Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №275

Жовтень 18, 2021

ПРОТОКОЛ № 275
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.10.2021                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:  
 

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування.

Порядок денний засідання

1. Про звільнення менеджерів (філій) філій АТ «НСТУ».
2. Про звільнення продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
3. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів (філій) філій АТ «НСТУ».
4. Про оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
5. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
6. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік.
7. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
8. Про внесення змін до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Про внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ» .

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 


Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання звільнення менеджерів (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 01-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД«ВІНТЕРА», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 02-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 04-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 19-стд (зі змінами), укладеного 19 грудня 2018 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 19-стд (зі змінами), укладеного 19 грудня 2018 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 09-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 10-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», пункту 1.5. розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 10-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.10.2021 № 272 та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:
1)  звільнити 10.12.2021 Тарануху Тараса Анатолійовича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД«ВІНТЕРА»;
2)  звільнити 10.12.2021 Самарцева Артура Володимировича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
3) звільнити 10.12.2021 Кияницьку Наталію Петрівну з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ»;
4) звільнити 26.12.2021 Лугінця Дмитра Олеговича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД»;
5) звільнити 26.12.2021 Сазонова Ігора Олександровича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА»;
6) звільнити 10.12.2021 Такула Олександра Васильовича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»;
7) звільнити 10.12.2021 Соколюка Вадима Олександровича з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;
8) звільнити 10.12.2021 Гришин-Грищук Ольгу Богданівну з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання звільнення продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 11-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року, з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД«ВІНТЕРА», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 12-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 14-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 19-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 20-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Сумська РД», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 27-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7, пункту 8.1. розділу 8 строкового трудового договору № 23-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року  з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернівецька  РД», з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.10.2021 № 272 та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:
1)  звільнити 10.12.2021 Мозалевського Віктора Володимировича з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД»;
2) звільнити 10.12.2021 Тичину Євгена Олексійовича з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД»;
3) звільнити 10.12.2021 Держипільську Галину Олександрівну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ»;
4) звільнити 10.12.2021 Журавльову Ольгу Борисівну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА»;
5) звільнити 10.12.2021 Кириленко Оксану Миколаївну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»;
6) звільнити 10.12.2021 Шелкового Артема Валерійовича з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;
7) звільнити 10.12.2021 Волошина Максима Олександровича з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД»;

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів  (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017  № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), з урахуванням пункту 1 цього протоколу оголосити з 26.10.2021:
1) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД«ВІНТЕРА»;
2) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
3) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ»;
4) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД»;
5) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА»;
6) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Сумська РД»;
7) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД»;
8) конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;
9) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів (філій) філій АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів  (філій) філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами) з урахуванням пункту 2 цього протоколу оголосити з 26.10.2021:

1) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА»;
2) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Закарпатська РД»;
3) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Івано-Франківська РД«КАРПАТИ»;
4) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Кропивницька РД»;
5) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Миколаївська РД»;
6) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Полтавська РД«ЛТАВА»;
7) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Рівненська РД»;
8) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Сумська РД»;
9) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ»;
10) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Чернівецька РД»;
11) конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії АТ«НСТУ» «Чернігівська РД»;
12) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посади продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ». 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.
 

5. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737): 
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання  внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:
1) внести  з 18.10.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.

7. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.08.2021 № 261, зі змінами) (далі – Розподіл), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


8. Обговорено питання внесення змін до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 458 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673»,  підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737): 
1) затвердити Зміни до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 225 (далі-Зміни), що додаються; 
2) установити, що Зміни вперше застосовуються та відображаються у фінансовій звітності АТ «НСТУ» станом на 30.09.2021. 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


9. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: Донбас», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), виклавши пункту 7.3. розділу 7 у такій редакції: 
«7.3. Менеджер (філії) і менеджер з фінансових питань або спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, а також за їхнє своєчасне подання.».

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення прийнято.


Голова правління                     підпис                     Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                        підпис                     Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                        підпис                     Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                        підпис                     Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                        підпис                     Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                        підпис                     Дмитро ХОРКІН