Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №57

Квітень 29, 2021

Протокол № 57
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

29 квітня 2021 року                                                                                            м. Київ, вул. Хрещатик, 26
13:00


Присутні:
1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради;
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради;
6. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради;
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
10. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
11. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
12. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради;
13. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Відсутні:
1. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради;
2. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Зураб Аласанія, голова правління АТ «НСТУ»; Інна Гребенюк, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Микола Чернотицький, член правління АТ «НСТУ»; Микола Дроздовський, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директор з управління персоналом АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, голова ревізійної комісії АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Марія Власюк, головна фахівчиня апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 12 (дванадцять) з 15 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:
1. Про затвердження положення про винагороду правління АТ «НСТУ».
2. Про результати зовнішнього аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік та планування відбору зовнішнього аудитора річної фінансової звітності АТ «НСТУ».
3. Про питання роботи ревізійної комісії АТ «НСТУ».
4. Про річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік.
5. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ».
6. Про затвердження форми контракту з головою правління АТ «НСТУ».
7. Про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Чернотицького М.М.
8. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
9. Різне.

Вирішили:
Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Вадим Міський вніс пропозицію розглянути питання порядку денного «Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» четвертим пунктом порядку денного.

Вирішили:
Затвердити порядок денний засідання:
1. Про затвердження положення про винагороду правління АТ «НСТУ».
2. Про результати зовнішнього аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік та планування відбору зовнішнього аудитора річної фінансової звітності АТ «НСТУ».
3. Про питання роботи ревізійної комісії АТ «НСТУ».
4. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
5. Про річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік.
6. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ».
7. Про затвердження форми контракту з головою правління АТ «НСТУ».
8. Про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Чернотицького М.М.
9. Різне.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Обговорення питань порядку денного

1. Про затвердження положення про винагороду правління АТ «НСТУ»

Вадим Міський нагадав, що проєкт положення про винагороду правління АТ «НСТУ» був схвалений Наглядовою радою АТ «НСТУ» та надісланий акціонеру. Акціонер розглянув проєкт положення і повідомив, що зауважень та пропозицій до положення не має. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб розглянув проєкт змін до положення про винагороду правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Вирішили:
Відповідно до пункту 1¹ частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 5, 6 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, підпункту 30 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити зміни та доповнення до Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1).

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

2. Про результати зовнішнього аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік та планування відбору зовнішнього аудитора річної фінансової звітності АТ «НСТУ

Вадим Міський, голова комітету з аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», поінформував, що результати зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік опрацював комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх схвалити.

Вперше зовнішній аудит АТ «НСТУ» проводила міжнародна аудиторська компанія і вперше було отримано позитивний висновок зовнішнього аудитора без будь-яких застережень. В. Міський відзначив, що це результат хорошої роботи менеджменту компанії, а також результат ретельної роботи комітету з аудиту у 2020 році, що полягала в опрацюванні разом з менеджментом зауважень попереднього аудиту, призначення проміжної перевірки фінзвітності за перше півріччя силами Ревізійної комісії, що дозволило краще підготуватися до зовнішнього аудиту, ґрунтовна та вчасна підготовка умов та критеріїв відбору зовнішнього аудитора, що дозволила вперше обрати міжнародну аудиторську компанію і зробити це до завершення року, щоб аудитор міг взяти участь в інвентаризації.

Для надання можливості участі зовнішнього аудитора у проведенні інвентаризації в компанії комітет з питань аудиту рекомендує Наглядовій раді доручити правлінню до 01 липня 2021 року підготувати та подати комітету з питань аудиту проєкт умов та критеріїв відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту АТ «НСТУ».

Вирішили:
1. Схвалити Результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. та станом на 31.12.2020 р., проведеного ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (додаток 2).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» до 01 липня 2021 року підготувати та подати Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» проєкт Умов та критеріїв відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту АТ «НСТУ», в якому передбачити нецінові критерії оцінки тендерних пропозицій у максимально допустимих законодавством межах.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради приєднався Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 15 членів Наглядової ради.

3. Про питання роботи ревізійної комісії АТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював висновок ревізійної комісії АТ «НСТУ» і рекомендує Наглядовій раді погодити його та відправити на затвердження акціонеру. Також комітет рекомендує Наглядовій раді доручити правлінню АТ «НСТУ» підготувати до 01 червня 2021 року план заходів щодо виконання рекомендацій ревізійної комісії АТ «НСТУ», наданих за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2020 року. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув акти приймання-передачі наданих послуг із головою та членами ревізійної комісії АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх погодити.

Олександр Пальніков звернув увагу на значний прогрес зі сторони менеджменту компанії у складанні фінансової звітності, у реагуванні на зауваження та виконанні рекомендацій ревізійної комісії. Разом з тим ревізійна комісія зауважила найбільш значущі аспекти діяльності компанії, де можливі ризики викривлення фінансової звітності, та надала аналіз цих викривлень. Ревізійною комісією неодноразово відзначалося, що відсутність єдиної автоматизованої системи обліку значно підвищує рівень операційного ризику, не сприяє адекватному прийняттю управлінських рішень та значно ускладнює встановлення достовірності поданої у звітності інформації. Загальна оцінка фінансового звіту показала, що поданий у повному комплекті фінансової звітності звіт про зміни у власному капіталі містить коригування нерозподіленого прибутку / збитків на початок звітного періоду, що дає підстави для визнання помилки попередніх періодів. З урахуванням впливу на формування поточних фінансових результатів діяльності це питання є суттєвим. Проведено аналіз використання трудових ресурсів. Трудові відносини в АТ «НСТУ» регулюються колективним договором від 31.07.2018. У зв’язку із прийняттям рішення про зміну системи оплати праці (перехід на грейдингову систему) ревізійна комісія вважає першочерговим завданням перегляду / затвердження нових умов Колективного договору. Наразі ця робота ще не завершена. Триває підготовчий етап впровадження грейдингової системи оплати праці відповідно до погодженого Наглядовою радою Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ». Дослідивши стан впровадження заходів щодо оптимізації системи внутрішнього контролю, ревізійна комісія відзначає недостатність позитивних змін у цьому напрямі. Насамперед є певні недоліки у запровадженні якісного інформаційного забезпечення процесу управління – фактично, виявилася недієздатною служба комплаєнсу (на сьогодні взагалі відсутня), функціонал управління ризиками перебуває в стані методологічного наповнення. На сьогоднішній день відсутня узгоджена програма взаємодії всіх ланок внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що комітет з питань аудиту за підсумками опрацювання висновку Ревізійної комісії звернув увагу на дуже високий показник суттєвості в компанії, можливість зменшення рівня суттєвості після обговорення на засіданні комітету було узгоджено з менеджментом компанії. Також обговорено можливість залучення зовнішнього аудитора на більш тривалий термін і наголошено менеджменту компанії про функцію комплаєнс, розвиток якої має стати пріоритетним. На засіданні комітету було домовлено провести робочу зустріч всіх структурних підрозділів контролю для напрацювання моделі взаємодії всіх функцій внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

Світлана Остапа повідомила, що за фактами перевірки ревізійною комісією встановлено невикористання відпусток деякими працівниками протягом 5–12 років. Є унікальні випадки – навіть 18–22 років. Проте оскільки це питання не потребує прийняття рішення Наглядовою радою, пропонується обговорити його під час розгляду питання порядку денного «Різне».

Вирішили:
1. Відповідно до пунктів 79 та 83 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, погодити Висновок ревізійної комісії за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2020 року та передати його на затвердження акціонеру (додаток 3).
2. Погодити акти приймання-передачі наданих послуг: із головою ревізійної комісії АТ «НСТУ» Пальніковим О.В. від 29 квітня 2021 року; із членом ревізійної комісії АТ «НСТУ» Дубичем Є.Є. від 29 квітня 2021 року; із членом ревізійної комісії АТ «НСТУ» Євченко Н.Г. від 29 квітня 2021 року, та передати зазначені акти на затвердження голові правління АТ «НСТУ».
3. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підготувати до 01 червня 2021 року План заходів щодо виконання рекомендацій ревізійної комісії АТ «НСТУ», наданих за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2020 року, та подати його на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

4. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2021 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді преміювати працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» відповідно до подання начальника Служби внутрішнього аудиту.

Наталія Степанова поінформувала, що відповідно до пункту 12.1 Статуту Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – СВА) на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» подається Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2021 року. Звіт містить інформацію про: кадрове забезпечення СВА, станом на 31.03.2021 фактична чисельність СВА становила 10 осіб (84 % штатної чисельності). Для заповнення вакантних посад аудитора (керівника напряму) та аудитора СВА проводяться співбесіди з потенційними кандидатами на посаду; проведення планових аудитів; визначення та розробка методологічних підходів щодо проведення внутрішніх аудитів; здійснення планування та звітування щодо проведеної роботи СВА, проведення внутрішньої оцінки якості діяльності СВА, організаційно-консультаційна діяльність; моніторинг виконання рекомендацій за I квартал 2021 року здійснювався за 6 проведеними аудитами Службою внутрішнього аудиту, зокрема за 34 пунктами рекомендацій, та засвідчив виконання відповідальними особами за об’єкт аудиту 10 пунктів рекомендацій або 30 % виконання, за 24 пунктами рекомендацій – процес виконання триває, з них за 6 або 25 % пунктами рекомендацій надіслані службові записки від відповідальних осіб за об’єкт аудиту щодо перенесення термінів їх виконання.

Вирішили:
1. Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2021 року (додаток 4).
2. На підставі пунктів 5.1 та 5.5 трудових договорів працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» преміювати працівників Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» відповідно до подання начальника Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

5. Про річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік

Микола Дроздовський поінформував, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік містить: загальні відомості про компанію, дані про дату та місце оприлюднення річної інформації, інформацію щодо членів Наглядової ради, правління, корпоративного секретаря, відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, опис бізнесу, інформацію про органи управління, звіт керівництва (звіт про управління), структуру капіталу, інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента, відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором та іншу інформацію, яка необхідна головному стейкхолдеру Суспільного мовника – суспільству, для того щоб знати, яким чином функціонує і розвивається компанія, як приймаються управлінські рішення. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював та схвалив річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік і рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

Вирішили:
1. Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), підпункту 20 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 року № 102, затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік (додаток 5).
2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити подання затвердженої Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік в установленому порядку до НКЦПФР та його оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

6. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ»

Вадим Міський нагадав, що 2 березня 2021 року Наглядова рада АТ «НСТУ» погодила звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ», який був підготовлений за національними стандартами фінансової звітності та направила його аукціонеру. Акціонер повідомив Наглядову раду про те, що розгляне звіт про фінансово-господарську діяльність складену за міжнародними стандартами. Станом на сьогодні у розпорядженні Наглядової ради є фінансова звітність за МСФЗ разом зі звітом зовнішнього аудитора. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» і рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» погодити цей звіт та направити його на затвердження акціонеру.

Вирішили:
1. Відповідно до абзацу 2 ч.2 статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпунктів 14, 15 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпунктів 17, 18 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, погодити Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2020 рік (з урахуванням пропозицій акціонера), подати його на затвердження акціонеру та забезпечити подання затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річного звіту) за 2020 рік до Кабінету Міністрів України (додаток 6).
2. Скасувати рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02.03.2021 № 53 в частині погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річного звіту) за 2020 рік.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

7. Про затвердження форми контракту з головою правління АТ «НСТУ»

Євген Глібовицький поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював проєкт контракту з головою правління і рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Вадим Міський додав, що за основу було взято контракт, який укладався з головою правління у 2017 році. До цього контракту були внесені деякі зміни щодо Служби внутрішнього аудиту та кадрової політики компанії. До переліку нормативних документів додано Кодекс поведінки та етики АТ «НСТУ». Відповідно до вимог пункту 4 підпункту 4.7 Положення про винагороду правління АТ «НСТУ» до проєкту контракту додано пункт про повернення премії, яку було виплачено на підставі інформації, що згодом виявилася неправдивою (недостовірною). Додано вимоги щодо виконання цільових показників, встановлених у Річному плані діяльності АТ «НСТУ».

Вячеслав Козак запитав, чи передбачені контрактом, в разі порушення головою правління умов контракту, механізми для припинення повноважень голови правління.

Олексій Харченко додав, що в контракті з’явилося декілька механізмів для дострокового припинення повноважень, а тому в цьому проєкті контракту відповідальність голови правління перед Наглядовою радою зросла.

Лаврентій Малазонія сказав, що на засіданні комітету з питань призначень та винагород посадових осіб він голосував проти схвалення такого проєкту контракту з головою правління тому, що «такий безглуздий контракт жодний притомний телевізійний менеджер у країні не підписав би, і вніс пропозицію не затверджувати форму контракту, а повернути його на доопрацювання юристам, щоб вони скоротили цей проєкт утричі до стану здорового глузду».

Олександр Павліченко запропонував технічні правки — у пункті 3.9 після слів «Голова правління несе повну матеріальну відповідальність, передбачену законом» поставити крапку і залишок пункту викласти в окремому реченні; в пункті 4.2 видалити словосполучення: «Голові правління».

Світлана Остапа повідомила, що видалення словосполучення «Голові правління» в пункті 4.2 було погоджене комітетом, тому має бути внесене у кінцевий текст, а запропонована правка в п. 3.9 є технічною і не змінює зміст контракту, тому може бути врахована.

Заперечень не надійшло.

Вирішили:
1. Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити форму контракту з головою правління АТ «НСТУ» з технічними правками (додаток 7).
2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписання контракту з новообраним головою правління АТ «НСТУ» Чернотицьким М.М. в межах строку, визначеного пунктом 19 розділу ІІІ Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51.

Голосування:
За – 12. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишили Вадим Міський, Вячеслав Козак. На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

8. Про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Чернотицького М.М.

Світлана Остапа поінформувала, що у зв’язку із обранням Чернотицького Миколи Миколайовича головою правління АТ «НСТУ» необхідно достроково припинити його повноваження як члена правління АТ «НСТУ».

Вирішили:
1. На підставі пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 5 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на підставі підпункту 7.4.1 пункту 7.4 розділу 7 контракту, укладеного з членом правління АТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року, достроково припинити повноваження та дію контракту члена правління АТ «НСТУ» Чернотицького Миколи Миколайовича о 18 годині 13 травня 2021 року.
2. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 5 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 7 пункту 1 розділу ІІ Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити текст додаткової угоди до контракту, укладеного з членом правління АТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року Чернотицьким Миколою Миколайовичем (додаток 8).
3. На підставі підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» підписати додаткову угоду до контракту, укладеного з членом правління АТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року Чернотицьким Миколою Миколайовичем.
4. Доручити голові правління і корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

9. Різне

Світлана Остапа повідомила, що на засіданні комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» обговорили питання значної кількості  невикористаних відпусток працівниками компанії. У процесі перетворення державного мовника в ПАТ «НСТУ» відбувся перехід працівників шляхом переведення із збереженням невикористаних відпусток. На той момент у багатьох працівників була значна кількість невикористаних днів відпусток.

Вікторія Сидоренко поінформувала, що на сьогодні в компанії працюють 520 працівників, в яких більше 50 днів невикористаних відпусток, які були накопичені ще до створення Суспільного мовника. Менеджментом компанії проводяться заходи щодо погашення невикористаних відпусток: запроваджено контроль за графіком відпусток і складено план погашення невикористаних відпусток.

Інформацію взято до відома.
Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:
1. Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (зі змінами та доповненнями).
2. Результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. та станом на 31.12.2020 р., проведеного ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН».
3. Висновок ревізійної комісії АТ «НСТУ» за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2020 року.
4. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2021 року.
5. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік.
6. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2020 рік.
7. Форма контракту з головою правління АТ «НСТУ».
8. Додаткова угода до контракту, укладеного з членом правління АТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року.


Голова Наглядової ради                                                      С.В. Остапа
Секретар Наглядової ради                                                В.В. Міський