ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Грудень 29, 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол правління ПАТ «НСТУ»
від 02 жовтня 2017 року No 19
(зі змінами, внесеними протоколами
правління ПАТ «НСТУ
від 06 листопада 2017 року No 24,
від 29 грудня 2017 року No 33)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії)
публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

1. Це Положення встановлює вимоги до претендентів, умови та порядок проведення процедури конкурсного відбору творчих керівників філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – філія) – продюсерів (філії).

2. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 • кандидат на посаду – особа, яка пройшла попередній? відбір претендентів;
 • конкурсна комісія – члени правління ПАТ «НСТУ» які оцінюють професійні, освітньо-кваліфікаційні, морально-ділові якості кандидатів на посаду та після співбесіди з кандидатами на посаду шляхом голосування обирають переможця конкурсного відбору;
 • конкурсний відбір – процедура попереднього відбору претендентів на посаду, оцінка професійних, освітньо-кваліфікаційних та морально-ділових якостей кандидатів на посаду продюсера (філії) конкурсною комісією;
 • переможець конкурсного відбору – особа, яка пройшла попередній відбір претендентів та щодо якої прийнято рішення конкурсної комісії про обрання переможцем конкурсного відбору;
 • попередній відбір претендентів – перша стадія конкурсного відбору, на якій представники Ради Генпродюсерів та департамент управління персоналом ПАТ «НСТУ» здійснюють відбір претендентів за поданими документами та обирають кандидатів на посаду;
 • претендент – особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду продюсера (філії) та подала пакет документів, визначених пунктом 4 цього Положення.

3. Вимоги до претендентів, кандидатів на посаду, кандидатів для обрання переможця:

 • вища освіта;
 • знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» Статуту ПАТ «НСТУ» іншого законодавства у сфері телерадіомовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ»
 • досвід роботи зі створення мультимедійного контенту для різних платформ (радіо, ТБ, інтернет) на керівних посадах (виконавчий продюсер/керівник проєкту/головний редактор) не менше 3-х років;
 • відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.

4. Для участі в конкурсі претендент подає до ПАТ «НСТУ» в паперовому вигляді (особисто або поштовим відправленням) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42 та скановані копії на електронну адресу, що зазначена в оголошенні, такі документи:

 • копію паспорту;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
 • копію диплому про вищу освіту;
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи; мотиваційний лист;
 • короткий опис реалізованих на керівних посадах проєктів (із визначеними показниками ефективності та стислим описом основних кроків в реалізації проєктів);
 • портфоліо із творчим доробком у відео- або цифровому форматі, есе на тему власного бачення програмної політики філії;
 • резюме у довільній формі;
 • згоду на обробку персональних даних.

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

5. Приймання документів триває 10 робочих днів з дня оголошення конкурсу на офіційному сайті ПАТ «НСТУ».

6. В оголошенні зазначаються такі відомості:

 • найменування та місцезнаходження філії;
 • строк і місце приймання документів на участь у конкурсному відборі та
 • номер телефону для довідок;
 • перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення.

7. Після завершення терміну приймання заявок від претендентів представники Ради Генпродюсерів та департамент управління персоналом здійснюють попередній відбір претендентів та визначають кандидатів на посаду або відмовляють в подальшій участі в конкурсному відборі. Відповідні листи Департамент взаємодії з філіями ПАТ «НСТУ» надсилає усім претендентам.

8. Усі кандидати на посаду запрошуються на співбесіду до конкурсної комісії. Про дату та місце проведення засідання конкурсної комісії їм повідомляють електронною поштою. Відповідні листи розсилає Департамент взаємодії з філіями ПАТ «НСТУ».

9. Організаційну роботу конкурсної комісії забезпечує Департамент взаємодії з філіями.

10. У ході співбесіди конкурсна комісія заслуховує по черзі усіх кандидатів на посаду та оцінює і?хні професійні, освітньо-кваліфікаційні та морально-ділові якості.

11. За результатами співбесіди, обговорення, оцінювання конкурсна комісія шляхом голосування ухвалює рішення про обрання переможця конкурсного відбору.

12. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення строкового трудового договору між ПАТ «НСТУ» та переможцем конкурсного відбору.

13. Рішення конкурсної комісії приймається не пізніше ніж на 30 календарний день, починаючи з дня завершення приймання документів.

14. Строковий трудовий договір з переможцем конкурсного відбору строком на 1 рік укладається протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення правління ПАТ «НСТУ». Строковий трудовий договір може бути продовжений строком до 5 років.

15. Особа не може працювати на посаді продюсера (філії) понад 5 років.

16. Інформація про результати роботи конкурсної комісії публікуються на цифрових платформах ПАТ «НСТУ».

17. Якщо за результатом конкурсу рішення конкурсної комісії про переможця не прийнято, оголошується повторний конкурс відповідно до вимог цього Положення.