Оголошення про проведення мистецького конкурсу «За Фрейдом» для радіоканалу «Українське радіо»

Лютий 11, 2021

З метою виявлення найбільш цікавих і актуальних творчих ідей
акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
 
ОГОЛОШУЄ МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС
на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – 
радіопроєкту «За Фрейдом» для радіоканалу
«Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»

Мета мистецького конкурсу на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – радіопроєкту «За Фрейдом» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» – пошук найкращих творчих ідей для супроводу 30* (тридцяти) випусків щотижневої, прямоефірної соціально-психологічної передачі «За Фрейдом» із загальним хронометражем одного випуску до 40 хвилин для виходу на радіоканалі «Українське радіо» протягом 2021 року.

«Українське радіо» – найпопулярніша розмовна радіостанція України. Вірність традиціям поєднується із впровадженням сучасних технологій. Українське радіо засноване 16 листопада 1924 року – це перша радіостанція в Україні й одна з перших у світі. Нині має найбільшу в країні мережу: 193 FM-передавачі, а також мовить у середньохвильовому діапазоні, у дротовій мережі, на супутнику та через інтернет (сайт ukr.radio, сторінка Українського радіо у Facebook, Youtube-канал та мобільний застосунок suspilne.radio).

За жанровим розподілом радіоканал «Українське радіо» – суспільно-політичний, розмовний. Основу контенту становлять щогодинні випуски новин та лінійні суспільно-політичні програми. Увазі слухачів представлені також тематичні, мистецькі, художні програми, зокрема, музичні. 

«За Фрейдом» – щотижнева прямоефірна практично орієнтована соціально-психологічна передача, яка покликана сприяти поліпшенню психічного здоров’я українців, підвищенню рівня їхньої психологічної грамотності, розвитку вмінь будувати здорові стосунки. Модератор передачі в кожному випуску разом із запрошеними експертами розбирає, тобто аналізує, конкретну ситуацію або проблему, розповідає про інструменти та техніки, які можуть слугувати її подоланню, веде діалог зі слухачами, обговорюючи їхні проблемні ситуації та надаючи практичні рекомендації. В основі передачі – реальна чи вигадана історія, що розкриває певну психологічну проблему.  

Умови участі у Мистецькому конкурсі

У Мистецькому конкурсі мають право брати участь юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці (далі – Учасники).

Кожен Учасник має право подати лише один проєкт для участі у Мистецькому конкурсі. У разі подання Учасником декількох проєктів розглядатиметься проєкт, що надійшов першим, або другий проєкт, у разі офіційного відкликання Учасником проєкту, що був поданий першим.

Учасники Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

У Мистецькому конкурсі не можуть брати участь працівники АТ «НСТУ», їхні близькі родичі та всі особи, які пов’язані з організацією та проведенням Мистецького конкурсу.

Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу

Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання проєктів Учасників конкурсною комісією з метою визначення переможця/переможців Мистецького конкурсу, в порядку передбаченому Положенням про Мистецький конкурс на супровід власних проєктів дирекції «Українське радіо» – радіопроєкту «За Фрейдом» для радіоканалу «Українське радіо» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» (Додаток № 3 до цього оголошення).

Мистецький конкурс проводиться у три етапи:
     1) попередній відбір проєктів;
     2) презентація проєктів;
     3) визначення переможця/переможців.

Конкурсна комісія не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого та третього етапів Мистецького конкурсу повідомляє Учасників, проєкти яких допущені до участі в другому та третьому етапі, про дату, час, місце проведення відповідного етапу Мистецького конкурсу.

Для участі у Мистецькому конкурсі Учасники мають подати по одному проєкту, який відповідає Творчому завданню (Додаток № 1 до цього оголошення), та встановлений перелік документів (Додаток № 2 до цього оголошення).

Учасники Мистецького конкурсу подають свої проєкти з усіма документами в електронному вигляді на електронну адресу:
castingradioua@gmail.com
Телефони для довідок з питань умов та вимог Мистецького конкурсу:
+ 380 63 376 09 90;
+ 380 44 239 63 18.

Контактна особа: 
Зілінченко Олена

Датою одержання заявки на участь у Мистецькому конкурсі вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в цьому оголошенні.
Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання заявки на участь проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідність вимогам, встановленим цим оголошенням.

У разі подання Учасником документів у неповному обсязі або неналежно оформлених, Конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення і протягом трьох робочих днів повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

Учасник, щодо заявки якого надійшли зауваження від Конкурсної комісії, не пізніше трьох робочих днів з дня направлення Конкурсною комісією повідомлення (або у строк менший від зазначеного у разі подання Учасником проєкту в останні дні для подання) має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.
Документи, подані після завершення встановлених строків, не розглядаються Комісією.

Строки проведення Мистецького конкурсу

Приймання проєктів: з 12 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року (14 календарних днів).

Оголошення переможця/переможців Мистецького конкурсу відбудеться не пізніше 30 квітня 2021 року.

* Соціально-психологічна передача «За Фрейдом» складається з двох сезонів і включає 30 випусків із загальним хронометражем одного випуску до 40 хвилин. Перший (весняно-літній) сезон включає 13 випусків і охоплює період з 01 травня 2021 року по 30 липня 2021 року, другий (осінньо-зимовий) сезон включає 17 випусків і охоплює період з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року. АТ «НСТУ» як організатор Мистецького конкурсу, уклавши відповідний договір/договори із переможцем/переможцями Мистецького конкурсу за результатами проведення відповідних процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має право в будь-який час, за будь-яких обставин та незалежно від якості виконання договірних зобов’язань переможцем/переможцями Мистецького конкурсу змінити кількість сезонів Соціально-психологічна передача «За Фрейдом», її загальну кількість випусків та/або кількість випусків у кожному із сезонів та/або частково чи повністю відмовитися від послуг переможця/переможців Мистецького конкурсу, в межах чинного законодавства України змінивши умови укладеного(-них) договору(-ів) або розірвавши договір/договори.

Додаток 1 – ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ Мистецького конкурсу 
Додаток 2 – ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
Додаток 3 – ПОЛОЖЕННЯ про Мистецький конкурс