Оголошення про проведення мистецького конкурсу на виробництво творчого проєкту «Подкасти для Суспільного»

Квітень 22, 2021

Оголошення 

про проведення мистецького конкурсу на виробництво 

юридичними особами та фізичними особами-підприємцями 

творчого проєкту «Подкасти для Суспільного»

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оголошує мистецький конкурс на виробництво юридичними особами та фізичними особами-підприємцями проєкту «Подкасти для Суспільного» (далі – Конкурс).

Період подання документів – з 22 квітня 2021 року по 22 травня 2021 року (включно).

Основними завданнями проєкту є: створення аудіоконтенту для прослуховування з метою залучення аудиторій Суспільного шляхом поширення подкастів; розвиток соціального капіталу, культурного капіталу та посилення критичного мислення аудиторії.

Суспільне стає відкритішим до зовнішнього ринку виробництва та залучає креативні індустрії для виготовлення привабливого конкурентоспроможного контенту.

До розгляду приймаються пропозиції на виробництво проєкту з можливістю реалізації до 01 жовтня 2021 року (включно) шляхом створення аудіопродукту для прослуховування на цифрових платформах АТ «НСТУ». 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, та згідно з відповідним наказом АТ «НСТУ».

Вид Конкурсу – конкурс на виробництво.

Напрями Конкурсу – подкасти.

Категорія Конкурсу – 100% замовлення АТ «НСТУ».

Сесія, у якій проводитиметься Конкурс, – аудіопродукт (контент), створений для аудиторії 18-25 та 25-35 років у таких форматах: розмовні, наративні, реаліті та змішані подкасти. 

Загальні Конкурсні вимоги

Звертаємо увагу на те, що АТ «НСТУ» у своїй діяльності керується Законом України «Про публічні закупівлі», згідно з яким кандидат має відповідати одному або декільком кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Подавати проєкти для участі у Конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, зареєстрованих в Україні, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи-підприємці.

Проєкти, що подаються на Конкурс, мають відповідати вказаним технічним вимогам.

Етапи Конкурсу

Конкурс відбуватиметься в три етапи:

І. Попередній відбір

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

 • оригінальність ідеї;
 • глибина розкриття теми;
 • відповідність запитам та зрозумілість для визначеної вікової групи;
 • очікувана кількість прослуховувань;
 • відповідність редакційній політиці, стандартам АТ «НСТУ»; цінностям та місії АТ «НСТУ»
 • обсяг фінансування.

ІІ. Пітчинг

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

 • драматургічна якість;
 • актуальність теми;
 • строки виробництва;
 • відповідність вимогам каналу дистрибуції продукту;
 • конвергентність продукту для різних соціальних мереж;
 • маркетинговий потенціал;
 • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

ІІІ. Захист проєктів.

До уваги кандидатів / учасників Конкурсу!

Телефон для довідок з питань умов та вимог цього Мистецького конкурсу: + 380 93 421 16 17.

Електронна пошта: press@suspilne.media  

Контактна особа: Дмитро Афанасьєв.

Для участі у Конкурсі кандидати повинні в період з 22 квітня 2021 року по 22 травня 2021 року (включно) заповнити форму Реєстрації на участь у мистецькому конкурсі на виробництво юридичними особами та фізичними особами-підприємцями творчого проєкту «Подкасти для Суспільного».

Форма реєстрації та подані документи мають бути заповнені українською мовою.

Реалізація поданого проєкту має бути запланованою грамотною  українською мовою. 

Відповідальність за повноту та правдивість наданої інформації несе учасник Конкурсу.

Рішення АТ «НСТУ» про невідповідність умовам Конкурсу оскарженню не підлягає.

Кожен учасник Конкурсу гарантує, що надані матеріали не порушують майнові права інтелектуальної власності.

Учасник Конкурсу надає свою згоду на обробку персональних даних. Зі свого боку АТ «НСТУ» гарантує захист наданої інформації учасника Конкурсу.