Протокол Наглядової ради від 04.06.2024 № 87

Червень 14, 2024

Протокол № 87
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

04 червня 2024 року                                                                                                    м. Київ, вул. Хрещатик, 26
13:00

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку).

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Юлія Федів, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ігор Бут, директор департаменту тендерних процедур АТ «НСТУ»; Валентин Надточеєв, директор департаменту інформаційних технологій АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

1.1.  Розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ».

1.2.  Про перегляд рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами моніторингу.

2. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ».

3.1.  Про затвердження Висновку про відповідність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» займаній посаді.

3.2.  Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік.

4. Про внесення змін до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ».

5. Про розгляд тендерної документації для закупівлі послуг зовнішнього аудитора.

6. Про структуру АТ «НСТУ».

7. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

Голосування:
За – 15
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання долучився Євген Глібовицький. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

1.1. Розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював аудиторський звіт за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ». Комітетом була розглянута пропозиція правління АТ «НСТУ» викласти пункт 4 Рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» в іншій редакції. Комітет пропозицію правління АТ «НСТУ» підтримав і рекомендує Наглядовій раді схвалити Рекомендації служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ».

Наталію Степанову з інформацією, що порядок підготовки документів для оформлення службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» в межах країни та за кордон, а також облік і звітування щодо таких відряджень регламентовані відповідними зовнішніми та внутрішніми нормативними документами. За результатами проведеного аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» аудиторською групою підготовлені рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення процесів документального оформлення службових відряджень і використання коштів на відрядження працівниками АТ «НСТУ», зокрема:

1. Переглянути підходи та вибудувати систему забезпечення працівників АТ «НСТУ» коштами для здійснення поточних витрат під час службових відряджень (авансом) з метою дотримання вимог законодавства України.

2. Забезпечити проведення навчальних заходів для працівників АТ «НСТУ» з роз’яснення вимог нормативно-правових актів щодо звітування про використання коштів, виданих на відрядження.

3. Розробити механізми щодо оптимального використання фінансових ресурсів компанії (особливо в частині коштів фінансової підтримки АТ «НСТУ»), спрямованих на відшкодування витрат, понесених у закордонних відрядженнях працівниками АТ «НСТУ», а також забезпечити системність аналізу результативності закордонних відряджень.

4. Переглянути повноту охоплення операцій регламентами бізнес-процесів (В7.8.1 «Оформлення службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» в межах України», В7.8.2 «Оформлення службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» за кордон»). Розробити механізм оцінювання результативності службових відряджень працівників АТ «НСТУ».

5. Враховуючи заплановане збільшення витрат на відрядження працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік та з метою забезпечення належного адміністрування зазначених операцій, розглянути питання навантаження на працівника департаменту бухгалтерського обліку, який здійснює адміністрування документального оформлення витрат, понесених у відрядженнях працівниками центральної дирекції АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: В. Козак, М. Чернотицький, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити Рекомендації служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ» (далі – Рекомендації) (додаток 1).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в термін до 24.06.2024 план коригувальних дій відносно виявлених зауважень і недоліків аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ».

3. Начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання Рекомендацій правлінням АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


1.2.  Про перегляд рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами моніторингу

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював перелік рекомендацій, наданих службою внутрішнього аудиту Наглядовій раді АТ «НСТУ» за результатами аудитів попередніх років, і рекомендує Наглядовій раді зняти з моніторингу деякі з них у зв’язку з втратою їхньої актуальності. Адже за цей час суттєво змінилося законодавство у сфері корпоративного управління, а частина рекомендацій перейшла до функціоналу корпоративного секретаря.

Микола Чернотицький додав, що правління АТ «НСТУ» спільно зі службою внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» також опрацьовує рекомендації, надані правлінню. На наступне засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» буде надано інформацію про результати розгляду цих рекомендацій.

ВИРІШИЛИ:

1. Переглянути та припинити моніторинг виконання таких рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради АТ «НСТУ», а саме:

–  рекомендацію Наглядовій раді АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66;

–  пункти 1, 2, 7, 8 і 9 рекомендацій Наглядовій раді АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72;

–  пункт 1 рекомендацій Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.08.2023 № 79.

2. Взяти інформацію про перегляд рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», наданих правлінню АТ «НСТУ», до відома.

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


2. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити. Зміни стосуються переведення назви посади «головний аудитор» із 6-го в 5 грейд, встановлення розміру посадового окладу для посади «головний аудитор» у розмірі 45 000,00 грн з 01.07.2024 та введення нової назви посади в 3-му грейді «директор із цифрової трансформації».

Миколу Чернотицького з доповненням, що з метою впровадження нових технологій, розвитку цифровізації компанії та сприяння інноваціям на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» вноситься пропозиція доповнити Перелік посад новою позицією такого змісту: «Директор із цифрової трансформації». Оплата праці директора із цифрової трансформації здійснюватиметься за рахунок господарської діяльності АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: Л. Малазонія, М. Кречетов, Р. Кочубей.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49, затвердити Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами) (додаток 2).

2. Встановити розмір посадового окладу для посади «головний аудитор» - 45 000,00 грн та внести відповідні зміни до трудових договорів головних аудиторів Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в частині оплати праці з 01.07.2024.

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).
Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

3.1.  Про затвердження Висновку про відповідність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» займаній посаді

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» здійснив попередній розгляд питання відповідності корпоративного секретаря займаній посаді та рекомендував Наглядовій раді затвердити Висновок про відповідність Поливач К.П. займаній посаді корпоративного секретаря.

Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до вимог законодавства, зокрема рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Наглядова рада АТ «НСТУ» до 01.07.2024 повинні провести перевірку на відповідність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» займаній посаді відповідно до Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.

Членам Наглядової ради АТ «НСТУ» були надані копії документів, що підтверджують професійну придатність корпоративного секретаря АТ «НСТУ»:

–  наявність вищої освіти за визначеним переліком спеціальностей підтверджується дипломом про вищу освіту за вказаним напрямом (дипломом магістра правознавства);

–  спеціальні знання та навички у сфері корпоративного права та управління підтверджуються наявним досвідом роботи на посадах, вказаних у трудовій книжці, а також сертифікатами про проходження навчання за спеціалізованою програмою підготовки корпоративних секретарів і проходження управлінської програми «Pre-MBA Leadership Program».

Крім того, антикорупційний департамент АТ «НСТУ» на запит голови Наглядової ради АТ «НСТУ» провів антикорупційну перевірку корпоративного секретаря АТ «НСТУ» Поливач Катерини, за результатами якої надано позитивний звіт, порушень та невідповідностей не виявлено.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, затвердити Висновок про відповідність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» Поливач К.П. займаній посаді (додаток 3).

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


3.2.  Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» (далі – Закон) було внесено зміни до деяких нормативно-правових актів, зокрема до законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об’єктами державної власності». В шестимісячний строк із дня набрання чинності Законом будуть розроблені необхідні для його реалізації нормативно-правові акти. У зв’язку із цим виникла потреба переглянути терміни виконання деяких заходів Плану роботи корпоративного секретаря на 2024 рік.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, внести зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 4).

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


4. Про внесення змін до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював зміни до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх внести. Внесення цих змін зумовлено змінами в законодавстві.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.09.2023 № 79 (додаток 5).

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


5. Про розгляд тендерної документації для закупівлі послуг зовнішнього аудитора

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював тендерну документацію для закупівлі послуг зовнішнього аудитора, вніс пропозицію щодо встановлення очікуваної вартості для закупівлі послуг зовнішнього аудитора в розмірі 7 млн грн і рекомендує Наглядовій раді її затвердити. Встановлення такої очікуваної вартості може зацікавити авторитетні аудиторські фірми, які надають аудиторські послуги. Зовнішнього аудитора для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» пропонується обрати на 3 роки.

Катерина Тимчук поінформувала, що для визначення очікуваної вартості для закупівлі послуг зовнішнього аудитора було вивчено вартість на ринку аудиторських послуг і з урахуванням пропозицій Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» пропонується встановити очікувану вартість для закупівлі послуг зовнішнього аудитора в розмірі 7 млн грн.

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, І. Бут, М. Кречетов.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 20 пункту 45 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 24 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49, Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.09.2023 № 79, затвердити тендерну документацію для закупівлі послуг зовнішнього аудитора (додаток 6) та очікувану вартість закупівлі у розмірі 7 млн. грн.

Голосування:
За – 15
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.


6. Про структуру АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що правління АТ «НСТУ» розробило оновлену Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ» для приведення її у відповідність до операційної моделі компанії, а також оновлений Перелік самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ», що сприятиме розвитку напряму адміністрування аудіовізуальних проєктів – для цього створено новий самостійний підрозділ відповідного спрямування. Оновлення Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» також зумовлене необхідністю виокремлення відділу охорони праці як окремого самостійного структурного підрозділу відповідно до норм законодавства.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити зміни до Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» виклавши її в новій редакції (додаток 7). Затвердити зміни до Переліку самостійних структурних підрозділів у АТ «НСТУ» виклавши його у новій редакції (додаток 8).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ»:

1) на основі зміненої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробити й затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ»;

2) зобов’язати правління АТ «НСТУ» продовжити щоквартальне звітування про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» на засіданнях Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 16
(Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.


7. Різне

Валентин Надточеєв поінформував про дорожню карту впровадження єдиного інформаційного простору АТ «НСТУ», основні інформаційні системи компанії, завдання проєкту впровадження BPMS/ERP-системи та про етапи реалізації єдиної платформи BPMS/ERP.

Інформацію взято до відома.

Вадим Міський звернувся до голови правління АТ «НСТУ» з проханням проконтролювати вирішення питання щодо забезпечення служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» програмним забезпеченням для проведення аудиту фінансової звітності.

Інформацію взято до відома.

Дмитро Козлов поінформував, що відставання від ринку заробітних плат працівників АТ «НСТУ» становить 36,4% у середньому в межах організації відносно галузевого та загального ринків праці. Правління АТ «НСТУ» опрацювало це питання та додало 850 тис. грн до фонду оплати праці на місяць. Було вирішено інвестувати ці кошти в команди, які виробляють контент у філіях АТ «НСТУ». Розподіл цих коштів був опрацьований із шеф-редакторами філій. Принципи розподілу цих коштів: залученість керівників команд, рівність під час розподілу, прозорість, збереження наявних систем компенсацій у філіях АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Микола Чернотицький поінформував, що в межах марафону «Єдині новини #UАразом» Суспільне мовлення забезпечує виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюється на загальнонаціональному телеканалі «ПЕРШИЙ». З 21.05.2024 Суспільне мовлення посилює на каналі «ПЕРШИЙ» інформаційний блок марафону додатковим контентом «Суспільне Новини», «Суспільне. Студія», документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжує обмін контентом з усіма учасниками марафону «Єдині новини #UАразом». Учасники марафону уклали додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UАразом» від 30.05.2022.

Інформацію взято до відома.

Катерина Поливач поінформувала, що на минулому засіданні Наглядової ради АТ «НСТУ» була затверджена Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік. Наразі подати її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) немає можливості. На письмове звернення корпоративного секретаря АТ «НСТУ» до Комісії про надання роз’яснення щодо формату подання інформації емітента цінних паперів було отримано відповідь, у якій зазначено, що відповідно до підпункту 42 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» «юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними підпунктом 41 цього пункту, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення». Під час дії воєнного стану або стану війни емітенти цінних паперів не мають зобов’язання щодо подання та оприлюднення фінансової звітності.

З огляду на викладене компанія не зобов’язана готувати звітність до закінчення воєнного стану, але для того, щоб не накопичувати значної кількості звітів, було прийнято рішення готувати всю звітність вчасно, а подати її до Комісії після затвердження Комісією Таксономії UA МСФЗ XBRL.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа поінформувала, що в липні буде організовано дві робочі зустрічі з напрацювання низки документів.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ».

2. Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Висновок про відповідність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» Поливач К.П. займаній посаді.

4. Зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Зміни до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Тендерна документація для закупівлі послуг зовнішнього аудитора.

7. Цільова організаційна структура АТ «НСТУ».

8. Перелік самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».

 

 

Голова Наглядової ради                                         Світлана ОСТАПА

 

Секретар Наглядової ради                                        Вадим МІСЬКИЙ