Оголошення про проведення мистецького конкурсу на виробництво (створення) творчого проєкту з робочою назвою «Контент для дітей. Експлейнер»

Грудень 22, 2021

Оголошення про проведення дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» мистецького конкурсу на виробництво (створення) юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями аудіовізуальних творів для  творчого проєкту з робочою назвою «Контент для дітей. Експлейнер» 

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оголошує мистецький конкурс на виробництво юридичними особами та фізичними особами-підприємцями аудіовізуальних творів для творчого проєкту з робочою назвою «Контент для дітей. Експлейнер» (далі — Конкурс).

Період подання документів — з 22 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року (включно).

До розгляду приймаються пропозиції на виробництво проєкту з можливістю реалізації до 10 грудня 2022 року (включно) шляхом створення аудіовізуального продукту для демонстрації на цифрових платформах АТ «НСТУ».

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців і згідно з відповідним наказом АТ «НСТУ».

Вид конкурсу — конкурс на виробництво.

Напрям конкурсу — експлейнер.

Категорія конкурсу — 100% замовлення АТ «НСТУ».

Основним завданням конкурсу є: створення оригінального відеоконтенту у форматі експлейнера для цифрових платформ «Ютуб», «Інстаграм», «Тік-ток», «Фейсбук» за темами: гармонійний розвиток, контури безпеки, чесноти, самостійність, дружба, емоційний інтелект, пізнання світу, взаємодія у соціумі, популярна наука, популярне мистецтво та іншими, відповідно до вікових потреб, визначених Концепцією дитячого та підліткового мовлення для дітей однієї з вікових груп:

  • 3-5 років, 
  • 6-9 років, 
  • 10-12 років.

Загальні конкурсні вимоги

Звертаємо увагу на те, що АТ «НСТУ» у своїй діяльності керується Законом України «Про публічні закупівлі», згідно з яким кандидат має відповідати одному або декільком кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Подавати проєкти для участі у конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, зареєстрованих в Україні, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи-підприємці.

Проєкти, що подаються на конкурс, мають відповідати вказаним технічним вимогам.

Етапи конкурсу

Конкурс відбуватиметься в три етапи:

І. Попередній відбір

Проєкти оцінюватимуться відповідальними за попередній відбір з огляду на наступні параметри: відповідність технічним вимогам; відповідність напряму; оригінальність ідеї; глибина розкриття теми; відповідність  Концепції дитячого та підліткового мовлення та стратегії АТ «НСТУ» на 2020–2022 роки; цінностям та місії АТ «НСТУ»; обсяг фінансування.  

ІІ. Пітчинг

Проєкти оцінюють за такими критеріями:

  • драматургічна якість;
  • актуальність теми;
  • строки виробництва;
  • відповідність вимогам каналу дистрибуції продукту;
  • конвергентність відеопродукту для різних соціальних мереж;
  • маркетинговий потенціал;
  • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

ІІІ. Захист проєктів

До уваги кандидатів / учасників Конкурсу!

Для участі в конкурсі кандидати повинні в період з 22 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року (включно) заповнити форму реєстрації.

Форма реєстрації та подані документи мають бути заповнені українською мовою.

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації несе учасник конкурсу.

Рішення АТ «НСТУ» про невідповідність умовам конкурсу оскарженню не підлягає.

Кожен учасник конкурсу гарантує, що надані матеріали не порушують майнові права інтелектуальної власності.

Учасник конкурсу надає свою згоду на обробку персональних даних. Зі свого боку АТ «НСТУ» гарантує захист наданої інформації учасника конкурсу.

Запитання щодо умов проведення конкурсу надсилайте за адресою idea@suspilne.media.