ОГОЛОШЕННЯ про проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації

Жовтень 01, 2020

ДОДАТОК 1

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення мистецького конкурсу
для відбору ідеї постановки номера учасника від України на
Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації

Мистецький конкурс для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації (далі – Мистецький конкурс) проводиться з метою обрання виконавця для розробки ідеї постановки сценічного номера (далі – Постановка) учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 – Олександра Балабанова з піснею «Відкривай» – із подальшим втіленням розробленої ідеї.

Проведення Мистецького конкурсу регулюється Порядком проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації, затвердженим рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.09.2020 № 210 (далі – Порядок).

Строки та умови проведення Мистецького конкурсу

Прийом заявок на участь у Мистецькому конкурсі здійснюється протягом трьох робочих днів, з 02.10.2020 по 06.10.2020, шляхом заповнення учасниками Мистецького конкурсу електронної форми (далі – Учасники).

Обов’язковою умовою участі в Мистецькому конкурсі є підписання Учасниками зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «НСТУ» (далі – Зобов’язання), текст якого прикріплено до електронної форми подання заявки.

Протягом одного робочого дня з дати отримання інформації та документів від Учасника АТ «НСТУ» проводить перевірку повноти поданих даних та їхньої відповідності вимогам, визначеним Порядком та цим Оголошенням.

У разі подання даних/документів у неповному обсязі або неналежно оформлених АТ «НСТУ» протягом одного робочого дня повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу. Учасник не пізніше одного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи на електронну адресу АТ «НСТУ» eurovision@suspilne.media.

Після отримання від Учасника підписаного Зобов’язання та всіх документів/даних, визначених у Порядку, АТ «НСТУ» протягом доби надсилає йому на електронну адресу деталізоване технічне завдання для опрацювання та підготовки проєкту Постановки для захисту.

Не пізніше ніж 19.10.2020 включно Учасники Мистецького конкурсу повинні надіслати на електронну адресу АТ «НСТУ» eurovision@suspilne.media проєкт Постановки, підготовлений відповідно до наданого творчого завдання.

Захист проєктів Постановок Учасників відбувається в режимі онлайн-відеоконференції не пізніше ніж 21.10.2020.

Оголошення переможця Мистецького конкурсу здійснюється шляхом публікації на сайті АТ «НСТУ» www.corp.suspilne.media не пізніше одного робочого дня з дня проведення захисту проєктів Учасниками Мистецького конкурсу.

Вимоги до Учасників Мистецького конкурсу

До участі в Мистецькому конкурсі допускаються юридичні особи України будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, а також фізичні особи – підприємці. Перевага надається кандидатам із наявним досвідом роботи над сценічними постановками для телевізійних шоу та/або концертних номерів.

Критерії та вимоги до Постановки, яка подається Учасником:

  • ідеї та проєкти, які будуть надаватися Учасниками для участі в Мистецькому конкурсі, мають бути підготовлені з дотриманням творчого завдання;
  • ідеї та проєкти, які будуть надаватися Учасниками для участі в Мистецькому конкурсі, мають бути оригінальними та не порушувати права та інтереси третіх осіб;
  • у Постановці можуть брати участь не більше ніж 6 осіб на сцені (виконавець та 5 учасників шоу-балету (за потреби) або бек-вокалісти (за потреби);
  • у Постановці забороняється участь живих тварин;
  • тривалість постановки – 2 (дві) хвилини 38 (тридцять вісім) секунд;
  • пропозиція має включати опис ідеї й атмосфери номера; сценографію; колористичне та світлове рішення; інформацію про образ кожного виконавця на сцені (соліста, бек-вокалістів (за потреби), танцівників (за потреби), інше); опис відеографіки для декорації, що складається з LED-стіни та LED-підлоги (описове та/або у вигляді ескізу та/або референсу); інформацію про реквізит (за потреби).