Оголошення про проведення мистецького конкурсу на виробництво документального фільму «Сковорода 300»

Лютий 01, 2022

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оголошує мистецький конкурс на виробництво аудіовізуальних творів (контенту) – документального фільму «Сковорода 300».

Ціль проєкту:

Створення документального фільму про видатного українського філософа-містика, богослова, поета і педагога Григорія Савича Сковороду до 300 річниці з дати народження для висвітлення життєвого шляху та творчого доробку видатного українця.  У фільмі можуть бути відображені історії з життя Сковороди, а також кейси існування його творчого доробку сьогодні, у сучасному просторі.

Цільова аудиторія:

Глядачі, котрі цікавляться історією та культурними процесами в Україні загалом та постаттю Григорія Сковороди зокрема. Вони залюбки приймають інформацію про ключових культурних постатей сучасності через медіаконтент та потребують більше інформації про особистості, що формували культуру України. 

Мета проведення конкурсу:

Визначення переможця мистецького конкурсу, з яким буде укладена угода на надання послуг з виробництва аудіовізуального твору — документального фільму.

 • Вид конкурсу: виробництво аудіовізуальних творів (контенту).
 • Напрями конкурсу: створення документального фільму.
 • Категорія конкурсу: 100% замовлення АТ «НСТУ».
 • Тематична сесія конкурсу: документальний фільм до 300 річниці з дня народження українського філософа, богослова, поета і педагога Григорія Сковороди.
 • Хронометраж фільму: орієнтовно 70-90 хвилин.
 • Граничний ліміт витрат на послуги зі створення фільму — 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень з урахуванням всіх податків та зборів.
 • Орієнтовна дата ефіру: 03 грудня 2022 року.

До розгляду приймаються пропозиції на виробництво, за результатами реалізації яких до 01 листопада 2022 року (включно) створюються та передаються майстер-копії документального фільму, комплект вихідних та інформаційних матеріалів та майнові права на фільм.

Для участі в Конкурсі кандидати повинні в період з 01 лютого 2022 року по 01 березня 2022 року (включно) заповнити форму Реєстрація на участь у мистецькому конкурсі на виробництво аудіовізуальних творів (контенту) — документального фільму «Сковорода 300» та подати наступні документи:

 • контактні дані кандидата;
 • скан-копії документів про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності кандидата;
 • розгорнутий синопсис (трітмент та інформація про потенційних героїв) (до 15 арк.);
 • режисерське бачення та художнє рішення;
 • продюсерське бачення, пропозиції по технології виробництва проєкту та пропозиції по ключових особах виробничої групи;
 • фільмографії та посилання на попередні проєкти режисера-постановника, продюсера, автора сценарію;
 • кошторис витрат з урахуванням всіх податків та зборів;
 • орієнтовний план виробництва.

Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом АТ «НСТУ» №67 від 28.01.2022 «Про проведення дирекцією телебачення Мистецького конкурсу на виробництво аудіовізуального твору (контенту) — документального фільму «Сковорода 300» та відповідно до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів.

Загальні конкурсні вимоги

Звертаємо Вашу увагу, що з переможцем конкурсу буде укладено угоду шляхом застосування переговорної процедури згідно зі ст. 40 Розділу VII Закону України «Про публічні закупівлі». Кандидат має відповідати одному або декільком кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

У випадку, якщо переможець конкурсу планує залучати до виконання робіт чи послуг субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, переможець має надати повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, який буде залучений переможцем. АТ «НСТУ» має перевірити таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій Закону України «Про публічні закупівлі».

Для розрахунків витрат на закордонні відрядження прохання користуватися Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Подавати проєкти для участі у конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, зареєстрованих в Україні, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи-підприємці.

Проєкти, що подаються на конкурс, мають відповідати наступним вимогам:

Технічні вимоги до матеріалу та комплект довідково-інформаційних матеріалів.

Етапи конкурсу

Конкурс відбуватиметься у три етапи:

І. Попередній відбір

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

ІІ. Пітчинг

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

 • драматургічна якість;
 • актуальність теми, соціальна важливість;
 • режисерське бачення;
 • продюсерське бачення;
 • маркетинговий потенціал;
 • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

ІІІ. Захист проєктів

 До уваги кандидатів/учасників конкурсу!

 • Форма реєстрації та подані документи мають бути заповнені українською мовою.
 • Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації несе учасник конкурсу.
 • Рішення АТ «НСТУ» про невідповідність умовам конкурсу оскарженню не підлягає.
 • Кожен учасник конкурсу гарантує, що надані матеріали не порушують майнові права інтелектуальної власності.
 • Учасник конкурсу надає свою згоду на обробку персональних даних. Зі свого боку АТ «НСТУ» гарантує захист наданої інформації учасника конкурсу.
 • Переможець, за умови укладання договору з АТ «НСТУ», має надати АТ «НСТУ» такі підписані документи (за власним проєктом, що має гарантувати відповідність умовам співпраці за укладеним договором з АТ «НСТУ»):

1.  Згоди на інтерв’ю з героями твору.

2.  Дозволи/Згоди на проведення зйомок у відповідній локації.

3.  Договори про надання послуг та/або ліцензійні договори з архівними установами щодо взяття відповідних архівних матеріалів та включення в склад твору  на повний строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. У випадку, якщо архівна установа виступає, лише зберігачем відповідного архівного матеріалу, переможці мають надати договори про надання послуг з архівною установою та ліцензійні договори з правовласниками відповідних архівних матеріалів (за умови, що відповідний матеріал не є суспільним надбанням на дату підписання договору з АТ «НСТУ»).

4.  Ліцензійні договори з правовласниками будь-якого твору, що має бути включеним до конкурсного твору згідно з умовами договору з АТ «НСТУ».

5.  Музичні довідки. За необхідності ліцензійні договори з виконавцями творів, виконання яких має бути включеним в склад конкурсного твору.

Переможець, за умови підписання договору з АТ «НСТУ», буде зобов’язаний наносити титри з урахуванням особистих немайнових прав авторів та виконавців творів, а також  з врахуванням відповідних локацій зйомок, що увійдуть до складу конкурсного твору.

Всі запитання щодо умов проведення конкурсу надсилайте на адресу: pitching@suspilne.media.