Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №276

Жовтень 25, 2021

ПРОТОКОЛ № 276
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.10.2021                                                                                                                                                          м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:
   

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту; 
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності; 
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

Порядок денний засідання

1. Про Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2021 року. 
2. Про увільнення від виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ», призначення на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ».
3. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД», покладання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
4. Про внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232. 
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.
6. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ». 
7. Про внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту комерційної діяльності АТ «НСТУ».
8. Про затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі теле- та радіоканалів АТ «НСТУ».
9. Про внесення змін до пункту 9 рішення правління АТ «НСТУ» від 18.10.2021 № 275.
10. Про оренду майна АТ «НСТУ».
11. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні  2021 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 


Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2021 року. 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2021 року, що додається. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання увільнення від виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ», призначення на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ».

За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 2.10 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії)  акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 19.10.2021 № 18): 
1) увільнити 29.10.2021 Сваричевського Михайла Михайловича, провідного юрисконсульта фінансово-господарського управління бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» від виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ»; 
2) призначити з 01.11.2021 Сваричевського Михайла Михайловича менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ»; 
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-2  цього рішення. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»,  тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), та у зв'язку з виробничою необхідністю: 
1) увільнити 29.10.2021 Мазицьку Жанну Анатоліївну, заступника директора департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ» від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»; 
2) покласти з 01.11.2021 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» на Гуру Маріанну Андріївну, провідного юрисконсульта фінансово-господарського управління філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»  до призначення менеджера філії (філії) АТ «НСТУ» «Запорізька РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з урахуванням підпункту 3 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 18.10.2021 № 275, та у зв'язку з виробничою необхідністю: 
1) пункт 1 протоколу правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами) доповнити новим підпунктом 7 такого змісту: 
«7) покласти виконання обов’язків менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 01.11.2021 по 10.12. 2021».
У зв'язку з цим підпункт 7 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 8 пункту 1. 
2) установити, що підпункт 1 цього пункту набирає чинності з дати прийняття рішення та застосовуються з 01.11.2021.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, з урахуванням Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ»  від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 01.11.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою популяризації Суспільного мовника, затвердити Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257, що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

7. Обговорено питання внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) на виконання  Рекомендацій за результатами аудиту доходів АТ «НСТУ» від розміщення рекламної та спонсорської інформації за період з 01.01.2019 року по 31.03.2021 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62:
1) затвердити зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.11.2018 № 84 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається (далі-Порядок);
2) установити, що Порядок застосовується до 01.02.2022. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

8. Обговорено питання затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі теле- та радіоканалів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) на виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту доходів АТ «НСТУ» від розміщення рекламної та спонсорської інформації за період з 01.01.2019 року по 31.03.2021 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62:
1) затвердити Розцінки на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі теле- та радіоканалів АТ «НСТУ», що додаються (далі – Розцінки).
2) визнати такими, що втратили чинність Розцінки на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу в ефірі телеканалів ПАТ «НСТУ», затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 07.08.2020 № 203 та  підпункт 1 пункт 3 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 07.08.2020 № 203.
3) установити, що Розцінки застосовуються до 31.12.2021 включно.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

9. Обговорено питання внесення змін до пункту 9 рішення правління АТ «НСТУ» від 18.10.2021 № 275.

За результатами обговорення вирішили:

у зв'язку із технічною помилкою, внести зміни до пункту 9 рішення правління АТ «НСТУ» від 18.10.2021 № 275, виклавши його у такій редакції: 

«9. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: Донбас», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), виклавши пункту 7.3. розділу 7 у такій редакції: 
«7.3. Менеджер (філії) і менеджер напряму з фінансових питань або спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, а також за їхнє своєчасне подання».

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

10. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1  до протоколу);
2)  продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2  до цього протоколу; 
3) затвердити розмір орендної плати за користуванням майном АТ «НСТУ», згідно з додатком  3  до цього протоколу;
4) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджерам філій (філій) АТ «НСТУ» «Полтавська РД», «Херсонська РД«СКІФІЯ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

11. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні  2021 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2021 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
    
Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

Голова правління                   підпис                   Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                      підпис                   Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                      підпис                   Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                      підпис                   Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                      підпис                   Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                      підпис                   Дмитро ХОРКІН