Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №51

Лютий 13, 2021

Протокол № 51
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

13 лютого 2021 року                                                                                                                                   м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10:00

Присутні:
1. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
2. Міський Вадим Васильович, член Наглядової ради (секретар засідання);
3. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради;
4. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради;
5. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради;
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради;
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
10. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
11. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
12. Остапа Світлана Віталіївна, член Наглядової ради;
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради;
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Запрошені: Зураб Аласанія, голова правління АТ «НСТУ»; Микола Дроздовський, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Марія Власюк, головна фахівчиня апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.
На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) з 15 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Олександр Павліченко оголосив перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про зміни у складі Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Про формування Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та формування Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».
5. Різне.

Вирішили:

Затвердити порядок денний засідання.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

Олександр Павліченко поінформував, що відповідно до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» секретар Наглядової ради веде та оформляє протокол засідання Наглядової ради. Наразі секретаря Наглядової ради ще не обрано, тому для ведення протоколу засідання Наглядової ради необхідно обрати секретаря засідання.

Світлана Остапа внесла пропозицію обрати секретарем засідання Наглядової ради Вадима Міського.

Вячеслав Козак, Олександр Павліченко підтримали пропозицію Світлани Остапи.

Вирішили:

Обрати секретарем засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» Вадима Міського.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 2 (В. Міський, Л. Малазонія).
Рішення прийнято.

2. Про зміни у складі Наглядової ради АТ «НСТУ»

Світлана Остапа повідомила, що 12 лютого 2021 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на черговому засіданні затвердила оновлений склад Наглядової ради АТ «НСТУ».

Також 12 лютого набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», який усуває колізію в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради АТ «НСТУ» депутатськими фракціями та групами. У зв’язку з цим Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вивела зі складу Наглядової ради двох членкинь, обраних у липні 2019-го від уже розформованих фракцій і груп парламенту попереднього скликання – Окcану Миронову, яку було делеговано від фракції партії «Блок Петра Порошенка», та Катерину Дулапчій – від депутатської групи «Воля народу». Продовжує членство в Наглядовій раді Олександр Павліченко, повноваження якого триватимуть до грудня 2021 року. Також у жовтні 2020 року було обрано до складу Наглядової ради від сфери журналістики Оксану Романюк та Віктора Бобиренка – від сфери самоврядування. На сьогодні Наглядова рада складається із 15 членів. Ще одного члена Наглядової ради буде обрано від сфери спорту на початку квітня. Рішення Наглядової ради ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні, у тому числі за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Наглядової ради.

До засідання Наглядової ради долучилася Наталія Гарач. На засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Олександр Павліченко додав, що члени Наглядової ради можуть бути присутні на засіданнях як особисто, так і за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Під час визначення правоможності засідання Наглядової ради враховується присутність також тих членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку. У разі участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку результати голосування членів Наглядової ради, які голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються («за», «проти», «утримався») засобами дистанційного зв’язку. Член Наглядової ради, який бере участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосує відкрито або не бере участі в голосуванні.

Інформацію взято до відома.

3. Про формування Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та формування Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ»

Олександр Павліченко повідомив, що потрібно сформувати два комітети Наглядової ради АТ «НСТУ»: Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ». О. Павліченко додав, що комітети Наглядової ради опрацьовують різні питання і документи та рекомендують Наглядовій раді їх до розгляду і затвердження, це скорочує час для опрацювання таких питань Наглядовою радою та забезпечує ефективність роботи Наглядової ради. О. Павліченко запропонував членам Наглядової ради висувати свої кандидатури для входження до складу комітетів.

Світлана Остапа поінформувала, що комітети Наглядової ради діють відповідно до положень про ці комітети. Члени Наглядової ради, які на сьогодні ще не визначилися, чи зможуть вони долучитися до роботи в комітетах, зможуть це зробити на наступних засіданнях Наглядової ради. С. Остапа додала, що у складі Комітету з питань призначень та винагород вже є Віктор Бобиренко, а у складі Комітету з питань аудиту – Оксана Романюк і Олександр Павліченко.

Євген Глібовицький зауважив, що робота в комітетах Наглядової ради це серйозне навантаження, яке потребує значних витрат часу. У минулому засідання комітетів могли тривати і одну годину, а могли тривати і шість годин. Рішення комітетів Наглядова рада або приймає або відхиляє. Тому комітети працюють стільки часу, скільки потрібно для підготовки якісних рішень. Члени Наглядової ради, які увійдуть до складу комітетів, але не зможуть бути присутніми на їхніх засіданнях, створять ризик відсутності кворуму та прийняття рішень. Є. Глібовицький звернувся до членів Наглядової ради з проханням підійти виважено до прийняття рішення про входження до складу комітетів, адже це можна зробити і на наступних засіданнях Наглядової ради.

Олександр Павліченко додав, що робота комітетів є відкритою і кожен із членів Наглядової ради може бути присутній на всіх засіданнях комітетів, але не може брати участі в голосуванні.

Дмитро Ананьєв, Євген Глібовицький, Вадим Міський, Світлана Остапа, Галина Титиш, Олексій Харченко, Катерина Батенко, Лаврентій Малазонія, Максим Кречетов заявили про свою готовність увійти до складу Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, а Віктор Бобиренко — продовжити роботу в ньому.

Вирішили:

Відповідно до пункту 30 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року (протокол № 15) про склад комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердивши новий кількісний та персональний склад Комітету з питань призначень та винагород  посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (10 членів): Дмитро Ананьєв, Катерина Батенко, Віктор Бобиренко, Євген Глібовицький, Максим Кречетов, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Світлана Остапа, Галина Титиш, Олексій Харченко.

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Людмила Березовська, Наталія Гарач, Вячеслав Козак, Максим Кречетов, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський висловили бажання увійти до складу Комітету з питань аудиту, а Олександр Павліченко та Оксана Романюк — продовжити роботу в ньому.

Вирішили:

Відповідно до пункту 30 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, внести зміни до рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року (протокол № 15) про склад комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердивши новий кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» (8 членів): Людмила Березовська, Наталія Гарач, Вячеслав Козак, Максим Кречетов, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Олександр Павліченко, Оксана Романюк.

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Олександр Павліченко поінформував, що необхідно обрати голів комітетів, та вніс пропозицію обрати головою Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Євгена Глібовицького.

Лаврентій Малазонія запропонував кандидатуру Максима Кречетова для обрання головою Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб.

Олександр Павліченко поставив на голосування пропозицію обрати головою Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Євгена Глібовицького.

Голосування:
За – 12. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 2 (М. Кречетов, В. Козак).

Олександр Павліченко поставив на голосування пропозицію обрати головою Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Максима Кречетова.

Голосування:
За – 4 (В. Козак, Л. Малазонія, В. Міський, М. Кречетов). Проти – 0. Утрималися – 11.

Вирішили:

Обрати головою Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» Євгена Глібовицького.

Світлана Остапа внесла пропозицію обрати головою Комітету з питань аудиту Вадима Міського.

Вячеслав Козак запропонував кандидатуру Лаврентія Малазонії на посаду голови Комітету з питань аудиту.

Лаврентій Малазонія взяв самовідвід та вніс пропозицію обрати головою Комітету з питань аудиту Вячеслава Козака.

Вячеслав Козак взяв самовідвід.

Олександр Павліченко поставив на голосування пропозицію обрати головою Комітету з питань аудиту Вадима Міського.

Голосування:
За – 13. Проти – 1 (Л. Малазонія). Утрималися – 1 (В. Міський).
Рішення прийнято.

Олександр Павліченко поінформував, що у зв’язку зі змінами у кількісному та персональному складах комітетів потрібно визнати таким, що втратило чинність, попереднє рішення Наглядової ради щодо складу комітетів.

Вирішили:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року № 15 (зі змінами) в частині кількісного та персонального складу Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Олександр Павліченко повідомив про необхідність доручити Комітету з питань призначень та винагород  посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянути проєкт змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

Максим Кречетов зауважив, що документ великий, а для його вивчення не було достатньо часу, адже його надіслали для ознайомлення за два дні до засідання.

Світлана Остапа пояснила, що проект змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» було надіслано всім членам Наглядової ради вчасно разом із оголошенням про проведення засідання. Документ містить 18 сторінок, за основу було взято попереднє Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» і внесено деякі зміни, а саме: Наглядова рада АТ «НСТУ» приймає рішення про оголошення проведення конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ» не пізніше ніж за 70 днів до спливу строку повноважень попереднього голови правління; для участі в конкурсному відборі претендент подає не стратегію, як було минулого разу, а власну програму розвитку АТ «НСТУ».

Вирішили:

Доручити Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянути проєкт змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Олександр Павліченко оголосив перерву в засіданні Наглядової ради АТ «НСТУ» у зв’язку з необхідністю проведення засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».

Олександр Павліченко відкрив засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» після перерви.

Після перерви на засіданні присутні 15 (п’ятнадцять) членів Наглядової ради:

1. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
2. Міський Вадим Васильович, член Наглядової ради (секретар засідання);
3. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради;
4. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради;
5. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради;
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради;
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
10. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
11. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
12. Остапа Світлана Віталіївна, член Наглядової ради;
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради;
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

4. Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»

Олександр Павліченко поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді внести зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

Вирішили:

1. На підставі підпункту 4 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (додаток № 1 до протоколу № 2 засідання від 23 січня 2017 року, зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається (додаток 1).
2. Визнати такою, що втратила чинність, попередню редакцію Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (додаток № 1 до протоколу № 2 засідання від 23 січня 2017 року, зі змінами).

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

5. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що до 04 березня 2021 року потрібно оголосити конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ», у зв’язку з цим є необхідність провести декілька засідань Наглядової ради найближчим часом. Дату та час проведення засідань буде обговорено та узгоджено з усіма членами Наглядової ради.

Зураб Аласанія привітав членів Наглядової ради АТ «НСТУ» з початком роботи та зауважив, що робота нового складу Наглядової ради на першому засіданні є конструктивною. З. Аласанія подякував всім членам Наглядової ради за ефективну роботу на засіданні та висловив побажання про спільну плідну роботу надалі.

Вадим Міський поінформував, що сьогодні, 13 лютого 2021 року, відзначається Всесвітній день радіо, і є символічним, що нова Наглядова рада починає свою роботу саме в цей день. В. Міський від імені Наглядової ради привітав працівників каналів «Українського радіо» та його регіональних редакцій та звернувся до голови правління з проханням передати це привітання радійникам Суспільного та побажати успіхів у подальшій роботі.

Заступник голови Наглядової ради закрив засідання.

Додаток: Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

 


Заступник голови Наглядової ради                                     О. М. Павліченко

Секретар засідання                                                                   В. В. Міський