинна надаватися відповідь. В. Проценко поінформував, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» він доповів, що конфлікту інтересів немає. 

Олександр Павліченко запропонував, якщо є конкретні пропозиції, рекомендації, доповнення або заперечення до розісланого проєкту листа подати їх зараз і вони будуть розглянуті. Проєкт відповіді було розглянуто членами Наглядової ради напередодні, проєкт відповіді готувався на підставі узагальненої інформації і обговорення і такому вигляді буде направлено належному адресатові, а копія народному депутату.

Максим Кречетов сказав: «По-перше, цей лист на комітеті ми не розглядали, по-друге, фрагменти законів відправляти нема сенсу, бо, вибачте, окрім вас є ще люди, які так само читали ці закони, не вважаю за потрібне надсилати, по-третє, ми не суд, щоб визначати що немає конфлікту інтересів, по-четверте, давайте спитаємо в депутата, чи він чекає нашої відповіді, якщо вона йому потрібна, і давайте запитаємо в НАЗК, чи відповідь вже підготовлена і направлена депутату, бо якщо йому вже надана відповідь до чого тут ми з нашою відповіддю. Ми не можемо робити висновки».
Світлана Остапа нагадала, що лист народного депутата та надання йому відповіді обговорювалися на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб.

Максим Кречетов заперечив, що проєкт відповіді ніхто ніде не розглядав.

Світлана Остапа сказала, що це буде лист особисто від заступника голови Наглядової ради.

Вадим Міський додав, що відповідь може бути надана на підставі узагальненої інформації, а саме – на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб надали пояснення Вадим Міський і Світлана Остапа, надав роз’яснення антикорупційний уповноважений Володимир Проценко.

Світлана Остапа підсумувала, що заперечень від членів Наглядової ради не надійшло, тільки є заперечення Максима Кречетова щодо надання відповіді.

Світлана Остапа спитала чи є ще запитання в «різному»?

Максим Кречетов взяв слово: «є питання щодо обідів для членів НР у березні та квітні – хто їх фінансував?»

Світлана Остапа сказала, що М. Кречетов обов’язково отримає відповідь на це питання.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки: 
1. Рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
2. Окрема думка члена Наглядової ради АТ «НСТУ»  М. Кречетова. 

 

 

Голова Наглядової ради                                    С.В. Остапа
Секретар Наглядової ради                               В.В. Міський